Sektor NVO vesti

Saopštenje Zaštitnika građana povodom 1. maja, Međunarodnog praznika rada

Ознаке: , , , ,

Objavio Zoran Markovic

U godini kada se očekuje početak nužnih ekonomskih reformi koje podrazumevaju i oštre „rezove“ javne potrošnje, Prvi maj, Međunarodni praznik rada, prilika je da se još jednom ukaže na značaj poštovanja radnih prava. Zaštitnik građana naglašava da je od naročite važnosti da organi javne vlasti nikako ne dopuste da reforme rezultiraju kršenjem radnih prava i da padnu na pleća radnika i siromašnijih slojeva stanovništva.

Saša Janković je u više navrata do sada upozoravao da radnici ostaju bez pravičnih naknada za rad, na koje imaju pravo po Ustavu, kao i bez doprinosa koje su poslodavci po zakonu dužni da uplaćuju, ali to ne čine. Inicijative da se takvo stanje promeni i da država na sebe preuzme izmirivanje obaveza koje i ona garantuje zaposlenima nisu, na žalost, rezultirala konkretnim koracima.

Zaštitnik građana unazad nekoliko godina na ove probleme ukazuje i u saopštenjima povodom 1. maja, što znači da se situacije ne menja, ili da se menja nedopustivo sporo. Pored već pomenitih propusta u vezi sa neredovnim uplatama doprinosa, radnici u Srbiji i dalje su prinuđeni da rade „na crno“ kako bi prehranili svoje porodice, zarade su im niske, a ugroženo je i pravo na invalidsku i zdravstvenu zaštitu.

Zapošljavanje po partijskoj pripadnosti, koje već godinama opterećuje tržište rada, dovodi do negativne selekcije kadrova i ugrožava nivo stručnosti zaposlenih u organima javne vlasti, i dalje je veliki problem. Zaštitniku građana i ove godine stiže veliki broj pritužbi koje se odnose na korupciju ili na davanje prednosti pri zapošljavanju ljudima koji imaju podršku neke političke stranke.

Prevazilaženje ovog problema ima veliki značaj ne samo zbog potrebe da se poštuju zakoni i procedure i da se stvore uslovi za pravičan ishod konkursa za radna mesta, nego i zbog samih reformi koje predstoje Srbiji. Jer, ukoliko se ne ukine upliv partija pri zapošljavanju, na radna mesta neće dolaziti stručni i sposobni, nego podobni kadrovi. A bez stručnih i sposobnih ljudi teške i bolne reformske zahvate neće biti moguće sprovesti.

Uskoro će godina dana kako je Zaštitnik građana uputio Narodnoj skupštini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, sa predlozima za obezbeđenje bolje radno-pravne zaštite zaposlenih roditelja koji, u odsustvu odgovarajućih usluga i servisa podrške, neposredno obezbeđuju stalnu negu detetu koje je od te nege i pomoći u potpunosti zavisno.

Na žalost, ovaj predlog zakona, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim su predviđene posebne usluge roditeljima koji ne mogu da se zaposle ili su napustili posao da bi se neposredno brinuli o detetu zavisnom od njihove nege Narodna skupština nije razmatrala, niti je resorno ministarstvo, kao što je najavilo, izašlo pred Skupštinu i javnost sa nekim drugim predlogom.

Jasno je, dakle, da se zaštita porodice, samohranih roditelja i dece u praksi ne primenjuje, a da zaštita dece obolele od teških bolesti i dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nije adekvatno obezbeđena ni propisima u oblasti rada i radnih odnosa. Očekivano smanjenje javne potrošnje nikako ne bi smelo da bude razlog za oklevanje u rešavanju ovih problema.

(Zaštitnik građana)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.