NVO vesti

Antifašistička akcija

Antifašistička akcija „Heroine i heroji antifašizma” i tribina „Ekstremizam i ljudska prava – Srbija 2018.” biće organizovane u kafe klubu „Kupe“ u Pančevu, u ponedeljak, 10. decembra 2018. godine, u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.

Oba događaja organizuje Antifašistička koalicija u okviru projekta „Jačanje ekstremizma i građanski otpor – Srbija 2018.”.

Javna akcija biće realizovana od 18.30 i uključiće podelu brošure „Heroine i heroji antifašizma” i nastup hora Naša pjesma, a na tribini „Ekstremizam i ljudska prava – Srbija 2018.” od 19 časova biće predstavljeni rezultati istraživanja i mapiranja ekstremizma i otvorena debata o uticaju koji narastajući ekstremizam u Srbiji ima na uživanje ljudskih prava. Učesnici/ce će se posebno baviti postupanjem institucija u situacijama ugrožavanja prava i sloboda i odnosom države prema detektovanim oblicima ekstremizma.

Na tribini će svoje radove i rezultat mapiranja predstaviti mladi učesnici i učesnice Projekta, a u okviru debate govoriće doc. dr Radivoje Jovović, politikolog (Savez antifašista Vojvodine), Ljiljana Spasić, aktivistkinja Građanske akcije Pančevo i Marinika Tepić, narodna poslanica. Razgovor će moderirati novinarka Branka Dragović Savić.

Projekat „Mapiranje ekstremizma i građanski otpor – Srbija 2018” sprovode Centar za podršku ženama i vojvođanska Antifašistička koalicija, uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija. Saradnička organizacija je Građanska akcija Pančevo.

Antifašističku koaliciju čine: Savez antifašista Vojvodine, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Hrvatski građanski savez, Vojvođanski klub, Zelena mreža Vojvodine, Vojvođanska politikloška asocijacija, Centar građanskih vrednosti, Centar za interkulturalnost, Centar za podršku ženama, Novi Optimizam, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Vojvođanski građanski centar, Vojvođanski kulturni klub „Vasa Stajić”

 

NVO vesti

Sužavanje prostora za delovanje civilnog društva

Sve je primetniji trend sužavanja prostora za delovanje civilnog društva, ne samo u Srbiji, već i u celom svetu. Nedavno je Civicus Monotior objavio da se Austrija spustila na listi zemalja koje imaju sužen prostor za delovanje civilnog društvo, što je posebno zabrinjavajuće iz perspektive zemalja Evropske unije i onih koje imaju ambicije da im se pridruže.

Od migrantske krize mnoge vlade su povećale mere kontrole organizacija civilnog društva, zbog straha od eventualnog pranja novca i podržavanja terorističkih organizacija kroz paravane nevladinih organizacija. U Belorusiji, Uzbekistanu, Moldaviji, Rusiji, Ukrajni, Rumuniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, Turskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji zakoni koji ozbiljno ugrožavaju rad civilnog društva.

Organizacija Civil Right Defenders je organizovala jednodnodnevnu konferenciju u Sarajevu o preprekama za finansiranje civilnog društva iz stranih fondova. Veliki broj učesnika predstavio je rezultate pritisaka i sužavanja prostora za delovanje civilnog društva u njihovim zemljama.

Postoji podela na zemlje koje krše prava organizacija na udruživanje i rad i ne obaziru se na posledice i kritike međunarodne zajednice, i zemlje koje uvode mere za otežani rad civilnog društva i služe se njima kao navodnom zaštitom od pranja novca i finansiranja terorizma.

