NVO vesti

Resurs centar

rc-logo-home

Vesti o aktivnostima organizacija civilnog društva možete pratiti na portalu Resurs centra.

Grupna e-mail lista će od sada biti objavljivana sa platforme Resurs centra. Prijavu možete poslati kao i do sada na zmarkovic@oda.rs.

Resurs centar za organizacije civilnog društva je podržan od strane EU, a ulogu RC-a vrše Građanske inicijative u saradnji sa lokalnim resurs centrima: BUM BečejForca Požega i Narodni parlament i partnerima: Trag fondacija, Srbija u pokretuCentar za socijalnu politiku i Catalyst Balkans.
Uloga Resurs centra je da unapređuje vrednosti i stavove koji utiču na promovisanje prostora za delovanje civilnog društva i ojačava kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji.

NVO vesti

Koje promene donosi revizija Akcionog plana za Poglavlje 24?

Beogradski centar za bezbednosnu politiku poziva na skup: „Koje promene donosi revizija Akcionog plana za Poglavlje 24?“

Mesto: Palata „Srbija“, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo – SIV1, sala broj 470

Vreme: 24. maj 2019. godine od 12:00

Predložene izmene Akcionog plana za poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost glavna su tema sastanka Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa vladinom Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti. Skup će biti održan u Palati „Srbija“ u petak 24. maja s početkom u 12 časova.

U delu sastanka otvorenom za javnost govornici će biti Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24 i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova.

Oni će ponuditi odgovore na sledeća pitanja:

• Kako će se osigurati da se izbegnu greške iz prvog perioda sprovođenja Akcionog plana?

• Koje su ključne novine u revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 24?

• Koji su najvažniji ciljevi i aktivnosti uneti da bi se obezbedilo ispunjenje prelaznih merila?

• Koji su najvažniji rokovi za ispunjenje prelaznih merila do 2021. godine?

• Koje su prioriteti (usvajanje zakona, strategija, institucionalne reforme) u sprovođenju Akcionog plana u periodu do kraja 2019. godine?

Predstavnici građanskog društva su dostavili Pregovaračkoj grupi svoje komentare na predlog revidiranog Akcionog plana i na sastanku će imati prilike da o njima diskutuju sa predstavnicima vladine Pregovaračke grupe.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete sastanku u delu koji je otvoren za javnost, molimo Vas da nas o tome obavestite mejlom na adresu office@bezbednost.org.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU, a BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

(BCBP)

NVO vesti

Pismo predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Pismo predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Poštovani predsedniče, sudijo Ađijus,

Mi, nevladine organizacije za ljudska prava, smatramo da nijedan osuđenik za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid ne bi trebalo da bude prevremeno pušten na slobodu ukoliko se nije javno obratio porodicama žrtava sa izjavom iskrenog žaljenja i iskazao spremnost da pomogne u otkrivanju počinilaca konkretnih zločina i otkrivanju masovnih grobnica.

Obraćamo vam se u vezi sa mogućim prevremenim puštanjem na slobodu Vlastimira Đorđevića, osuđenog na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je obuhvatio ubistva, deportacije, druga nečovečna dela i progone. Osuđen je za deportaciju najmanje 200.000 kosovskih Albanaca iz 13 kosovskih opština; ubistvo najmanje 724 Albanca; prisilno premeštanje tela ubijenih i njihovo sakrivanje u masovne grobnice na teritoriji Srbije. Žalbeno veće MKSJ je utvrdilo da je Đorđević, kao načelnik Resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, naložio da se tela kosovskih Albanaca pokopaju u masovne grobnice na teritoriji Srbije kako bi se uklonili dokazi o počinjenim zločinima, kao i da je „jasno izdavao naređenja vezana za tajno postupanje sa telima, njihov prevoz i ponovno pokopavanje”.

Do danas su na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice sa oko 950 tela kosovskih Albanaca. Sudbina još 1092 kosovska Albanca koji su nestali tokom oružanih sukoba na Kosovu i dalje je nerazjašnjena.

Mi, nevladine organizacije za ljudska prava iz Srbije i sa Kosova, očekujemo od Vas da pozovete osuđenika Đorđevića da iznese informacije o preostalim masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su pokopana tela ubijenih Albanaca, da iznese podatke o učesnicima „dogovora” i izvršiocima streljanja trojice braće Bitići/Bytyqi.

Potpisnici:

Fond za humanitarno pravo,

Fond za humanitarno pravo Kosovo

Molimo Vas da nas, ukoliko Vaša organizacija želi da podrži ovo pismo, o tome obavestite do sutra do 17h.

