Sektor NVO vesti

Ograničen pristup pravdi

Ознаке:

Objavio Zoran Markovic

Koalicija za pristup pravdi upozorila je da država, a naročito Skupština Srbije, usvajanjem zakona o parničnom postupku, Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika, ograničava pristup pravdi pojedincima, organizacijama, nezavisnim telima, asocijacijama i medijima.

Ovi zakoni prete represijom slobodnom mišljenju, kritičkoj reči i slobodnom delovanju, navodi se u saopštenju Koalicije.

Članovi ove Koalicije zatražili su ukidanje članova 499 i 500 Zakona o parničnom postupku, jer onima koji iznose kritičke stavove o javnim stvarima nalažu da ćute ili da plate visoke naknade.

Traži se ukidanje člana 170 i izmena člana 85 Zakona o parničnom postupku, zato što, uspostavljajući advokatski monopol, onemogućavaju slobodno zastupanje pred sudom građana kojima su povređena prava i slobode.

Koalicija traži ukidanje člana 50 Zakonika o krivičnom postupku, zato što uspostavlja advokatski monopol u zastupanju interesa žrtava krivičnih dela i ukida njihovo pravo da sebi izaberu zastupnika koji nije advokat.

U saopštenju se navodi da bi trebalo ukinuti i član 336a i preinačiti član 336b Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, tako da se pravo na slobodno kritičko mišljenje i iznošenje stavova ni pod kojim uslovima ne mogu smatrati krivičnim delom.

Koalicija za pristup pravdi zatražila je usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji u potpunosti uvažava interese građana za slobodno izabranom i kvalitetnom pravnom pomoći.

Koaliciju za pristup pravdi čine Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, CHRIS – mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Praxis. (FoNet)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.