NVO vesti

Ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije

Centar za istraživanje javnih politika i Olof Palme Centar u Srbiji pozivaju na predstavljanje istraživanja: „Gig ekonomija u Srbiji: Ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?“

Pridružite nam se 28. februara s početkom u 14 časova (do 16 časova), u Impact Hub-u (Makedonska 21).

✓ Ako radite na digitalnim platformama poput Upwork, Freelancer, Guru, 99Design, Bibo i zanima vas ko su vaše kolege i koleginice i kako doživljavaju svoj rad,

✓ Ako ste istraživač ili novinar zainteresovan za nove oblike rada koji se rađaju sa ekonomijom zasnovanom na znanju,

✓ Ako ste kreator javnih politika koji razmišlja o tome kako srpsko radno zakonodavstvo prilagoditi promenama koje dolaze sa digitalnom revolucijom,

✓ Ako radite u organizaciji koja je prepoznala fleksibilne oblike rada kao tržišni prostor za razvoj novih usluga.

Na predstavljanju rezultata istraživanja govore istraživačice i ekspertkinje CENTRA i njihovi gosti-frilenseri – finalna agenda sledi uskoro.

Molimo vas da učešće potvrdite do petka, 22. februara 2019. godine, slanjem imejla na adresu CENTRA: office@publicpolicy.rs. Za sva dodatna pitanja obratite se Anji Vasiljević (064 28 28 117).

Centar za istraživanje javnih politika

Kancelarija: Makedonska 21/V

office@publicpolicy.rs

www.publicpolicy.rs

NVO vesti

Sankcionisati napade na civilni sektor

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom najoštrije osuđuje pretnje smrću koje su upućene pojedinim organizacijama civilnog društva i poziva nadležne organe da hitno reaguju i sankcionišu takvo postupanje.

Podsećamo, sloboda udruživanja i sloboda mišljenja i izražavanja predstavljaju temeljna načela svakog demokratskog poretka i kao takva garantovana su brojnim međunarodnim dokumentima, kao i Ustavom Republike Srbije.

Pored toga, civilno društvo predstavlja organizovane građane koji svojim delovanjem i akcijama nastoje da u svoju zajednicu unesu kvalitativnu promenu koja je od opšteg zajedničkog interesa za građane i građanke, te da je kao takvo, nezamenljiv akter sa višestruko važnom ulogom u svakom društvu. Ono okuplja i predstavlja građane, omogućava njihovo kontinuirano učešće u društvenom i političkom životu, predstavlja sponu između građana i vlasti, izvor je iskustva i ekspertize, ali istovremeno ukazuje na važne društvene probleme i čini mehanizam nadzora i kontrole nad radom svake vlasti. Civilno društvo je neizostavan partner državnim institucijama u kreiranju pravednijeg, demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava.

Imajući u vidu navedeno, kao i dugogodišnji aktivizam organizacija kojima su upućene pretnje, ali i prethodnu saradnju sa njima, Kancelarija izražava zabrinutost i smatra nedopustivim pretnje upućene na njihovu adresu.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

NVO vesti

Podnošenje zahteva za oslobađanje od PDV-a isključivo elektronskim putem

Od 1. januara 2019. godine, zahtevi za oslobađanje od PDV-a podnosiće se isključivo elektronskim putem.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju – Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a u kojem su date instrukcije za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a i zahtev za oslobađanje od PDV preko portala ePorezi. Korisničko uputstvo je zasnovano na izmenama Pravilnika o refakciji i Pravilnika o oslobođenjima od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Izmenama pomenutih pravilnika propisano je da se zahtevi za izdavanjem potvrda o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji, međunarodnim ugovorima o kreditu i drugim međunarodnim ugovorima u smislu člana 24. stav 1. tač. 16a) do 16v) Zakona o Porezu na dodatu vrednost, podnositi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi od 01.01.2019. godine.

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

NVO vesti

Škola javnih politika na Centralnoevropskom univerzitetu

Škola javnih politika Centralnoevropskog univerzizeta organizuje nastavu na engleskom jeziku, visoko je ranigiran i akreditovan u SAD i Mađarskoj, nalazi se u Budimpešti i nudi stipendije.

