Sektor NVO vesti

Poziv za formiranje mreže organizacija civilnog društva za sektor razvoja ljudskih resursa

Ознаке: , , , ,

Objavio Zoran Markovic

Beogradska otvorena škola kao vodeći partner u SEKO za sektor razvoj ljudskih resursa (uključujući zapošljavanje, obrazovanje, društvenu inkluziju i omladinu), zajedno sa Evropskim pokretom u Srbiji i Unijom poslodavaca Srbije poziva sve zainteresovane OCD da se uključe u formiranje mreže organizacija oko SEKO za razvoj ljudskih resursa.

Kancelarija za evropske integracije (KEI) kroz program saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD) u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, je uspostavila konsultativni proces i uključila organizacije civilnog društva kao partnere u određivanje nacionalnih prioriteta za finansiranje iz IPA i druge razvojne pomoći u različitim oblastima, kao i praćenje njihove primene. Cilj ovog programa je obezbeđivanje učešća organizacija civilnog društva i izgradnja partnerskih odnosa između vladinog i nevladinog sektora u procesu planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć. Projekat Technical Assistance to Civil Society Organisations (TACSO) će biti partner u vođenju ovog Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva.

Predloženi konsultativni mehanizam kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO) čije primarne aktivnosti treba da budu usmerene na razvijanje mehanizma komunikacije sa Sektorom KEI, u cilju učešća OCD u procesu programiranja razvojne pomoći i usaglašavanja prioriteta sa onim definisanim od strane države. Planirane aktivnosti SEKO uključuju konsultacije sa mrežom OCD oko SEKO, pisane preporuke, izveštaje o procesu konsultacija i priprema vesti o održanim konsultacijama.

Beogradska otvorena škola (BOŠ), na osnovu poziva Kancelarije za evropske integracije za uspostavljanje Programa saradnje sa OCD u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, je postala deo sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) kao vodeći partner u oblasti razvoja ljudskih resursa. Partneri Beogradske otvorene škole u sektoru razvoja ljudskih resursa su Evropski pokret u Srbiji i Unija poslodavaca Srbije.

Šta dobijaju OCD uljučene u meržu SEKO razvoj ljudskih resursa?

  • Aktivno učešće u procesu programiranja IPA i međunarodne razvojne pomoći
  • Mogućnost davanja komentara na projekte unutar IPA 2011
  • Razvijanje partnerstava sa OCD uljučenim u SEKO
  • Razvijanje partnerstava sa ministarstvima nadležnim za razvoj politika vezanih za razvoj ljudskih resursa (uključujući zapošljavanje, obrazovanje, društvenu inkluziju i omladinu)
  • Mogućnost uključenja u razvijanje projekata za IPA program 2012

Na ovaj način će biti razvijen efikasan mehanizam komunikacije kako bismo se zajedno bavili pitanjima u vezi sa planiranjem razvojne pomoći, posebno programiranjem i praćenjem korišćenja IPA u specifičnom sektoru.

Poziv za formiranje mreže OCD oko SEKO za razvoj ljudskih resursa je otvoren do petka 15. aprila 2011. godine. Prijavu možete poslati na mail: seko@bos.rs.

Prijavni formular možete pronaći ovde.

SEKO za razvoj ljudskih resursa

Beogradska otvorena škola – Evropski pokret u Srbiji – Unija poslodavaca Srbij

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.