Predstavnica Građanskih inicijativa, Milica Antić, predstavila je tokom rada u grupama situaciju u Srbiji. Navela je da još uvek ne postoje ozbiljne prepreke finansiranju organizacija civilnog društva, ali da je trend sužavanja prostora za delovanje civilnog društva evidentan, posebno kroz blokadu medija, nemogućnost participacije u javnom prostoru i izlaganje branitelja ljudskih prava ruglu. Ova praksa utiče na kreiranje atmosfere straha i nesigurnosti u kojoj predstavnici OCD ne mogu da rade svoj posao. Stanje u Srbiji možete pratiti na sajtu udruženja.info.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Poštujmo ulogu zastupničkih organizacija osoba sa invaliditetom koje rade na terenu

Na ovaj Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Evropska mreža za samostalni život (ENIL) slavi sve osobe sa invaliditetom koje zahtevaju svoja prava. Jedan od njih je Edvardo Žorži u Portugalu, koji je napustio dom za trajni smeštaj da bi kampovao ispred Skupštine Portugala, odbijajući podršku od bilo koga izuzev predsednika države, premijera ili jednog/e od ministara. Edvardo, kao i hiljade osoba sa invaliditetom širom sveta danas, zahteva svoje pravo na samostalni život, uz personalnu asistenciju i slobodu od institucionalizacije; pravo koje mu je dato UN konvencijom o pravima osoba sa invalidtetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se tipično proslavlja konferencijama, izložbama i drugim događajima, prilika je da se podsetimo važnosti organizacija osoba sa invaliditetom koje rade na terenu i njihovog prava da protestvuju. O pravima postavljenim u Konvenciji, nije se pregovaralo u vladinim kancelarijama, ona su rezultat toga što su osobe sa invaliditetom zahtevale svoja ljudska prava i inkluziju u društvu preduzimajući direktnu akciju.

Stoga je prilično zabrinjavajuće da se toliko organizacija civilnog društva u Evropi koje rade na polju ljudskih prava suočava sa problemima u svom radu. To uključuje nedostatak finansiranja, mešanje u njihov posao, restrikciju prava da protestvvuju, zastrašivanje i to nije nešto što ne obuhvata i organizacije osoba sa invaliditetom. Štaviše, osobe sa invaliditetom su još uvek isključene iz diskusija koje ih se tiču ili njihove interese zastupaju pružaoci usluga, porodice ili dobrotvorne organizacije.

ENIL, shodno ovome, poziva Evropske ustanove kao i nacionalne vlade, da sprovedu čl. 4(3) i 33(3) Konvencije i Generalni komentar br. 7 o učešću osoba sa invaliditetom, uključujući decu, u praćenju sprovođenja Konvencije. Ovo uključuje uklanjanje bilo kojih pravnih, proceduralnih ili finansijskih prepreka, osiguravanje nezavisnosti organizacija osoba sa invaliditetom u odlučivanju za svoju agendu zastupanja, kao i osiguravanje da umesto osoba sa invaliditetom neće govoriti neko drugi.

Ovaj dan – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – pripada osobama sa invaliditetom kao što je Edvardo Žorži, koji rizikuju vlastiti život da zahtevaju prava koje drugi uzimaju zdravo za gotovo – da imaju izbor i kontrolu nad svojim životom i da ne budu segregirane u ustanovama i isključene iz društva. Hajde da to slavimo.

(ENIL)

NVO vesti

Keve znaju kako

kevelogoUdruženje „Keve znaju kako“ osnovano je sa ciljem promovisanja poslovanja žena preduzetnica i njihovog povezivanja na lokalnom i regionalnom nivou, razmeni ideja i veština, kao i sticanju kompetencija za uspešnije poslovanje na internetu.

Vladana i Mina su svojom entuzijastičnom idejom pobedile na takmičenju Social Innovation Competition i dobile grant od 3500 eura kroz regionalni projekat SmartStar, koji se ralizuje u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Turskoj i Bosni i Hercegovini.

Osnovale smo udruženje, jer smo i same bile u poziciji da započinjemo svoj biznis i trebale su nam obuke i digitalne veštine da naš biznis postane upešan, kažu Vladana i Mina.

