NVO vesti

OCD protiv podele Kosova

Otvoreno pismo Federiki Mogerini:

Poštovana gospođo Mogerini,

Organizacije civilnog društva iz Srbije i sa Kosova Vas pozivaju da se nedvosmisleno izjasnite protiv podele Kosova ili razmene teritorija između Kosova i Srbije na etničkom principu. Sve češći nagoveštaji mogućnosti prekrajanja granica šalju vrlo opasnu poruku, kako građanima Srbije i Kosova, tako i celom regionu, da postoji realna mogućnost legitimisanja opasnog pricipa etničkog vlasništva nad teritorijom – principa koji je ovaj region u nekoliko navrata gurnuo u krvave sukobe.

Ovakav razvoj događaja neminovno bi proizveo lančanu reakciju i u drugim balkanskim državama i doveo do brojnih zahteva za promenama granica na Balkanu, što otvara vrata novim sukobima. Takođe, Srbima i Albancima koji žive na „pogrešnoj strani“, ovim bi se poslala poruka da treba da se presele u „svoju“ etničku državu što bi moglo da dovede do još jednog egzodusa stanovništva na Balkanu.

Organizacije civilnog društva već decenijama pokušavaju da unaprede komunikaciju i saradnju između dve zajednice, misleći pre svega na dobrobit ljudi koji žive u Srbiji i na Kosovu i na budućnost celog regiona. U regionu je neohodno uspostaviti trajni mir i prihvatiti interkulturalnost i multietničnost kao neophodni preduslov razvoja i EU integracija. Etnički čiste države, prevaziđeni model iz 19. veka, ne smeju biti ciljevi ničije politike niti smeju biti tolerisani i podržani od predstavnika međunarodne zajednice.

Organizacije civilnog društva pozivaju sve aktere, domaće i međunarodne, da se aktivno suprotstave pokušajima uvođenja etničkog principa kao vrhovnog u izgradnji država na Balkanu. Svaka država koja počiva na diskriminaciji i podeli građana po bilo kojoj osnovi unapred je osuđena na propast. Društvo koje se razvija na vrednostima suprotnim poštovanju osnovnih ljudskih prava osuđeno je na nacionalizam, izolaciju i besperspektivnost. Sve više mladih ljudi već napušta naše države, a teritorije za koje se nacionalne i političke elite danas grčevito bore ostaće bez pokretačkih demokratskih snaga.

Organizacije civilnog društva pozivaju međunarodno zajednicu, ali pre svega vlasti u Srbiji i na Kosovu da se tokom pregovora posvete stvaranju najboljih mogućih uslova za život svih stanovnika Kosova (uključujući slobodu kretanja, poslovanja i međunarodne saradnje), obezbeđivanju pretpostavki da se zločini iz prošlosti više nikad ne ponove (uključujući pronalaženje nestalih kao primarni zadatak za obe države) i stvaranju uslova za razvoj pravnih i demokratskih sistema vlasti na Kosovu i u Srbiji. Samo takvi pregovori su garancija za bezbedan i dostojanstven život svih ljudi bez obzira na nacionalne ili bilo koje druge različitosti.

Više informacija na linku.

NVO vesti

Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Proširenje: „nova“ stara priča

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, i Beogradska otvorena škola organizuju 13. i 14. septembra 2018. godine u Beogradu regionalnu konferenciju pod nazivom „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“ (Pokreni se. Poveži se. Aktiviraj se. Proširenje: „nova“ stara priča). Konferencija se održava uz podršku programa „Evropa za građane i građanke” i ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji.

Cilj konferencije je da promoviše i ohrabri regionalni pristup rešavanju zajedničkih društvenih problema, posebno kroz program EU „Evropa za građane i građanke”, kao jedan od važnih instrumenata koji mogu biti korišćeni za jačanje saradnje regionalnih aktera. Konferencija takođe teži da doprinese unapređenju reformi koje se sprovode u regionu u okviru evropskih integracija kroz jaču ulogu OCD i medija u ovim procesima. Konferencija se održava od 2015. godine i predstavlja godišnji forum za diskutovanje o glavnim izazovima i mogućnostima civilnog društva i građana u procesu evropskih integracija.

Prvog dana konferencije predviđena je radionica za upoznavanje i umrežavanje organizacija civilnog društva iz Srbije i regiona, koje će u nekoliko radnih grupa raditi na razvijanju projektnih ideja u okviru programa „Evropa za građane i građanke”. Na ovaj način, učesnici konferencije imaće priliku da se upoznaju sa ključnim aspektima ovog EU programa, procesom razvoja projektnih aplikacija u okviru ovog EU programa, kao i da uspostave partnerstva sa kolegama iz regiona.