E-mail: office@hlc-rdc.org

NVO vesti

Poziv organizacijama civilnog društva da se priključe Platformi Tri slobode

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva da potpišu  Platformu Tri slobode za očuvanje prostora za civilno društvo u Srbiji. Platforma ima za cilj da doprinese demokratizaciji društva, izgradnji pravne države i aktivnom učešću građana u kreiranju i sprovođenju reformi kroz zaštitu i punu primenu tri slobode- udruživanja, okupljanja i informisanja.

U Platformi se navodi da će njene potpisnice delovati kao zajednički front organizacija civilnog društva za zaštitu ugroženih sloboda i za stvaranje uslova za nesmetano učešće građana u javnim poslovima kroz razvoj civilnog društva.

Inicijativa za pokretanje zajedničke platforme nastala je kao reakcija na izmenjeni kontekst u kome deluju organizacije civilnog društva u Srbiji- Evropska Komisija je uočila da na čitavom prostoru Zapadnog Balkana postoje elementi zarobljene države, odnosno stanje u kojem vlast zloupotrebljava javne resurse u privatne svrhe; druge međunarodne institucije i organizacije (poput Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, Freedom House-a, globalne alijanse organizacija civilnog društva CIVICUS) ukazuju na zabrinjavajuće trendove sužavanja prostora za rad civilnog društva u Srbiji.

Potpisnice platforme sa posebnom zabrinutošću naglašavaju da su organizacije civilnog društva izložene sve učestalijim napadima u prorežimskim medijima, kao i napadima na imovinu organizacija i na fizički integritet, ugled i čast njihovih aktivista a bez odgovarajućih reakcija nadležnih organa.

Platforma sadrži i zahteve upućene Vladi i Skupštini Srbije, Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama.

Platformu je 10. aprila 2019. godine u okviru „ Međunarodne nedelje civilnog društva 2019” potpisalo 20 organizacija civilnog društva: Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Transparentnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Trag fondacija, Naša zadužbina, Srbija u pokretu, Novi optimizam, Centar za praktičnu politiku, Slavko Ćuruvija fondacija, Autonomni ženski centar, Inicijativa  A11 za ekonomska i socijalna prava, Helsinški odbor za ljudska prava , Catalyst Balkans, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Partneri Srbija.

Ukoliko želite da se priključite i uzmete aktivno učešće u radu Platforme Tri Slobode molimo vas da pošaljate mejl na civin@gradjanske.org.

Celu Platformu Tri slobode možete pročitati OVDE.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Odgovor ADRA-e i Hrišćanske adventističke crkve povodom tekstova objavljenih na portalima Pink i Informer

Povodom tekstova koje su portali pink.rs i informer.rs objavili pod nazivom: „SKANDAL! PREDSEDNIK OPŠTINE PARAĆIN SAŠA PAUNOVIĆ PROMOVIŠE SEKTE – poziva građane da se priključe subotarima!“ i snimka dela emisije “Jutarnji program“ na televiziji Pink u kome se govori na ovu temu, a u kome se u negativnom kontekstu pominju Adventistička crkva i organizacija ADRA, na osnovu Zakona o informisanju, upućen je demanti (odgovor) koji zajednički potpisuju Hrišćanska adventistička crkva i ADRA Srbija – Adventistički razvojni i humanitarni rad:

1. Hrišćanska adventistička crkva je registrovana u skladu sa zakonima Republike Srbije. Nazivanje nje sektom predstavlja širenje govora mržnje. To takođe potencijalno ugrožava bezbednost svakog pripadnika ove verske zajednice na teritoriji Republike Srbije. Očekujemo reakciju nadležnih organa.

2. Humanitarna organizacija ADRA nikad ne uslovljava pružanje pomoći pripadnošću ili pristupanjem bilo kojoj verskoj zajednici. ADRA nikad ne distribuira materijal verske prirode. To dobro znaju svi koji su na bilo koji način bili u kontaktu sa Adrom od 1990. godine kada je osnovana, preko projekata sakupljanja i distribuiranja 100,000 paketa sa hranom, odećom i ličnim pismima koje su građani R. Srbije slali svojim prijateljima i rođacima u ratom zahvaćenom Sarajevu 1992-4 godine, do svega urađenog do dana današnjeg. Izjava u navedenoj televizijskoj emisiji i članku predstavlja grubu neistinu i klevetu. Očekujemo reakciju nadležnih organa.

3. Ni Hrišćanska adventistička crkva niti ADRA ne dozvoljavaju da njihova imena budu politizovana i zloupotrebljavana u bilo kakvoj vrsti političkog obračuna. Hrišćanska adventistička crkva i ADRA nisu političke organizacije, ne bave se dnevnom politikom već isključivo radom na ozdravljenju društva i doprinosu opštem dobru.