CEU je globalna institucija sa studentima iz skoro 50 zemalja. Univerzitet nudi studentima akreditovane akademske programe koji pomažu studentima da steknu znanja koje će im biti potrebe da bi razvili veštine identifikovanja, definisanja i rešavanja problema javnih politika. Univerzitet poseduje vrhunske istraživače i praktičare sa dugogodišnjim iskustvom u neprofitnom, javnom i privatnom sektrou. Njihova stručnost obogaćuje nastavu koju predaju o širokom spektru tema javnih politika, uključujući razvoj, ljudska prava, medije i upravljanje.

Trenutno su otvorene prijave za master i doktorske studije u Školi javnih politika. Sva dokumentacija mora biti dostavljena online do isteka roka apliciranja.

Programi:

Mater studije javne administracije ( dve godine)

Mater studije javnih politika ( jedna godina)

Erasmus Mundus master program javnih politika ( dve godine)- međunarodni master program pod pokroviteljstvom EU koji uključuje drugu godinu na Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (Španija) ili Univerzitetu u Jorku ( Velika Britanija).

CEU i njegova Škola za javnu politiku su posvećeni privlačenju talentovanih studenata i naučnika iz celog sveta, te pružaju veliki broj stipendije za studente iz bilo koje zemlje. U periodu 2016-2017, 84% studenata CEU-a dobilo je finansijsku pomoć.

Više informacija možete naći ovde.

(Građanske inicijative)

NVO vesti

Ljudska prava izvan pregovaračkih poglavlja

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM poziva na konferenciju „Ljudska prava izvan pregovaračkih poglavlja i revizija Akcionog plana za Poglavlje 23“. Konferencija će se održati u petak, 22. februara 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Velikoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd. Održavanje konferencije je podržala Ambasada Republike Bugarske u Beogradu.

Dešavanja u oblasti pravosuđa i ljudskih prava u toku 2018. godine, koja su opisana i u Izveštaju o godišnjem radu YUCOM-a za 2018. godinu, nameću pitanje revizije Akcionog plana za Poglavlje 23. Najava rada na izmenama Akcionog plana će biti tema prvog panela godišnje konferencije iz ugla članice Evropske unije koja je prošla kroz proces pristupanja, šefice pregovaračkog tima i koordinatora Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa u Srbiji.

U drugom panelu će biti predstavljeni rezultati projekta Ljudska prava iznad pregovaračkih poglavlja koji je podržalo Ministarstvo inostranih poslova Republike Bugarske kao i rezulati rada na pružanju besplatne pravne pomoći YUCOM-a. Perspektive zaštite ljudskih prava biće sagledane i iz ugla izmena Ustava koje su obeležile 2018. godinu.

Treći panel će biti posvećen aktuelnim procesima izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, iz ugla struke kao pokretača transparentnog procesa i poslanika koji treba da ga obezbede, i značaju pristupa informacijama za novinare u praćenju rada pravosuđa.

Radni jezik konferencije je srpski, a obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

Molimo Vas da Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše organizacije/ institucije pošaljete elektronskim putem do četvrtka, 21. februara, do kraja radnog vremena na office@yucom.org.rs.

(YUCOM)

NVO vesti

Javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja

Obaveštavamo vas da će se, u okviru javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, održati četiri okrugla stola i to:

  • u utorak, 19. februara 2019. godine u Novom Sadu, Skupština Grada Novog Sada (Žarka Zrenjanina broj 2, ulaz broj 3), sa početkom u 12.00 časova
  • u petak, 22. februara 2019. godine u Nišu, Skupština Grada Niša (Nikole Pašića broj 24), sa početkom u 12.00 časova
  • u ponedeljak, 25. februara 2019. godine u Čačku, Centar za stručno usavršavanje Čačak (Cara Dušana bb), sa početkom u 12.00 časova
  • u sredu, 27. februara 2019. godine u Beogradu, Klub poslanika (Tolstojeva 2), sa početkom u 12.00 časova.