Napominjemo da je radni jezik konferencije engleski, a nacrt agende je dostupan u prilogu.

Pozivaju se predstavnici organizacija civilnog društva zainteresovani da aktivno učestvuju na pomenutoj radionici a zatim i na ostatku konferencije, da popune priloženi prijavni formular. Prijavni formular se sastoji iz osnovnih podataka o učesniku, profilu organizacije civilnog društva iz koje dolazi i nacrta projektne ideje i potrebno je popuniti ga na engleskom jeziku.

Popunjene formulare potrebno je poslati najkasnije do 13. avgusta 2018. godine u 15:00 časova na adresu jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs sa naznakom „Prijava za konferenciju Move.Link.Engage. 2018”.

Budući da je broj učesnika koji će imati priliku da prisustvuju konferenciji, a naročito radionici za izradu projekata u prvom delu konferencije, vrlo organičen, na osnovu dostavljenih prijava biće izvršena selekcija prijava.

Izabranim učesnicima konferencije koji dolaze izvan Beograda biće obezbeđen smeštaj za vreme trajanja konferencije kao i povratna autobuska karta. Autobusku kartu je potrebno podići dan ranije na autobuskoj stanici u mestu iz koga učesnik dolazi.

Više informacija o Programu „Evropa za građane i građanke” dostupno je na sajtu Kancelarije. Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati Jelenu Todorović iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, na navedenu elektronsku adresu.

Javni poziv

Formular za prijavu

Agenda

NVO vesti

Dodeljena nagrada Mladgrad za 2018. godinu

Po osmi put u Beogradu dodeljena je nagrada Mladgrad, koja se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za sveukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici. Nagradu su 2010. godine ustanovile Građanske inicijative, a od 2016. godine su dodelu nagrade prepustile Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS). Nagrada ima i za cilj i da podstakne lokalne samouprave da rade više na unapređenju položaja mladih u Srbiji, kao i da podstakne aktivizam mladih da se ukljuće u proces donošenja odluka.

Krovna organizacija mladih Srbije organizuje dodelu nagrada svake godine, simbolično, na Međunarodni dan mladih koji se u svetu obeležava 12. avgusta. Nagrada se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za njen doprinos unapređenju položaja mladih na predlog udruženja mladih koje nominuje svoju lokalnu samopravu na osnovu rezultata koje su postigli u oblasti omladinske politike i unapređenju položaja mladih.

Lokalna samouprava koja dobije priznanje “Nacionalne omladinske prestonice” ima priliku da u toku narednih godinu dana promoviše svoj rad i dostignuća, kao i primere dobre prakse na svim većim nacionalnim i lokalnim događajima. Takođe, imaće priliku da se sastanu sa predstavnicima Ministarstva omladine i sporta i drugim relevantnim akterima, sa kojima će imati priliku da razgovaraju na temu omladinske politike kao i buduće saradnje.

Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, govereći juče na dodeli nagrade o istorijatu Mladgrada, podsetila se reči osnivača Građanskih inicijativa, Miljenka Derete o nastanku ideje o Mladgradu.” Trebalo bi da probamo da na jedan konkretan način pomognemo mladima. Mladi nisu samo naša budučnost, več i sadašnjost.”, navela je Selaković. Ona je takođe istakla da je suština nagrade Mladgrad, traganje za sistematskom pomoći mladima u kome svi zajedno moramo da učestvujemo kako bismo unapredili njihov položaj. “Trebalo bi uložiti zajednički napor da i mladi iz drugih lokalnih samouprava imaju jednake mogućnosti kao i mladi u Beogradu.”, zaključila je Selaković.

Ovogodišnje priznanje otišlo je u ruke gradu Somboru koje je nominovano od strane Somborskog edukativnog centra i Kancelarije za mlade. Komisija sastavljena od predstavnika Krovne organizacije mladih Srbije i Građanskih inicijativa prepoznala je grad Sombor kao primer dobre prakse sprovođenja omladinske politike u konkurenciji još sedam jedinica lokalne samouprave.

Dodela nagrada je organizovana u sali Skupštine grada Beograda na tradicionalnoj Skupštini mladih, koju organizuje KOMS. Na događaju je bio prisutan veliki broj mladih, predstavnici grada Beograda, Ministarstva omladine i sporta, Kancelarije za mlade grada Beograda, Kancelarije za mlade grada Čačka i drugi relevantni akteri.

