Sektor NVO vesti

UNHCR poziva Vladu da donese amandmane nacrta zakona o prebivalištu i boravištu građana

Ознаке: ,

Objavio Zoran Markovic

Pravo na državljanstvo je osnovno ljudsko pravo predviđeno Članom 15. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Osobe bez ličnih dokumenata suočavaju se sa problemima dokazivanja svog državljanstva i nalaze se u riziku od apatridije. Ovim licima su često uskraćena osnovna prava, pristup zapošljavanju, stanovanju, obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Lica koja ne poseduju lična dokumenta ne mogu da upišu svoju decu u matične knjige rođenih, te jednostavno ne postoje su svojim društvima. Sve osobe, bez obzira na poreklo, imaju prava na lična dokumenta. Imajući u vidu mandat UNHCR da sprečava pojavu lica bez državljanstva, Agencija poziva sve vlade da poštuju osnovno pravo svojih građana na lična dokumenta.

Nedavno istraživanje Lica u opasnosti od apatridije u Srbiji koji je UNHCR sproveo 2010. godine utvrdilo je da se 6,8% Roma u Srbiji suočava sa rizikom od apatridije usled nedostatka upisa u matične knjige rođenih i/ili odsustva ličnih dokumenata. Imajući u vidu procene broja Roma u zemlji vlade Srbije, više od 30.000 Roma moglo bi biti u riziku od apatridije. Zaštitnik građana Republike Srbije skrenuo je pažnju UNHCRa na slučaj Slobodana Jovanovića, naglašavajući da postoje i lica koja nisu pripadnici romske zajednice a koja se takođe suočavaju sa ozbiljnim problemima pri registraciji prebivališta/boravišta i pribavljanju ličnih dokumenata. Nedostatak prijave boravišta u Srbiji onemogućava pristup ličnim dokumentima i drugim osnovnim pravima. Usled toga, mnoga lica ne poseduju relevantne dokaze potrebne za utvrđivanje njihovog državljanstva.

Na dan kada UNHCR obeležava 50. godišnjicu Konvencije o smanjenju pojave lica bez državljanstva, predstavništvo UNHCR-a u Srbiji preporučuje vladi Srbije da hitno reši ovo osnovno pravo izmenom zakona i uspostavljanjem institucionalnih kapaciteta za dokumentovanje državljanstva pojedinaca. Pravne nedostatke za rešavanje problema prebivališta/boravišta mnogih koji žive u neformalnim naseljima ili koji nemaju dom trebalo bi hitno otkloniti putem izmena zakona u skladu sa postojećim međunarodnim standardima. Time bi se ovim ljudima omogućilo da prijave prebivalište/boravište, pribave lična dokumenta i uživaju svoja Ustavom zagarantovana prava i pravo na državljanstvo. Problem ličnih dokumenata je globalni problem, a njegove teške posledice nažalost često prolaze nezapaženo. UNHCR nudi svoju stručnu pomoć državnim organima pri rešavanju ovog problema.

UNHCR

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.