NVO vesti

Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, uz tehničku podršku projekta GIZ „Podrška reformi javne uprave u Srbijiˮ, pripremila je Predlog smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa.

Zasnovane na nedavno upotpunjenom pravnom okviru za konsultacije sa zainteresovanom javnošću u pripremi propisa i dokumenata javnih politika[1], Smernice imaju svrhu da urede, podstaknu i usmere organe uprave na svim nivoima vlasti u pravcu uključivanja zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), u radne grupe i druga radna tela i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja.

Tokom prethodnih godina Kancelarija je razvila praksu transparentnog uključivanja OCD u ova tela putem javnog poziva sa unapred definisanim kriterijumima za izbor, te je ideja da se ova dobra praksa pretoči u pomenute Smernice i time približi organima na svom nivoima vlasti.

Sastavni deo Predloga smernica jesu Prilozi 1-2. koji predstavljaju modele akata koji bi se koristili u procesu izbora člana radne grupe predloženog od strane OCD. Prilog 1. sadrži model Izjave o prihvatanju kandidature, tačnosti navoda iz biografije i odsustvu sukoba interesa, dok Prilog 2., na koji je potrebno obratiti posebnu pažnju, sadrži model Javnog poziva sa dve varijante predloženih kriterijuma i načina bodovanja (VARIJANTA 1 – praksa Kancelarije, VARIJANTA 2 – predlog eksperta na projektu).

U vezi sa prethodnim, Kancelarija je pripremila i Obrazloženje u kojem su data osnovna pojašnjenja o pripremljenom predlogu i istaknute ključne dileme, koje su dodatno označene u samom tekstu Predloga Smernica.

Naglašavajući važnost uključivanja OCD u procese odlučivanja od najranije njihove faze koja se želi postići ovim dokumentom, Kancelarija poziva organizacije civilnog društva da u što većem broju dostave svoje komentare, sugestije i predloge u pravcu daljeg unapređenja pripremljenog Predloga smernica najkasnije do 30. aprila 2019. godine elektronskim putem na adresu dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rssa naznakom Konsultacije o Predlogu smernica za uključivanje OCD u radne grupe.

Pored toga, u okviru procesa javnih konsultacija, biće organizovan okrugli sto 23. aprila 2019. godine u Beogradu, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sala 233, sa početkom u 13 časova, na kojem će biti prezentovan Predlog smernica, dodatno pojašnjena rešenja koja on sadrži i biće diskutovano o pripremljenom tekstu. Predstavnike OCD potrebno je prijaviti najkasnije do 22. aprila 2019. godine putem adrese dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs

Po sprovedenim konsultacijama, Kancelarija će pripremiti i objaviti izveštaj sa svim pristiglim komentarima i obrazloženjem o njihovom prihvatanju/neprihvatanju, kao i novi Predlog smernica usklađen sa rezultatima javnih konsultacija.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja budite slobodni da se obratite Vuletić Dejanu (dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/313-09-72) i Rodić Danilu (danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/311-38-95) iz Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Javni poziv za konsultacije

Agenda

Predlog Smernica za uključivanje OCD u radne grupe

Prilozi 1, 2

Rodna procena uticaja

Obrazloženje uz Smernice

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

NVO vesti

Tabloidi i predsednik ugrožavaju bezbednost Rade Trajković

Spekulacije o svedočenju Rade Trajković u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, iznete u provladinim tabloidima Informer i Alo, kao i izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predstavljaju opasan poziv na linč, što ugrožava njenu bezbednost. Osim toga, takvi napisi su primer brutalnog napada na ličnost Rade Trajković, i njen integritet.

Predsednik Vučić se od ubistva Olivera Ivanovića meša u istražni postupak tako što unapred amnestira neke od svojih najbližih saradnika poput Milana Radoičića.

Podsećamo, on je izjavio da je “svedokinja Rada Trajković, između ostalog, izjavila da je imala neprekidne kontakte sa pokojnim Oliverom Ivanovićem i da je Oliver bio stalno praćen i prisluškivan od profesionalne službe, a naročito države Srbije” uz komentar – “vidite vi kakav je lažov, ta žena”.

Povodom zahteva specijalnog kosovskog tužioca da se Nedeljku Spasojeviću i Marku Rošiću, koji su 23. novembra prošle godine uhapšeni zbog sumnje da su umešani u ubistvo Olivera Ivanovića, produži pritvor, tabloidi Informer i Alo su tu odluku doveli u vezi sa svedočenjem Rade Trajković. Sugeriše se naime, da je Rada Trajković, kako ističe Alo, “šiptarskim istražiteljima ispričala da su Olivera Ivanovića prisluškivale i pratile službe Republike Srbije, i pritom nije ponudila nijedan argument ili dokaz za tu tvrdnju”. Alo takođe navodi da je Rada Trajković “bez ikakvih dokaza, izjavila da iza ubistva Olivera Ivanovića stoji potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić i njegovi ljudi koji su došli iz Srbije“. Informer već u naslovu optužuje Radu Trajković “SKANDAL! Rada Trajković pred šiptarskim tužiocem lažno optužila Srbe za ubistvo Olivera Ivanovića”.

(Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji)

NVO vesti

Podrška inicijativi za odgovorno vođenje omladinske politike

Beogradska otvorena škola (BOŠ) poziva organizacije civilnog društva i zainteresovane pojedince da svojim potpisom podrže inicijativu za odgovorno vođenje omladinske politike, koje je ugroženo nedavnim razrešenjem Milice Škiljević sa pozicije omladinske predstavnice Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije sa saradnju mladih (RYCO).

Zvanično pismo i poziv za podršku inicijativi možete naći na sledećem linku.

(Beogradska otvorena škola)

NVO vesti

EUzaTEBE hakaton

Od danas pa do 6. maja prijavite se za EUzaTEBE hakaton koji će se održati od 17. do 19. maja u ICT HUB-u

Više na http://euhakaton.europa.rs/

(EU info centar)

NVO vesti

Studentski posao u timu za IT

Fondacija Tempus pruža mogućnost za studentski posao u timu za IT!

Rok za prijavu je 15.04.2019.

Više detalja o uslovima možete pronaći na: https://tempus.ac.rs/studentski-posao/

(Fondacija Tempus)

NVO vesti

Javni poziv za dostavljanje priloga za potrebe izrade Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja o primeni Agende 2030.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku pozivaju organizacije civilnog društva da dostave svoje priloge za potrebe izrade Dobrovoljnog nacionalnog izveštaja o primeni Agende 2030 (DNI).

Sa istekom perioda u kojem su razvojne politike na svetskom nivou bile usmerene na Milenijumske ciljeve razvoja, UN su razvile novu globalnu razvojnu Agendu (Agenda 2030) koja se temelji na tri osnovna stuba: iskoreniti siromaštvo, zaštititi planetu, obezbediti prosperitet za sve. Agenda 2030 UN za održivi razvoj na globalnom nivou predstavlja ključni mehanizam za praćenje rezultata za ispunjavanje dogovorenih obaveza. Nova razvojna Agenda usvojena je 25. septembra 2015. godine i obuhvata 17 Ciljeva održivog razvoja (COR) sa 169 podciljeva (targeta) i 232 indikatora od kojih se nekoliko pojavljuje u više u jednog cilja.

U septembru 2015. godine Srbija se, zajedno sa 192 države članice Ujedinjenih nacija (UN), obavezala na sprovođenje i izveštavanje u vezi sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine. S tim u vezi, Republika Srbija predstaviće svoj Prvi dobrovoljni nacionalni izveštaj na Forumu visokog nivoa o održivom razvoju, koji se održava u julu ove godine pod okriljem ,,ECOSOC.’’

Jedna od osnovnih specifičnosti Agende 2030 jeste da proces sprovođenja COR bude pre svega participativan i inkluzivan. Važno je napomenuti da uspešno ostvarivanje zadataka iz Agende 2030 iziskuje posvećenost celokupnog društva uključujući, između ostalog, i Vladu, jedinice lokalne samouprave, akademiju, civilni sektor i privatni sektor kako niko ne bi bio ostavljen iza kolone - ,,leave no one behind“.

U vezi sa prethodnim, pozivaju se organizacije civilnog društva da kroz odgovore na pripremljeni upitnik daju svoj doprinos i zajedno sa ključnim akterima iz javnog i privatnog sektora, kao i sa predstavnicima međunarodne zajednice, učestvuju u kreiranju DNI i da svojim znanjem i iskustvima doprinesu prepoznavanju najboljih praksi, ali i problema sa kojima se država trenutno suočava pri sprovođenju COR.

Cilj upitnika, koji sadrži set pitanja vezanih za sprovođenje Agende 2030 u Republici Srbiji, je identifikovanje i integrisanje stavova organizacija civilnog društva koje u svom funkcionisanju primenjuju principe COR ili na neki način doprinose sprovođenju Agende 2030.

Popunjene upitnike sa eventualnim propratnim materijalima potrebno je dostaviti na i-mejl adresu jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs najkasnije do 17. aprila 2019. godine.

Za više informacija o sprovođenju Agende 2030 u Srbiji posetite sajt http://www.ciljeviodrzivograzvoja.net/

U nastavku možete preuzeti:

Javni poziv

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije)

NVO vesti

Obuka o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike

U okviru projekta „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“, Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri taĉke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji započinju sa procesom prikupljanja prijava za obuku o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja.

Obuka o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike i kako planovi mogu doprineti unapređenju primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja namenjena je aktivistkinjama sa područja dela centralne i sa područja istočne Srbije.

Vreme obuke: 9 – 11. maja 2019. godine. Mesto obuke: Niš.

Više informacija na linku.

