Sektor NVO vesti

Problemi pravno nevidljivih Roma

Ознаке:

Objavio Zoran Markovic

Povodom Đurđevdana i obeležavanja Nedelje Evrope 2011. u Nišu, Udruženje za razvoj dece i omladine – Ptvoreni klub iz Niša organizovao je jednu od devet predstava „Nevidljivi“ u kojoj se skreće pažnja na probleme pravno nevidljivih Roma, posebno dece.

U nameri da pomognu najugroženijoj i marginalizovanoj zajednici u zemlji i da pruže podršku Srbiji u rešavanju ovog problema, Evropska unija i Visoki komesarijat UN za izbeglice finansirali su dva projekta ukupne vrednosti oko 740,000 evra “Socijalno uključivanje i pristup osnovnim ljudskim pravima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana” od februara 2008. do jula 2009. godine i “Društveno uključivanje: Regionalna podrška marginalizovanim zajednicama” koji traje od 1. avgusta 2009. godine.

Cilj projekata je da se podigne svest o problemima Roma koji ne poseduju lična dokumenta i pravno nevidljivih – Roma koji, usled nedostatka ličnih dokumenata, nisu upisani u matične knjige rođenih i pokrene proces njihovog rešavanja. Informativna kampanja organizovana je u 38 opština širom Srbije sa posebnim naglaskom na ugrožene romske zajednice i nadležne lokalne organe vlasti. Jedan od elemenata ove kampanje je i “Teatar ugnjetenih” sa glumcima naturščicima, pripadnicima romskih zajednica koje žive u niškom okrugu.

Glavnu komponentu oba projekta predstavlja besplatna pravna pomoć koju pruža Praxis, izvršni partner UNHCRa na terenu i u svojim kancelarijama u Beogradu i Kraljevu. Mobilni timovi i pravnici Praxisa pružali su i nastavljaju da pružaju direktnu pomoć pri pribavljanju dokumenata i pokretanju postupaka naknadnog upisa i ponovnog upisa u matične knjige, čime omogućavaju pripadnicima romske zajednice upis činjenice rođenja i pribavljanje ličnih dokumenata, pa time i pristup osnovnim pravima.

Rezultat ovih aktivnosti je obezbeđenje oko 10,000 uverenja o državljanstvu, 750 ličnih karata i pokretanje više od 600 postupaka naknadnog ili ponovnog upisa činjenice rođenja. U isto vreme sprovodi se i kampanja zagovaranja za eliminaciju pravnih nedostataka uočenih u postupcima upisa u matične knjige i dopunu zakona koji se odnose na registraciju prebivališta ili boravišta.

Public Information Unit: Krunska 58, Belgrade

UNHCR Representation for Serbia

Tel: + 381 11 30 82 100, Fax: + 381 11 344 2947

E-mail: srbbe@unhcr.org , Web site: www.unhcr.org; www.unhcr.rs

(Medija centar)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.