Čitava ova ideja nastala je iz radionica na kojima su imale priliku da povežemo preduzetnice, da razmene saznanja i iskustva u radu, i da zajedno na najbolji način predstave proizvode koji su najčešće ručno izrađeni i autentični kroz Keva market koji se održava svakog prvog vikenda u mesecu, u prostoru kafea 16, socijalnog preduzeća koje pruža obuke bivšim korisnicima Svratišta.

Do sada su imale priliku da upoznaju, prezentuju i sarađuju sa preko 100 preduzetnica i malih biznisa. Baš svi imaju jednu važnu zajedničku osobinu: hrabrost i spremnost za sticanjem novih znanja.

Naša ideja je da ženama koje su ostale bez posla ili nisu imale priliku da se zaposle u svojim profesijama, pa su se stoga odlučile da započnu svoje male biznise, pružamo besplatne obuke iz oblasti digitalnog marketinga i osnovnih znanja iz poslovanja na internetu.

Obuke bi preduzetnicama omogućile razvoj i održivost biznisa, i osnovni vid finansijskog priliva.

“Keve” održavaju radionice digitalnog marketinga sa odabranim polaznicama svake druge nedelje u Kući ljudskih prava. Cilj im je da kada se projektni krug završi i dalje rade na osnaživaju ženskog preduzetništva jer u tome vide potencijal za zapošljavanje velikog broja žena.

Teme za koje obučavaju svoje polaznice su raznovrsne od Pravila uspešnog vođenja Facebook poslovne strane, Copywriting – osnove pisanja prodajnih tekstova, SEO optimizacija, Osnove rada u WORDPRESS platformi do knjigovodstvenih saveta za uspešno poslovanje.

Nakon ovog programa, preduzetnice će biti osposobljene da predstave svoje proizvode putem sajta i da same menjaju sadržaje, da se bolje pozicioniraju na internetu, jasnije sagledaju svoje ciljne grupe i da uspešno vode Fb kampanje. Samim tim, obim njihovog posla će se povećati, čime će se stvoriti i potreba za ispomoć u vidu ljudskih resursa, čime ćemo osposobiti socijalno ugrožene grupe i omogućiti im mogućnost za zaradu i integraciju u društvo.

Keve možete kontaktirati ovde.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Opšti poziv za Erazmus+

U okviru najvećeg obrazovnog programa EU – Erazmus+, objavljen je  Opšti poziv za 2019. godinu, a veliku novost predstavlja činjenica da se očekuje da Republika Srbija učestvuje u ovom konkursnom roku kao punopravna članica Erazmus+ programa. Zbog toga će u ovom pozivu, organizacije iz Srbije po prvi put moći da prijavljuju projekte za sve delove Erazmus+ programa, ravnopravno sa svim članicama iz EU.

U delu programa namenjenom za mlade, velika promena se odnosi na projekte Izgradnje kapaciteta. U ovom pozivu, organizacije koje se bave mladima po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama (ACPALA). Od početka programa Erazmus+, akteri iz Srbije su bili podnosioci projekata u okviru posebne programske i budžetske linije “Omladinski prozor za Zapadni Balkan”. Od ovog poziva oni više ne mogu više biti koordinatori, već samo partneri u projektima iz regiona Zapadnog Balkana.

Osim toga, promena se odnosi i na rok za prijavu projekata, koji je sada pomeren na 24. januar u podne.

Više detalja i informacija o ovoj promeni možete pronaći ovde: https://goo.gl/YCRCFS.

(Fondacija Tempus)

NVO vesti

Radionica za mlade u okviru programa Erazmus+

Grupa za mlade Fondacije Tempus će 18. decembra u Beogradu organizovati besplatnu jednodnevnu radionicu posvećenu razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih programa Erazmus+.

Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva u tri roka za predaju projekata tokom 2019. godine (05. februar, 30. april i 01. oktobar).

Polaznici radionice će, između ostalog, moći da ovladaju procedurama za podnošenje projekata strateških partnerstava, da se upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije i primene pravila za pisanje budžeta.

