Sektor NVO vesti

Posao i karijera u budućnosti

Ознаке:

Objavio Zoran Markovic

Beogradska otvorena škola organizovala je četvrtu raspravu na temu „Posao i karijera u budućnosti“ u okviru programa Suočavanje s budućnošću, u ponedeljak, 23. maja 2011. godine. U raspravi su učestvovali gđa Radmila Bukumirić Katić, pomoćnik Ministra za rad i socijalnu politiku, Sektor za rad, dr Iskra Maksimović, docent na FEFA, dr Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, mr Jovan Protić, Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju. Raspravu je vodila Jelena Manić, koordinatorka Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole.

Učesnici su pokušali da daju odgovor na pitanja o izazovima na savremenom tržištu rada, u modernoj ekonomiji i obrazovanju. Konstatovali su da je nezaposlenost u Srbiji na najvišem nivou i izrazili umereni optimizam u pogledu njenog smanjivanja u budućnosti. Svoja shvatanja govornici su zasnivali na različitim stanovištima i idejama – uvođenju slobodnog tržišta obrazovanja, okretanju ka „zelenim poslovima“ i obnovljivim izvorima energije, zasnivanju obrazovanja na kompetencijama i evropskom okviru kvalifikacija.

Kako je vrlo teško dati prognozu budućih kretanja na tržištu rada u Srbiji, učesnici su se složili sa tim da bi u procesu obrazovanja i zapošljavanja veća pažnja trebalo da bude usmerena na pojedinca i razvoj sopstvenih veština za upravljanje karijerom. Karijera više nije statična kategorija, već promenljiva i dinamična. Ovakva promena zahteva da svi, a naročito mladi, budu spremni na prilagođavanje tokom razvoja svoje karijere i na celoživotno učenje.

Neki od zaključaka rasprave jesu da nas u budućnosti čeka dosta izazova na tržištu obrazovanja i zapošljavanja, na koje treba odgovarati većim ulaganjima u obrazovanje i istraživanje i razvoj. Pre svega je potrebno raditi na uvođenju i daljem razvoju mehanizama za sistemsko usaglašavanje obrazovanja, zapošljavanja i tržišta rada, čiji je deo i sistem karijernog vođenja i savetovanja.

Program Suočavanje s budućnošću obuhvata pet rasprava, koje će biti organizovane u Beogradskoj otvorenoj školi, u periodu od februara do juna 2011. godine.

Beogradska otvorena škola (BOŠ)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.