Skupština je završena debatom mladih na teme:

  • Da li mladi treba da od 16. godine dobiju pravo glasa?;
  • Da li treba uvesti kvote za mlade u lokalnim i nacionalnom parlamentu?;
  • Da li treba osnovati političku partiju koja će se isključivo baviti pitanjima mladih?

Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše nezavisno reprezentativno telo mladih u Srbiji, čestitala je Međunarodni dan mladih i pozvala sve mlade i aktere omladinske politike da svojom sinergijom nastave da doprinose unapređenju položaja mladih u državi i kreiranju podsticajnog okruženja za život i rad mladih ljudi Srbije.

Ceo događaj je upriličen kao završnica Omladinske nedelje koja je trajala od 6. do 12. avgusta i koja je imala za cilj da isprati i promoviše dešavanja za mlade u čitavoj Srbiji, ali i da kroz različite događaje stave mladi u fokus.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Združeno protiv ambrozije!

Ekološki pokret Vrbasa još jednom je okupio i organizovao zajedničku akciju košenja, ovaj put na prostoru Treće mesne zajedice u Vrbasu.

38872943_1885165711560852_3273455237846794240_oUčesnici akcije bile su mehanizovane ekipe Karneksa, Vitala, Šećerane Bačka, pp Sava Kovačević, Komunalca, DP Bačka i Voda Vojvodine. Pokošeno je oko 10 ha korova oko Šlaisa, od kojeg je gotovo 50% bila ambrozija, pomoćni fudbalski tereni i zelene površine oko regionalnog puta ka industrijskoj zoni u Vrbasu.

Sigurni smo da će ovo košenje preventivno ublažiti alergijske tegobe građana osetljivih na polen ambrozije, koji žive na ovom području a posebno mnogobrojnim izletnicima i kupačima koji koriste Šlais za opuštanje i rekreaciju. Usput smo inspekciji prijavili nekoliko divljih deponija šuta koje je košenje otkrilo a deo akcijaške ekipe pokupio je 30-tak džakova razbacanog smeća. Na žalost ostalo je barem još toliko! Taj prostor su volonteri EPV u dva maha već čistili ove godine!

Zahvalni smo svim učesnicima na važnom poslu kojeg su obavili i još jednom pokazali kako se sa malo dobre volje mogu rešavati veliki problemi! Na molbu nekoliko građana pokosili smo im javni prostor ispred kuća, uz glasne žalbe da je lokalna samourpava proširila prostor prve poreske zone gotovo na ceo grad, čime je samo povećala poresku osnovicu već opterećenim kućnim budžetima građana dok je usluga održavanja zelenih površina ostala ista – tj. gotovo nikakva! Ove godine dobili smo vanredno mnogo prijava zakorovljenih javnih i privatnih površina pod ambrozijom!

Građani gotovo listom nisu zadovoljni kako se održavaju zelene površine izvan užeg centra grada i ehom inspekcije na prijave zakorovljenih površina! Svakako ćemo na kraju godine proveriti kako se trošio zeleni dinar u Opštini Vrbas! Na žalost, iako daleko najaktivnije udruženje, od lokalne samourpave ove godine nemamo podršku!

Akciju su pomogli Ministarstvo zaštite životne sredine, Industrija mesa Karneks, restoran Jesenjin. Akcija je deo naše kampanje „Osnaživanje odgovornosti i obaveza za bolju životnu sredinu“, koji se realizuje uz podršku programa CSOnnect, kojeg sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

(Ekološki pokret Vrbasa)

NVO vesti

Uhvati film u Kaću

Najbolji filmovi sa Uhvati film Festivala biće prikazani besplatno u sali MZ Kać (Kralja Petra I 2), u četvrtak 23. avgusta od 18h. Projekciju organizuje KAO Parnas u okviru projekta Novosadski filmski karavan „Uhvati film“, koji je podržala Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

Stanovnici Kaća imaće priliku da pogledaju ukupno šest kratkometražnih filmova sa poslednja tri izdanja Uhvati film festivala u trajanju od sat vremena, nakon čega sledi razgovor sa publikom. Biće prikazani filmovi: Idiot iz Holandije, Cezarov glas i Uže iz Španije, Zaveslaji iz Srbije, Karmen i Tišina iz Italije. Svi filmovi obrađuju temu invalidnosti, ali i priče o ljubavi, porodici, umetnosti, prijateljstvu, ostvarenju snova i prevazilaženju prepreka.

