Sektor NVO vesti

Komentarisanje nacrta mera drugog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Vlada Srbije je na poziv Evropske komisije započela izradu Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (Employment and Social Reform Program – ESRP). Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije da do 3. novembra 2014. dostave komentare na nacrt mera drugog dela Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP).

Strategija proširenja Evropske unije 2013-2014. pokrenula je novi instrument kojim će za zemlјe u procesu pristupanja EU biti utvrđeni i praćeni prioriteti u oblastima zapošlјavanja i socijalne politike – Program reformi politike zapošlјavanja i socijalne politike (ESRP).

ESRP je zamišljen kao strateški proces, koji će pratiti proces evropskih integracija kao glavni mehanizam za dijalog o prioritetima u oblastima socijalne politike i zapošlјavanja i strukturiran je po modelu strategije Evropa 2020, koju države članice već primenjuju. ESRP će biti fokusiran na ograničeni broj ključnih prioriteta u oblasti zapošljavanja i socijalne politike. Poput EU smernica za zapošljavanje, ESRP će predstaviti rešenja u trima oblastima: tržište rada i politike zapošljavanja, ljudski kapital i politike razvoja veština i politike socijalnog uključivanja i socijalne zaštite. Pored toga, dokument će sadržati horizontalne aspekte kao što su izgradnja kapaciteta, upravljanje i institucionalne reforme, kao i upotreba EU fondova za sprovođenje planiranih reformi.

Nacrt mera predstavlja drugu fazu u ovom procesu. U prethodnoj, prvoj fazi, definisani su ključni izazovi u oblasti javnih politika, koji čine prvu komponentu ESRP-a. Institucionalni kapaciteti i finansijski izazovi za realizaciju mera činiće treću komponentu dokumenta. Ceo proces je otvoren i partneri će u više navrata biti konsultovani i pozvani da se,kroz različite mehanizme konsultacija, aktivno uključe u izradu ovog dokumenta.

Molimo Vas da komentare na mere unosite direktno u tekst koji je na linku i pošaljete na aleksandra.tomanic@gov.rs.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.