4. ADRA uvek ima najbolju moguću saradnju sa lokalnim samoupravama i državom Srbijom. Tako je bilo 2014. i 2015. godine u pomoći oporavku poplavama pogođenom stanovništvu opština Кrupanj i Paraćin, kao i sa Кomesarijatom za izbeglice i migracije, i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije. Doprinos Adre je uvek konkretan i značajan, što potvrđuju i svi zvaničnici navedenih samouprava i državnih tela.

5. Stoga tražimo od zvaničnih organa da reaguju na odgovarajući način i zaštite istinu i reputaciju Adre i njenih osnivača – vernika Hrišćanske adventističke crkve.

(Hrišćanska adventistička crkva i ADRA Srbija)

NVO vesti

Odmazda zbog korišćenja prava na slobodu izražavanja

Kuća ljudskih prava i demokratije najoštrije osuđuje istupe predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti usmerene protiv sudije Miodraga Majića na sednici Narodne skupštine, kao pokušaj urušavanja profesionalnog integriteta i nezavisnosti sudije zbog iskazanog stručnog mišljenja. Osporavanje nezavisnosti i stručnosti sudije i odmazda zbog korišćenja prava na slobodu izražavanja i slobodu udruživanja garantovanih Ustavom nedopustivo je u jednom demokratskom društvu.

Proces izmena krivičnog zakonodavstva pratile su brojne kritike stručne javnosti o odsustvu javne rasprave i neprihvatanja mišljenja velikog broja predstavnika pravne profesije. U procesu korenitih izmena krivičnog zakonodavstva u naročitom je interesu javnosti da se u javnoj debati čuje i glas sudija koji su nadležni za primenu ovih propisa.

U toku rasprave o Zakonu o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije, javnost je u ponedeljak, 20. maja 2019. godine imala prilike da čuje oštre kritike i uvrede na račun sudije Miodraga Majića upućene od strane ministarke pravde, predsednice narodne skupštine i pojedinih poslanika, a povodom njegovog stručnog mišljenja izraženog u emisiji Utisak nedelje. Dovođenje u pitanje nezavisnosti sudije koji je javno iskazao svoje protivljenje izmenama zakona, predstavlja svojevrsno ućutkivanje stručne javnosti i direktno mešanje u slobodu govora sudija.

Podsećamo da Ustav Republike Srbije izričito zabranjuje svaki uticaj na sudiju u vršenju sudijske funkcije. Osim donošenja odluke u sudskim postupcima, sudije su pozvane da, u vršenju svoje funkcije kao predstavnici sudske vlasti, učestvuju u javnim raspravama o zakonima koji će direktno uticati na njihov rad i prava građana Srbije. Nijedan sudija ne bi smeo da trpi posledice zbog javno izraženog stručnog mišljenja o pojedinom zakonu, a naročito ne organizovani napad izvršne i zakonodavne vlasti na sednici Narodne supštine.

Član 3. Zakona o sudijama izričito napominje da su svi državni organi i funkcioneri dužni da svojim postupanjem i ponašanjem održavaju poverenje u nezavisnost i nepristrasnost sudija i sudova. Postupci zakonodavne i izvršne vlasti podrivaju integritet pravosuđa u Srbiji i umanjuju poverenje koje građani imaju u pravosuđe. Napadom na ličnost sudije Majića koji uživa profesionalni integritet u javnosti, žele se obesnažiti argumenti struke izrečeni u javnoj raspravi koji nisu saglasni sa predlogom ministarstva. Ovakav postupak, koji ima za posledicu zastrašivanje stručne javnosti da uzme učešće u javnim raspravama, nedopustiv je sa stanovišta demokratkih vrednosti i u suprotnosti je sa kriterijumim za pristupanje EU, naročito imajući u vidu obaveze preuzete Akcionim planom za Poglavlje 23.

Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, u skladu sa podelom vlasti propisanom Ustavom moraju da poštuju načela podele vlasti i da uvažavaju mišljenje predstavnika sudske vlasti, čak i kada ono nije u skladu sa njihovom političkom agendom. Zbog učestale prakse mešanja u nezavisnost sudija kroz javno komentarisanje njihovog rada i neargumentovane uvrede na račun sudija, koje je kulminiralo jučerašnjim događajem u Narodnoj skupštini, još jednom pozivamo ministre, poslanike i ostale predstavnike izvršne vlasti da se uzdrže od daljeg urušavanja nezavisnosti sudstva i sudija u Srbiji i poštuju ustavnu podelu vlasti.

Kuću ljudskih prava čine:

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Beogradski centar za ljudska prava

Građanske inicijative

Helsinški odbor za ljudska prava

Centar za praktičnu politiku

 

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu ODA nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine. Podsećamo sve nevladine organizacije da provere svoje podatke u Direktorijumu i dostave izmene ukoliko postoje na e-mail zmarkovic@oda.rs

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.