Za učešće je neophodno popuniti registracioni formular, a rok za prijavu je  13. decembar  do 23:59.

Više detalja, kao i registracioni formular možete pronaći na sajtu Fondacije Tempus.

(Fondacija Tempus)

NVO vesti

Slučaj nestalih beba u formi rijalitija

Komitet pravnika za ljudska prava osuđuje pristup temi nestalih beba u Srbiji u formi rijalitija, imajući u vidu da je usled kašnjenja ispunjenja obaveza Republike Srbije naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava – Zorica Jovanović protiv Srbije, u toku proces evaluacije pred Komitetom ministara Saveta Evrope. Na ovaj način grubo se povređuju prava roditelja koja su, dosadašnjim nepostupanjem nadležnih organa, već dovoljno ugrožena. Podsećamo da je pravo na privatan i porodičan život garantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama i da su svi, uključujući i medije, dužni da se od ove povrede suzdrže.

Pozivamo Vladu Republike Srbije da preispita odluku kojom je Radišu Pavlovića, predstavnika udruženja „Za istinu i pravdu o bebama“, imenovala za člana Komisije za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece u Republici Srbiji. Radiša Pavlović svojim očigledno nezakonitim postupanjem i javnim istupima dovodi u pitanje kredibilitet cele Komisije, čiji su ostali članovi istaknuti predstavnici institucija.

Komitet pravnika za ljudska prava ponavlja da je za efikasan rad svih institucija neophodno poverenje građana. Preduslov da građani povrate poverenje u institucije je transparantnost njihovog rada i inkluzivan proces izbora i imenovanja članova tela, koji, svojim postupcima i zalaganjem, pokazuju da im je u fokusu interes građana koje predstavljaju.

(YUCOM)

NVO vesti

Udruženja građana: Prostor za delovanje 2014-2018

Građanske inicijative pozivaju na predstavljanje analize “Udruženja građana: Prostor za delovanje 2014-2018” u ponedeljak, 10. decembra 2018. u 12 časova u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4.

Analiza je urađena sa ciljem da na sistemski način i kroz primere iz prakse opiše prostor za delovanje civilnog društva u Srbiji u poslednjih 5 godina. Ove godine, prvi put nakon demokratskih promena 5. oktobra 2000, zabeleženo je značajno derogiranje pravnog okvira za rad civilnog društva kroz usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, a nove pretnje pojavljuju se u vidu Prednacrta Građanskog zakonika i mogućih mera u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Analiza se bavi osnovnim slobodama neophodnim za nesmetan rad organizacija civilnog društva – slobodom izražavanja i slobodom okupljanja. U Analizi su predstavljeni i nedostaci i problemi koji se odnose na učešće građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka, institut simuliranih javnih rasprava, nova rešenja koja donosi nedavno usvojeni Zakon o lobiranju, kao i opasnosti koje donose najavljene promene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

U ovom periodu uočen je i porast broja fizičkih napada na aktiviste, napada na imovinu, pretnji i pritisaka na članove udruženja građana, kao i kampanja protiv civilnog društva, humanitarnih fondacija i građanskih pokreta u medijima, koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu udruživanja. Poseban deo predstavlja analiza paralelnog civilnog sektora – vladinih udruženja građana koja se koriste za koruptivne radnje i davanje legitimiteta legitimiteta procesima koji se sprovode bez učešća javnosti.

Građanske inicijative ovu analizu predstavljaju na međunarodni Dan ljudskih prava i obeležavanje 70. godišnjice Univerzalne deklaracije ljudskih prava ukazujući na kontinuirano kršenje prava na slobodu okupljanja, udruživanja i izražavanja.

Prijave: ivanat@gradjanske.org

(Građanske inicijative)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu ODA nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine. Podsećamo sve nevladine organizacije da provere svoje podatke u Direktorijumu i dostave izmene ukoliko postoje na e-mail zmarkovic@oda.rs

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.