Sektor NVO vesti

Ugašen Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

Ознаке: ,

Objavio Zoran Markovic

Pismo Severa Džigurskog, bivšeg člana Upravnog odbora Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine:

Čemu služe Upravni odbori?!

Na sednici održanoj 7. decembra 2011. godine, Skupština Vojvodine donela je Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine (Fond). Ovim aktom je Agencija za ravnomerni regionalni razvoj APV (Agencija) preuzela zaposlena lica, prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu Fonda. Odluka je stupila na snagu 1. januara 2012. godine, kada je Fond i zvanično prestao da postoji.

Tokom svog osmogodišnjeg delovanja, Fond je finansijski podržao 219 projekata udruženja građana, sproveo 30 obuka koje je pohađalo više stotina pretežno mladih osoba, organizovao desetine javnih rasprava i okruglih stolova, formirao i ažurirao bazu podataka o postojećim udruženjima na teritoriji APV, itd.

Pomenutom odlukom je predvidjeno da Agencija obavlja poslove koji se odnose na planiranje ravnomernog regionalnog razvoja (uključujući učešće u IPA i CBC programima); razvoj apsorpcionih kapaciteta sa ciljem uspešnog korišćenja fondova; prikupljanje i obradu statističkih podataka; praćenje i vrednovanje politike ravnomernog regionalnog razvoja Pokrajine . Međutim, u svom mandatu Agencija nema podršku razvoju civilnog društva.

Proces evropskih integracija podrazumeva izgradnju i osnaživanje saradnje između organizacija civilnog društva i organa uprave. S obzirom da je s tim u vezi Fond u proteklom periodu davao značajan doprinos, smatram da je odluka o njegovom gašenju u suprotnosti sa deklarativnom agendom evopskih integracija. Takođe, verujem da je gašenje Fonda odraz suštinskog nerazumevanja značaja civilnog društva za razvoj demokratije.

Marginalizacija Fonda započeta je pre dve godine drastičnim smanjenjem sredstava koja su za njegov rad izdvajana iz budžeta. Od tada su aktivnosti bile usmerene na informisanje udruženja i izgradnju kapaciteta omladinskih aktivista/kinja. Istovremeno, predlozi Fonda za koordinaciju dodele sredstava koja se u Sekretarijatima izdvajaju na liniji 481 nailazili su na odbijanje, čime su zadržavane mogućnosti za potencijalne malverzacije i zloupotrebe.

Ideja o gašenju ili promeni delokruga rada Fonda nije nova. Prilikom ranijih pomena gašenja, sa direktorkom Fonda je pokretana inicijativa za njegovo restruktuiranje, ali nikada nije postojala prilika da se ove ideje diskutuju sa donosiocima odluka. Stiče se utisak, iz političkih razloga. Jer, kao da nikome više nije bilo važno šta Fond zapravo radi i čemu služi, dok je uloga UO svedena na formalno usvajanje godišnjih izveštaja i planova.

Da li je uz nekoliko stotina nepotrebnih agencija u Srbiji ovaj Fond zaista bio višak? Kome i zašto je predstavljalo smetnju da organi APV doprinesu razvoju civilnog društva?

Imajući u vidu poziciju i ulogu organizacija civilnog društva kao i zahteve evropskih integracija, nadam se da će Vlada i Skupština Vojvodine formirati telo koje će nastaviti da unapređuje institucionalne preduslove za razvoj civilnog društva i učešće građana u procesima donošenja odluka.

Sever Džigurski,

bivši član Upravnog odbora Fonda

Komentari (2)

prorok muhamed

23-01-2012 u 15:23    


Dodao bih samo još da ta nova „agencija za regionalni razvoj“ nije osnovana u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju. Skupština APV je pokazala sramotno poznavanje zakona o regionalnom razvoju, jer se vidi da ga nisu ni pročitali kad su mogli da donesu odluku o osnivanju jedne ovakve fantomske agencije za neraspoređeni kadar pokrajinske administracije…

Moma Jovanovic

23-01-2012 u 15:40    


Kao da Skupstina APV ne zeli Vojvodinu kao stabilnu, miroljubivu i bogatu multietničku regiju sa razvijenim dobrosusedskim odnosima i mrežom razvijenih građanskih organizacija kao suštinskim elementom demokratskog društva.

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.