Sektor NVO vesti

Nezavisni državni organi u Srbiji

Ознаке: ,

Objavio Zoran Markovic

Konferencija za novinare Centra za primenjene evropske studije – CPES - Javnost rada, integritet i odgovornost.

28.8.2014. | Vreme: 12:00 | Terazije 3 | Medija centar, I sprat.

Centar za primenjene evropske studije – CPES poziva na drugu od tri konferencije na temu: „Nezavisni državni organi u republici Srbiji“.

U okviru teme Javnost rada, integritet i odgovornost, biće predstavljena analiza nezavisnosti četiri tela važna za ovu oblast: Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Predmet analize pomenutih nezavisnih tela su bila tri ključna aspekta nezavisnosti: personalna nezavisnost, koja se odnosi na izbor, uslove i procedure razrešenja sa funkcije i obezbeđivanje adekvatnog imuniteta članovima upravnih organa nezavisnih tela; finansijska nezavisnost koja podrazumeva pravo nezavisnog tela da samostalno planira, predlaže i obrazlaže sopstveni budžet; i operativna nezavisnost – sloboda tela od bilo kakvih spoljašnjih pritisaka, ali i sprovođenje odluka i uvažavanje preporuka koje telo donosi.

Cilj konferencije je da koristeći analize istraživačkog tima CPESa  i procene samih predstavnika ovih kontrolnih tela, zajednički se utvrdi do kog stepena su ta tela zaista nezavisna – najpre od izvršne vlasti – i da li im je omogućeno da nesmetano štite javni interes.

Kako bi CPES uspeo da formuliše Preporuke koje se odnose na položaj nezavisnih državnih organa u Srbiji, potrebno je da se čuju mišljenje o ovoj važnoj temi. Stoga CPES poziva da se sa idejama, komentarima i predlozima aktivno uključite u debatu i tako omogućite uvid koji nije moguće steći samo iz teksta zakona ili Izveštaja o radu nezavisnih tela, već i iz iskustava i stavova stručne javnosti, medija i predstavnika civilnog društva.

Istraživanje i tematske konferencije podržala je Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.

Govore:

  • Jannicke Bain, Ambasada Kraljevine Norveške
  • Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije
  • Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije
  • Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
  • Srđan Đurović, direktor Centra za primenjene evropske studije

Potrebo je potvrditi učešće na email  jasna.filipovic@cpes.org.rs do 26. avgusta do 17 h.

(Medija centar)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.