Sektor NVO vesti

Istraživanje o učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR je objavio rezultate istraživanja „Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji“, koje je sproveo zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština- SKGO i udruženjima Narodni Parlament (Leskovac) i Građanska šansa (Valjevo). Svrha istraživanja je bilo utvrđivanje stvarnog obima učešća i kvaliteta ostvarene saradnje između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na planu izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija, kroz program Podrška civilnom društvu-Nacionalni program 2012, i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Reč je prvom istraživanju ove vrste u Srbiji, koje je sprovedeno u dve faze sa dve različite ciljne grupe. Istraživanjem su obuhvaćene 103 opštine i grada iz Srbije (60,95% lokalnih samouprava) koje su dostavile popunjen upitnik, kao i 57 lokalnih OCD koje su učestvovale na fokus grupama. Fokus grupe su održane u 10 opština/gradova: Pančevo, Smederevo, Loznica, Pirot, Paraćin, Bačka Topola, Knjaževac, Lebane, Temerin i Barajevo.

Nalaze ovog istraživanja, kao i preporuke kako unaprediti postojeću praksu uključivanja građana i njihovih udruženja u pripremu, praćenje i sprovođenje lokalnih strateških dokumenata možete preuzeti na sledećoj adresi.

(Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.