NVO vesti

Učini prvi korak: Podržimo odgovorno vlasništvo pasa i mačaka u Beogradu

Udruženja Kinološka akademija, MN obuka pasa, Zoovita i Link plus, okupljena u Platformu Petfluenseri, pozivaju vas da zajedno „Podržimo odgovorno vlasništvo pasa i mačaka u Beogradu“, kampanju u okviru Trke dobrote.

Sve o kampanji, koju sprovodimo pod sloganom „Učini prvi korak“, možete da saznate ovde: https://trkadobrote.donacije.rs/projekat/kinoloska-akademija/

S obzirom da smo aktivisti koji se posvećeno zalažu za održivo sistemsko rešenje problema napuštenih kućnih ljubimaca, mi nailazimo na brojne prepreke, a dobijamo veoma malo podrške.

Ipak, ne odustajemo od svojih ciljeva i uporno kreiramo okvire za promovisanje odgovornog vlasništva kućnih ljubimaca:

·  Od 2015. godine to je Beogradski maraton.
·  Od ove godine, dodatni okvir kreirali smo u okviru Trke dobrote.

Već petu godinu zaredom organizujemo Šetnju odgovornih vlasnika pasa na 32. Beogradskom maratonu, manifestaciju kojom promovišemo skladan suživot ljudi i životinja, kao i odgovoran odnos prema životinjama, ljudima i životnoj sredini.

Šetnja će se ove godine održati u nedelju, 14.4.2019. godine. Prijave počinju u 9 sati i trajaće do 10 sati, na parkingu ispred Narodne skupštine. Šetnja počinje u 10,30. Krećemo se trasom Trke zadovoljstva, dužine 5 km. Cilj Šetnje je na Terazijama.

Za učešće u Šetnji možete da se prijavite putem ovog linka: https://goo.gl/eZLKYd

S obzirom da je Svetska zdravstvena organizacija najavila da će, od 2020. godine, depresija biti prva bolest po broju obolelih u svetu i, uzimajući u obzir probleme modernog čoveka koji obuhvataju srčane bolesti, dijabetes i gojaznost, naglašavamo da je upravo šetnja ta aktivnost koja ima povoljan uticaj kako u domenu prevencije, tako i u pogledu olakšavanja simptoma navedenih bolesti i poboljšavanja kvaliteta života ljudi.

Nauka je dokazala da fizička aktivnost, dobročinstvo i život sa kućnim ljubimcem o kojem se odgovorno brine – u velikoj meri utiču na ličnu sreću. 32. Beogradski maraton kao Trka dobrote, i Šetnja odgovornih vlasnika pasa, omogućava učesnicima da istovremeno spoje sve tri stvari.

Da biste sa svojim ljubimcem ili ljubimicom učestvovali u Farmina Šetnji odgovornih vlasnika pasa, neophodno je sledeće:

- da pas bude čipovan i vakcinisan protiv besnila

- da pas bude socijalizovan i da dobro podnosi gužvu i buku

- da se pas vodi na povocu

- da pas ima korpu, samo ako spada u kategoriju pasa za koju postoji ta zakonska obaveza

- da se ne dovode kujice u teranju

- da se ponesu higijenske kesice i brine o higijeni

- da se ponesu voda i posuda za vodu za pse.

Psi sa invaliditetom i stariji psi su dobrodošli. Duž trase Trke zadovoljstva nalaze se pet friendly kafići u koje vlasnici mogu da se sklone radi odmora, ako njihovi psi ne budu mogli da izdrže čitav put.

Evropski parlament usvojio je Deklaraciju o odgovornom vlasništvu kućnih ljubimaca krajem 2011. godine, sa ciljem da se u Evropi smanji populacija i patnja napuštenih životinja. Ovaj dokument promoviše iste vrednosti i mere za koje se i mi zalažemo: obeležavanje mikročipom, vakcinacija, sterilizacija i socijalizacija pasa i mačaka – dakle sve one obaveze koje vlasnika čine odgovornim prema ljubimcu, ali takođe i okruženju. U tom smislu, Šetnja odgovornih vlasnika pasa ima i značajnu ulogu u informisanju i edukaciji građana.

Beogradski maraton, najznačajnija tradicionalna sportska manifestacija u Beogradu, postala je pet friendly 2015. godine. Na taj način, postala je najveća sportska manifestacija u Evropi koja promoviše skladan suživot čoveka i psa.

Želimo da naglasimo da je važno da Šetnja prođe u najboljem redu i da iza nas ulice ostanu čiste. Zalažemo se za čistiji i srećniji Beograd i smatramo da je neophodno da vlasnici pasa budu odgovorni i kada je u pitanju čišćenje izmeta njihovih pasa, kao i uklanjanje bilo kakvih drugih otpadaka.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti emailom: linkplusbgd@gmail.com

(Nataša Vukmirović, Link plus)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu ODA nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine. Podsećamo sve nevladine organizacije da provere svoje podatke u Direktorijumu i dostave izmene ukoliko postoje na e-mail zmarkovic@oda.rs

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.