Sektor NVO vesti

Deklaracija o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

LABRIS – organizacija za lezbejska ljudska prava je pokrenula kampanju za podršku Deklaraciji o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

Labris upućuje Javni poziv da svojim potpisom stanete zajedno sa Labrisom i drugim relevantnim organizacijama civilnog društva, kao i pojedincima koji se zalažu za unapređenje ljudskih prava iza ovog dokumenta.

Pozivajući se na principe i standarde propisane Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, ugovorima i direktivama Evropske unije i druge međunarodnopravne standarde u oblasti zaštite ljudskih prava, postulate Ustava Republike Srbije i antidiskriminacione zakonske norme;

Znajući da seksualna orijentacija i rodni identitet ne smeju biti osnov za diskriminaciju i bilo koji vid isključivanja;

Verujući da je neophodno postići društveni konsenzus i podstaći sve građane i građanke, organizacije, grupe i institucije na poštovanje i aktivno zagovaranje poštovanja ljudskih prava;

Smatrajući da bi se punim uključivanjem građana i građanki u procese donošenja odluka o načinima unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta steklo veće poverenje u institucije sistema i stvorili uslovi za aktivnije učešće osoba drugačije seksualne orijenatcije i/ili rodnog identiteta u političkom životu;

U cilju uspostavljanja načela unapređenja položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta kao neophodnog uslova za demokratski razvoj društva, podržavamo:

Deklaraciju o unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta

Kojom zahtevamo da se političari i političarke i javni funkcioneri i funkcionerke u Srbiji obavežu da će aktivno raditi na:

  • Unapređenju normativnog i regulatornog okvira u cilju sprečavanja diskriminacije, nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje;
  • Kreiranju i primeni politika i mera u cilju promocije nenasilja, tolerancije i poštovanja, bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;
  • Kontinuiranoj saradnji sa organizacijama civilnog društva i uključivanju civilnog društva i građana/ki u procese donošenja odluka i kreiranje politika;
  • Unapređenju kapaciteta institucija za adekvatnu primenu antidiskriminacionog zakonodavstva;
  • Povećanju informisanosti predstavnika/ca institucija i građana/ki o međunarodnim standardima u vezi sa poštovanjem prava osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta;
  • Promociji nenasilja, tolerancije i poštovanja bez obzira na seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet;

Verujemo da će poštovanje ove Deklaracije doprineti unapređenju položaja osoba drugačije seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta.

UKOLIKO STE SAGLASNI SA DEKLARACIJOM, možete je potpisati na sledećem linku http://pflagsrbija.org.rs/platforma.php.

LABRIS vam, kao i uvek, stoji na raspolaganju ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja.

(LABRIS)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.