NVO vesti

Resurs centar

rc-logo-home

Vesti o aktivnostima organizacija civilnog društva možete pratiti na portalu Resurs centra.

Grupna e-mail lista će od sada biti objavljivana sa platforme Resurs centra. Prijavu možete poslati kao i do sada na zmarkovic@oda.rs.

Resurs centar za organizacije civilnog društva je podržan od strane EU, a ulogu RC-a vrše Građanske inicijative u saradnji sa lokalnim resurs centrima: BUM BečejForca Požega i Narodni parlament i partnerima: Trag fondacija, Srbija u pokretuCentar za socijalnu politiku i Catalyst Balkans.
Uloga Resurs centra je da unapređuje vrednosti i stavove koji utiču na promovisanje prostora za delovanje civilnog društva i ojačava kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji.

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu ODA nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine. Podsećamo sve nevladine organizacije da provere svoje podatke u Direktorijumu i dostave izmene ukoliko postoje na e-mail zmarkovic@oda.rs

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.