Javnu raspravu sprovodi Kabinet predsednika Vlade, u periodu od 31. januara do 1. marta 2019. godine. Tekst Nacrta i sve informacije u vezi sa javnom raspravom postavljeni su na sajtu Vlade Srbije, link https://www.srbija.gov.rs/specijal/362240 i na Portalu e-Uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom strategije dostavljaju se Kabinetu predsednika Vlade Srbije, na mejl medijska.strategija@gov.rs ili na adresu Nemanjina 11, Beograd (sa naznakom „Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji“), najkasnije do 1. marta 2019. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

NVO vesti

Evidentiranje stvarnih vlasnika nastavlja se i posle 31.01.2019, kao trajna zakonska obaveza

Odredbom člana 17. stav 2. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika propisana je obaveza registrovanih subjekata, osnovanih do 31.decembra 2018.godine, da evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika najkasnije do 31.januara 2019. godine.

Ovi subjekti, kao i subjekti osnovani posle 31.decembra 2018.godine, na osnovu člana 6. i 7. stav 3. Zakona, imaju obavezu da u roku od 15 dana od dana osnivanja ili promene vlasničke strukture, članova organa i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, evidentiraju nastale promene.

Posledice neispunjenja obaveze evidentiranja propisane su članom 13. i 14. Zakona o centralnoj evidenciji.

Prema odredbi člana 13. Zakona, ko u nameri da prikrije stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, u Centralnu evidenciju ne upiše podatke o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta, upiše neistinit podatak o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta kao istinit, promeni ili izbriše istinit podatak o stvarnom vlasniku registrovanog subjekta, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

Kao radnja prekršaja, članom 14. propisano je neevidentiranje podataka o stvarnom vlasniku roku od 15 dana od dana osnivanja ili promene vlasničke strukture, članova organa registrovanog subjekta i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta i neposedovanje i nečuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenta na osnovu kojih je evidentiran stvarni vlasnik registrovanog subjekta.

Za navedeni prekršaj kazniće se registrovani subjekat- pravno lice novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

(APR)

direktorijum nvo

Direktorijum NVO

U rubrici Direktorijum NVO na sajtu ODA nevladine organizacije su klasifikovane po dva kriterijuma: tipu delatnosti i mestu, a pojedinačne organizacije se mogu pretraživati na osnovu bilo kog dela naziva. Direktorijum se svakodnevno ažurira, a Internet verzija Direktorijuma NVO postoji od 1996. godine. Podsećamo sve nevladine organizacije da provere svoje podatke u Direktorijumu i dostave izmene ukoliko postoje na e-mail zmarkovic@oda.rs

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište

Pravno savetovalište je servis koji omogućava besplatnu pravnu pomoć i savete u pogledu osnivanja, registrovanja, poslovanja i ostalih pravnih pitanja vezanih za rad organizacija civilnog društva.

Resursi

Rečnik budžeta

Najvažniji pojmovi iz oblasti javnih finansija. Na ovom mestu možete pronaći definicije koje vam mogu pomoći u razumevanju stručnih pojmova vezanih za planiranje, pripremu, donošenje i izvršenje budžeta, finansije, nadzor javnih finansija i ostale oblasti od značaja za praćenje budžetskih procesa. Rečnik je resurs koji omogućava uključivanje građana i organizacija civilnog drušva u proces nadzora javnih finansija i polazna je tačka za bavljenje budžetom, koji predstavlja osnovni dokument ekonomske politike Vlade.

Resursi

Dokumenti

Sveobuhvatan pregled pravnih dokumenata koji regulišu javne finansije. Na ovom mestu možete pronaći ažurne zakone i propise iz oblasti javnih finansija, poreskog zakonodavstva, antikorupcije, kao i zakone kojima se regulišu oblasti od naročitog značaja za praćenje javnih finansija kao što su lokalna samouprava, političke partije, udruženja građana, sport, verske zajednice, socijalna zaštite, pristup informacijama od javnog značaja i slično.