NVO vesti

Poslednje javne konsultacije u procesu izrade AP POU

Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su poslednjim finalnim konsultacijama u Novom Sadu ( 11. decembar) povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Ovo su bila pretposlednje konsultacije pred usvajanje finalnog oblika AP.

Cilj ovog sastanaka bio je da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana koji je važio u periodu 2016- 2018. godine, kao i nove mere koje treba da uđu u novi AP. Usvajanje AP je predviđeno za kraj decembra.

Dragana Brajović, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ivan Grujić iz Edukacionog centra iz Leskovca predstavili su prisutnima inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu kao i mere koje su planirane novim AP. Ona je još jednom ponovila da je u izradi obog AP postojala potpuna saradnja države i OCD i da se u njegovo pisanje krenulo od “praznog papira” i kroz saradnju sa OCD došlo do finalnog oblika koji se danas predstavlja.

Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na sastanku je predstavio mere čiji je predlagač Kancelarija, a odnose se na principe fiskalne transparentnosti i otvorenih podataka. Kancelarija je predlagač ukupno 3 mere koje su se našle u finalnoj verziji AP.

Prisutni su naveli da je došlo da značajne saradnje OCD i države u izradi ovog AP, ali da postoji prostor za jačanje te saradnje. Takođe, veliki podsticaj je dat lokalnim samoupravama na izgradnji svojih AP na primeru grada Šapca, koji je pri kraju usvajanja svog AP.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Sužavanje prostora za delovanje civilnog društva

Sve je primetniji trend sužavanja prostora za delovanje civilnog društva, ne samo u Srbiji, već i u celom svetu. Nedavno je Civicus Monotior objavio da se Austrija spustila na listi zemalja koje imaju sužen prostor za delovanje civilnog društvo, što je posebno zabrinjavajuće iz perspektive zemalja Evropske unije i onih koje imaju ambicije da im se pridruže.

Od migrantske krize mnoge vlade su povećale mere kontrole organizacija civilnog društva, zbog straha od eventualnog pranja novca i podržavanja terorističkih organizacija kroz paravane nevladinih organizacija. U Belorusiji, Uzbekistanu, Moldaviji, Rusiji, Ukrajni, Rumuniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, Turskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji zakoni koji ozbiljno ugrožavaju rad civilnog društva.

Organizacija Civil Right Defenders je organizovala jednodnodnevnu konferenciju u Sarajevu o preprekama za finansiranje civilnog društva iz stranih fondova. Veliki broj učesnika predstavio je rezultate pritisaka i sužavanja prostora za delovanje civilnog društva u njihovim zemljama.

Postoji podela na zemlje koje krše prava organizacija na udruživanje i rad i ne obaziru se na posledice i kritike međunarodne zajednice, i zemlje koje uvode mere za otežani rad civilnog društva i služe se njima kao navodnom zaštitom od pranja novca i finansiranja terorizma.

Predstavnica Građanskih inicijativa, Milica Antić, predstavila je tokom rada u grupama situaciju u Srbiji. Navela je da još uvek ne postoje ozbiljne prepreke finansiranju organizacija civilnog društva, ali da je trend sužavanja prostora za delovanje civilnog društva evidentan, posebno kroz blokadu medija, nemogućnost participacije u javnom prostoru i izlaganje branitelja ljudskih prava ruglu. Ova praksa utiče na kreiranje atmosfere straha i nesigurnosti u kojoj predstavnici OCD ne mogu da rade svoj posao. Stanje u Srbiji možete pratiti na sajtu udruženja.info.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Poštujmo ulogu zastupničkih organizacija osoba sa invaliditetom koje rade na terenu

Na ovaj Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Evropska mreža za samostalni život (ENIL) slavi sve osobe sa invaliditetom koje zahtevaju svoja prava. Jedan od njih je Edvardo Žorži u Portugalu, koji je napustio dom za trajni smeštaj da bi kampovao ispred Skupštine Portugala, odbijajući podršku od bilo koga izuzev predsednika države, premijera ili jednog/e od ministara. Edvardo, kao i hiljade osoba sa invaliditetom širom sveta danas, zahteva svoje pravo na samostalni život, uz personalnu asistenciju i slobodu od institucionalizacije; pravo koje mu je dato UN konvencijom o pravima osoba sa invalidtetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se tipično proslavlja konferencijama, izložbama i drugim događajima, prilika je da se podsetimo važnosti organizacija osoba sa invaliditetom koje rade na terenu i njihovog prava da protestvuju. O pravima postavljenim u Konvenciji, nije se pregovaralo u vladinim kancelarijama, ona su rezultat toga što su osobe sa invaliditetom zahtevale svoja ljudska prava i inkluziju u društvu preduzimajući direktnu akciju.

