Sektor NVO vesti

Stambena kriza na koju je neophodno hitno reagovati

Ознаке:

Objavio Zoran Markovic

Srbija je doživela ogromne izazove u poslednje dve decenije, a trenutno se suočava sa strukturnim prilagođavanjem, visokom stopom nezaposlenosti i siromaštvom. Sve ovo je stvorilo stambenu krizu na koju je neophodno hitno reagovati.

“Srbiji je hitno potreban nacionalni zakon o stanovanju koji podstiče nediskriminaciju i inkluziju u saglasnosti sa njenim međunarodnim obavezama vezanim za ljudska prava. I kada se usvoji, taj zakon se mora sprovesti bez odlaganja,” izjavila je specijalna izvestiteljka UN-a za pravo na adekvatno stanovanje Leilani Farha.

Početkom 1990-tih, ogroman društveni stambeni fond u Srbiji je privatizovan i stanovi su prodati pojedincima i porodicama po simboličnim cenama, što objašnjava visoku stopu vlasništva nad kućama i stanovima. Međutim, vlasništvo nad nepokretnosti u ovom kontekstu ne garantuje adekvatne uslove stanovanja. “I vlasnici stanova i podstanari su jednako naglasili da su račun za struju, grejanje ili drugi troškovi jednostavno nepriuštivi. Neki podstanari su primili obaveštenje o iseljenju zbog neizmirenih obaveza”, naglasila je izvestiteljka.

Poseta specijalne izvestiteljke Srbiji je došla u idealnom trenutku kada je u izradi nacionalni zakon o stanovanju. “Ovaj novi zakon mora ozbiljno uzeti u obzir pitanja dostupnosti, pristupačnosti i sigurnosti stanarskog prava za sve, posebno za ugrožene grupe. Zakon mora biti čvrsto utemeljen u međunarodnom pravu i standardima vezanim za poštovanje ljudskih prava”, naglasila je gospođa Farha.

“Po mom mišljenu, neka značajna stambena pitanja iz prošlosti su ostala nerešena. Uslovi u kojima žive Romi su šokantni i dalje im preti iseljenje sa razornim posledicama. Ukoliko se i dalje dopusti ovakva situacija to samo može pogoršati diskriminaciju, stigmatizaciju i isključenost,” istakla je Leilani Farha. Iako je ostvaren istinski napredak u odnosu na izbeglice i interno raseljena lica, ciljani programi su i dalje od ključnog značaja. Adekvatni uslovi stanovanja igraju važnu ulogu u socijalnoj inkluziji i predstavljaju kamen temeljac u uživanju svih drugih ljudskih prava.

Specijalna izvestiteljka se takođe upoznala sa veoma lošim uslovima stanovanja ostalih osetljivih grupa koje imaju različite stambene potrebe, kao što su osobe sa invaliditetom, mladi, stare osobe, žene žrtve porodičnog nasilja, kao i migranti i izbeglice iz Afrike i Bliskog istoka.

Ekspertinja za ljudska prava je navela da sudovi u Srbiji tek treba da private međunarodno pravo i da nisu obezbedili pristup pravnim lekovima za kršenje prava na adekvatne uslove stanovanja. “Ovo je veoma zabrinjavajuće. Srbija ima obavezu da obezbedi da stanovanje bude zaštićeno kao zakonsko pravo koje svako može zahtevati, a posebno najugroženiji,” istakla je izvestiteljka.

Specijalna izvestiteljka je završila prvi deo svoje posete Srbiji, uključujući i Kosovo⃰  (svako spominjanje Kosova je u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244) (10.juni 1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija), koji je obuhvatio posete Beogradu, Pančevu, Obrenovcu, Novom Pazaru i Kraljevu. U periodu od 18. do 25. maja, izvestiteljka se sastala sa državnim zvaničnicima i predstavnicima lokalne samouprave, nezavisnim ustanovama, uključujući kancelariju Zaštitnika građana, civilno društvo, akademike i predstavnike međunarodne zajednice. Gospođa Farha je imala priliku da čuje potresna svedočenja stanara socijalnih stanova, neformalnih naselja, ustanova za osobe sa invaliditetom, privatnog smeštaja i prihvatilišta za beskućnike.

Specijalna izvestiteljka će predstaviti neke od ključnih nalaza i preporuku na  konferenciji za novinare. Izvestiteljka će podneti završni izveštaj Savetu za ljudska prava u martu 2016.

Leilani Farha (Kanada) je specijalna izvestiteljka UN za adekvatno stanovanje kao sastavnog dela prava na adekvatan životni standard i prava na nediskriminaciju u ovom kontekstu, a tu funkciju obavlja od juna 2014. Gospođa Farha je izvršna direktorka organizacije civilnog društva “Kanada bez siromaštva”, iz Otave, Kanada. Kao pravnica po obrazovanju, gospođa Farha je zadnjih 20 godina radila kako na međunarodnoj, tako i na domaćoj primeni prava na adekvatno stanovanje za najmarginalizovanije grupe i osobe koje žive u siromaštvu. Više informacija možete pronaći ovde.

Specijalni izvestioci su deo Posebnih procedura Saveta za ljudska prava. Posebne procedure, najveće telo nezavisnih stručnjaka u UN sistemu za ljudska prava, je opšti naziv za utvrđivanje činjenica i mehanizme praćenja koji se odnose na specifične situacije pojedinih zemalja ili tematska pitanja u svim delovima sveta. Stručnjaci posebnih procedura rade na dobrovoljnoj bazi; oni nisu osoblje UN-a i ne primaju platu za svoj rad. Oni su nezavisni od bilo koje vlade ili organizacije i služe u ličnom svojstvu. Više informacija možete pronaći ovde.

(Medija centar)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.