Sektor NVO vesti

Osuda prinudnog iseljenja dvanaest porodica ispod Pančevačkog mosta

Ознаке: ,

Objavio Zoran Markovic

Regionalni centar za manjine najoštrije osuđuje prinudno iseljenje dvanaest porodica iz neformalnog romskog naselja ispod Pančevačkog mosta koje se dogodilo 7. juna 2011. Pomenutog dana, u prepodnevnim časovima predstavnici gradske uprave, zajedno sa predstavnicima Centra za socijalni rad, komunalne policije i JKP Gradske čistoće, prinudno su iselili, bez prethodnog obaveštenja dvanaest porodica koje su odmah prebačene u selo Dren, pored Obrenovca gde su smeštene u kontejnersko naselje bez vodovoda, struje i kanalizacije.

Dana 7. juna 2011. oko 10 časova, predstavnici gradske uprave i navedenih službi pojavili su se u naselju ispod Pančevačkog mosta naloživši stanovnicima/cama da se isele iz svojih domova u roku od dva časa. Njihovom dolasku nije prethodilo nikakvo pisano obaveštenje, niti su im dostavljena rešenja o iseljenju. I ovom prilikom iseljenim osobama nije omogućeno da sa sobom ponesu svu svoju ličnu imovinu. Pre isteka datog roka uterani su u autobus, a komunalna policija se sve vreme nalazila kako izvan, tako i u samom autobusu.

Raseljene porodice smeštene su, bez prethodnih konsultacija i njihove saglasnosti, u novopodignuto kontejnersko naselje u selu Dren, udaljenom 25 km od Obrenovca. U naselje nije uvedena struja, vodovod, ni kanalazacije, a oko naselja se nalaze bare. Kontejneri koji su im dodeljeni su potpuno prazni, bez ikakvog nameštaja i drugih aparata za domaćinstvo, a ljudi su gladni i uplašeni.

Regionalni centar za manjine zahteva od gradske vlasti da u potpunosti poštuje obaveze koje slede iz Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, a koji garantuje pravo na stanovanje, uključujući i adekvatno alternativno zbrinjavanje u slučajevima prinudnog iseljenja. Ovakvim postupanjem gradska vlast se oglušuje i na preporuke koje je u martu 2011. Komitet za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija uputio Srbiji u kojima se traži neodložno zaustavljanje prinudnih iseljenja, obezbeđivanje adekvatnog alternativnog smeštaja, nadoknada štete za uništenu imovinu i punu socijalnu integraciju raseljenog stanovništva.

I ovom prilikom zahtevamo neodložno zaustavljanje svih prinudnih iseljenja i donošenje zakona koji će garantovati puno poštovanje ljudskih prava u slučajevima raseljavanja. Takođe, porodicama koje su raseljene u Dren, neophodno je odmah obezbediti adekvatan alternativan smeštaj u kome će moći da nastave da žive dostojanstveno uz puno poštovanje njihovih prava.

Regionalni centar za manjine

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.