Stoga je prilično zabrinjavajuće da se toliko organizacija civilnog društva u Evropi koje rade na polju ljudskih prava suočava sa problemima u svom radu. To uključuje nedostatak finansiranja, mešanje u njihov posao, restrikciju prava da protestvvuju, zastrašivanje i to nije nešto što ne obuhvata i organizacije osoba sa invaliditetom. Štaviše, osobe sa invaliditetom su još uvek isključene iz diskusija koje ih se tiču ili njihove interese zastupaju pružaoci usluga, porodice ili dobrotvorne organizacije.

ENIL, shodno ovome, poziva Evropske ustanove kao i nacionalne vlade, da sprovedu čl. 4(3) i 33(3) Konvencije i Generalni komentar br. 7 o učešću osoba sa invaliditetom, uključujući decu, u praćenju sprovođenja Konvencije. Ovo uključuje uklanjanje bilo kojih pravnih, proceduralnih ili finansijskih prepreka, osiguravanje nezavisnosti organizacija osoba sa invaliditetom u odlučivanju za svoju agendu zastupanja, kao i osiguravanje da umesto osoba sa invaliditetom neće govoriti neko drugi.

Ovaj dan – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – pripada osobama sa invaliditetom kao što je Edvardo Žorži, koji rizikuju vlastiti život da zahtevaju prava koje drugi uzimaju zdravo za gotovo – da imaju izbor i kontrolu nad svojim životom i da ne budu segregirane u ustanovama i isključene iz društva. Hajde da to slavimo.

(ENIL)

NVO vesti

Inkluzivna predstava sa tradicionalnom vojvođanskom muzikom

Božićno „Ukrštanje“, inkluzivna predstava sa tradicionalnom vojvođanskom muzikom u kulturnoj stanici Eđšeg 25. 12. u 18 h.

„Ukrštanje“ je inkluzivni umetnički projekat, saradnja Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, SOŠO „Milan Petrović“ i UG „Otvoreni krug Novi Sad“. Muzička predstava „Ukrštanje“donosi vojvođansku muziku izvedenu na potpuno drugačiji način: uz telesne perkusije, inkluzivni ritmički i pevački hor i asistivnu „saundbim“ tehnologiju. Kroz muzičku potku slovačke, rumunske, mađarske, hrvatske, romske i srpske tradicije, sa osvrtom na običaje, ispričana je priča o susuretu, zaljubljivanju i svadbi dvoje mladih.

Projekat je podržan od Fondacije Novi Sad 2021 kroz poziv „Publika u fokusu“.

Događaj na Fejsbuku:

https://www.facebook.com/events/802674886791078/?ti=as

Više o projektu:

https://www.storyteller.rs/sr/ukrstanje-mesto-susreta-kultura-mesto-susreta-ljudi/

https://www.danas.rs/drustvo/inkluzija-pomaze-da-se-medjusobno-povezemo

Turneja „Ukrštanja“ u zoni Novog Sada

25. 11. Kulturni centar Lug

28. 11. Kasina, Vrdnik

3. 12. Kulturni centar „Kisač“

6. 12. Karlovačka Filološka Gimnazija, Sremski Karlovci

12. 12. Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, Novi Sad

17. 12. Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

25. 12. Eđšeg, kulturna stanica, Novi Sad

(Ana Vrbaški, Alice in WonderBand – Telo kao instrument)

NVO vesti

U znaku obezbeđivanja održivog finansiranja SOS telefona u borbi protiv nasilja nad ženama

Nizom „narandžastih“aktivnosti tim SOS telefona Vranje obeležio je ove godine Narandžastu kampanju UN, gobalnu kampanju „16. Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

U fokusu napora da se suzbije nasilje nad ženama i devojčicama jeste obezbeđivanje održivog finansiranja borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama, obezbeđivanje dovoljno sredstava za zaustavljanje nasilja, za zbrinjavanje žrtava nasilja, kao i promene u životima žena i devojaka.

Tim SOS telefona je u okviru Kampanje dostavio gradskoj upravi grada Vranja inicijativu za dopunu Odluke o socijalnim uslugama, čime bi socijalna usluga SOS telefon dobila status lokalne socijalne usluge, a u skladu sa Istanbulskom Konvencijom, Zakonom o socijalnoj zaštiti I drugim važećim dokumentima RS. Takođe, naše aktivnosti su ove godine bile usmerene I na zagovaranje da budžet grada Vranja u 2019. bude rodno odgovoran budžet (što nije). Jedina smo OCD koja se uključila u ovaj proces I dostavile smo blizu 300 predloga građanki/a da jedan od planiranih projekata za finansiranje u 2019. bude SOS telefon Vranje. SOS telefon Vranje radi neprekidno 16 godina I u procesu je licenciranja socijalne usluge.

