Sektor NVO vesti

Istraživanja o delotvornosti sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije realizovano je istraživanje o delotvornosti aktuelnih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici na državnom i lokalnom nivou. Cilj istraživanja da se doprinese unapređenju koordinacije između sistemskih mehanizama, s jedne strane, a, s druge, da se registruju „uska grla“ u okviru tih mehanizama i ponude preporuke za njihovo prevazilaženje. Realizacija istraživanja poverena je Autonomnom ženskom centru.

Publikacija pruža informacije o institucionalnom odgovoru na nasilje prema ženama i nasilje u porodici, sagledanom iz perspektive profesionalaca iz sedam relevantnih službi u 9 gradova/opština u Srbiji (Beograd, gradska opština Novi Beograd, Pančevo, Bačka Topola, Sremska Mitrovica, Kruševac, Užice, Ćuprija, Niš i Leskovac). Publikacija sadrži i pregled određenja pojm(ov)a, podatke o dosadašnjim istraživanjima o rasprostranjenosti nasilja, opis aktuelnog zakonodavnog, strateškog i podzakonskog okvira, karakteristike postupaka, kao i podatke o iskustvima žena žrtava nasilja u susretu sa institucijama.

Zaključci istraživanja su sumirani u 6 oblasti: zakonska regulativa, položaj žrtava nasilja, kapacitet i funkcionalnost ssitema zaštite, koordinacija u delovanju, praćenje i izveštavanje o postupanju i razumevanje nasilja, a ponuđene su i preporuke za unapređenje delotvornosti sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Preuzimanje publikacije: Delotvornost sistemskih mehanizama za sprečavanje nasilja prema ženama i nasilja u porodici (.pdf)

(Autonomni ženski centar)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.