Novosadski filmski karavan „Uhvati film“ sastoji se od jednosatnih projekcija izabranih filmova sa Uhvati film festivala, u novosadskim udaljenijim mesnim zajednicama/ustanovama kulture, nakon čega sledi diskusija sa publikom. Projekat se realizuje u cilju decentralizacije kulturne ponude u Novom Sadu, povećanje participacije građana/ki u kulturnim sadržajima, uspostavljanje odnosa umetničko delo-publika i senzibilizacija građana, ka boljem razumevanju i prihvatanju različitosti.

Ovogodišnje premijerno izdanje 16. Filmskog festivala „Uhvati film“, održava se od 24. do 30. septembra u Kulturnom centru Novog Sada (više o festivalu na: http://sr.uhvatifilm.org/), nakon čega će svoje izdanje imati i u Rijeci, Banjaluci i Kotoru, što Uhvati film čini jedinim regionalnim festivalom o invalidnosti na ovim prostorima. Od nastanka, održava se sa istim ciljem: informisanje javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

(KAO Parnas)

NVO vesti

Program razmene Sarajevo – Beograd

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Historijski muzej Bosne i Hercegovine (BiH) pozivaju mlade iz Srbije i Sarajeva da se prijave za učešće u programu razmene, koji će se održati od 24. septembra do 8.oktobra 2018. godine.

Program uključuje dve uzajamne posete: mladih iz Srbije Sarajevu, i mladih iz Sarajeva Beogradu. Tom prilikom oni će obići ključna mesta u gradu, koja podučavaju i svedoče o njihovoj nedavnoj istoriji. Takođe će učestvovati u izložbenom programu koji u ovom periodu organizuju FHP i Historijski muzej BiH u Beogradu, a koji će osim izložbe o Sarajevu pod opsadom obuhvatiti i obrazovni program o sudski utvrđenim činjenicama o opsadi, te jedan od poslednjih filmova koji je na tu temu priređen. Program predviđa aktivno učešće mladih, koji će sami kreirati program, a potom i sprovoditi aktivnosti, uz podršku organizatora.

Programu razmene prethodiće pripremni period, počevši od 10. septembra. Od polaznika će se očekivati aktivno učešće od početka do kraja programa.

Pravo učešća imaju mladi od 18 do 35 godina, iz Sarajeva i Srbije. Prijava se vrši popunjavanjem kratkog upitnika koji se nalazi ovde.

Rok za prijavu ističe 9. septembra 2018. godine u ponoć.

(FHP)

NVO vesti

Odbranimo reke Stare Planine

Priključite se inicijativi „Odbranimo reke Stare Planine“ koja ima za cilj očuvanje reka Stare Planine od mini hidroelektrana i ekocida koji im preti.

plakat

Do sada je inicijativu podržalo 33 udruženja, 3 eminetna profesora sa Biološkog, Šumarskog i Poljoprivrednog Fakulteta u Beogradu i skoro 10.000 građana.

Za 2. septembar 2018. godine zakazan je veliki protestni skup u Pirotu protiv izgradnje mini hidroelektrane. Građanska inicijativa „Odbranimo reke Stare Planine” Vas poziva da u što većem broju uzmete učešće u skupu, jer im je svaka pomoć značajna i dobrodošla.

Osim prisustva pomenutom skupu, o drugim načinima na koje možete pružiti svoju podršku ovoj inicijativi možete pročitati u pismu aktivista grupe „Odbranimo reke Stare Planine“koje prosleđujemo.

„Borba za očuvanje reka Stare Planine, predstavlja samo početak i širiće se dalje na druga područja, gde je uzajamna podrška svih nas za očuvanje prirode naše zemlje, potrebna“, navodi se u pismu.

Građanske inicijative kao i uvek do sada, podržavaju napore građana da država njihov glas, ne samo čuje, već i uvaži. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka, posebno onih koji se tiču lokalnih zajednica jedan je od stubova demokratskih društava. Na žalost, svedoci smo, da iako mehanizmi za dijalog formalno postoje, u praksi se retko ili skoro uopšte ne primenjuju, dok se odluke donose u netransparentnim procesima, bez obrazloženja, a često uz vrlo otvoreno zastupanje stavova koji se kose sa javnim interesom. Zbog toga, Građanske inicijative, pozivaju i Vladu Republike Srbije i lokalne samouprave da sa ovakvim praksama prestanu.

Pismo građanske inicijative ” Odbranimo reke Stare Planine”

(Građanske inicijative)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu ODA nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine. Podsećamo sve nevladine organizacije da provere svoje podatke u Direktorijumu i dostave izmene ukoliko postoje na e-mail zmarkovic@oda.rs

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.