Narandžastu kampanju smo završile 10. Decembra, Okruglim stolom o značaju unapređenja lokalne socijalne usluge SOS telefon Vranje, koji smo posvetile pre svega lokalnim donosiocima odluke grada Vranja.

Prisutnima su se obratile naše profesorice Dr Slobodanka Konstantinović Vilić, redovna profesorka Pravnog fakulteta u Nišu u penziji, koja je govorila o pružanju neophodnih mera zaštite I specijalizovanih usluga podrške žrtvama nasilјa osnivanjem SOS telefona prema Istambulskoj konvenciji I Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu koja je govorila o

SOS telefonu za žene žrtve nasilјa – usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalne samouprave: zakonski osnov i pravni okvir.

“Drvo ljudskih prava” je i ove godine bilo dostupno građankama/ima Vranja da se podsetimo koja su naša prava, a u skladu sa Univerzalom Deklaracijom UN o ljudskim pravima, koja je ove godine obeležila jubilarnih 70 godina postojanja.

Mi čekamo odgovore I konačne odluke gradske uprave Vranja.

Aktivnosti realizovane u okviru redovnog rada SOS telefona I uz podršku: Fondacija Oak, Trag, UNDP, SwissPRO-UNOPS, grada Vranja.

NVO vesti

Slučaj nestalih beba u formi rijalitija

Komitet pravnika za ljudska prava osuđuje pristup temi nestalih beba u Srbiji u formi rijalitija, imajući u vidu da je usled kašnjenja ispunjenja obaveza Republike Srbije naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava – Zorica Jovanović protiv Srbije, u toku proces evaluacije pred Komitetom ministara Saveta Evrope. Na ovaj način grubo se povređuju prava roditelja koja su, dosadašnjim nepostupanjem nadležnih organa, već dovoljno ugrožena. Podsećamo da je pravo na privatan i porodičan život garantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama i da su svi, uključujući i medije, dužni da se od ove povrede suzdrže.

Pozivamo Vladu Republike Srbije da preispita odluku kojom je Radišu Pavlovića, predstavnika udruženja „Za istinu i pravdu o bebama“, imenovala za člana Komisije za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece u Republici Srbiji. Radiša Pavlović svojim očigledno nezakonitim postupanjem i javnim istupima dovodi u pitanje kredibilitet cele Komisije, čiji su ostali članovi istaknuti predstavnici institucija.

Komitet pravnika za ljudska prava ponavlja da je za efikasan rad svih institucija neophodno poverenje građana. Preduslov da građani povrate poverenje u institucije je transparantnost njihovog rada i inkluzivan proces izbora i imenovanja članova tela, koji, svojim postupcima i zalaganjem, pokazuju da im je u fokusu interes građana koje predstavljaju.

(YUCOM)

NVO vesti

Sastanak sa OCD koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje sektorski sastanak sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.
Sastanak će se održati u utorak, 18. decembra 2018. godine, u Beogradu sa početkom u 11 časova, u zgradi Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 1. sprat, sala 129.

Cilj sektorskog sastanka je informisanje organizacija civilnog društva o trenutnim aktivnostima koje se sprovode u cilju realizacije ciljeva Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećeg akcionog plana, pre svega u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam i planovima za naredni period nadležnih organa, kao i uspostavljanje saradnje sa organizacijama civilnog društva koje su aktivne u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Takođe, na sastanku će biti reči o ključnoj ulozi koje civilno društvo ima u sprečavanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam kao i definisanju mogućih modela saradnje.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje aktivno rade u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam da se prijave za učešće na ovom sastanku, putem e-mejl adrese: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do 11. decembra 2018. godine u 14:00.

Napomena: S obzirom na stručnost skupa i ograničen kapacitet sale, organizator moli da se prijave samo one organizacije koje se direktno bave gore navedenim pitanjima i temama. Organizatori zadržavaju pravo da, u nedostatku slobodnih mesta i u slučaju da delokrug rada organizacije koja je poslala prijavu ne pokriva pomenutu oblast, primljenu prijavu odbije.

Sa Nacionalnom strategijom za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećim akcionim planom možete se upoznati OVDE , dok u nastavku možete preuzeti Program rada sektorskog sastanka.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu ODA nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine. Podsećamo sve nevladine organizacije da provere svoje podatke u Direktorijumu i dostave izmene ukoliko postoje na e-mail zmarkovic@oda.rs

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.