Sektor NVO vesti

Loša javna nabavka nekog može koštati života

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Učesnici okruglog stola „Svrsishodnost javnih nabavki u zdravstvu“, održanog 20.oktobra 2016. u Novom Sadu, diskutovali su o vrednovanju kvaliteta u javnim nabavkama, i to u oblasti koja je od najvišeg javnog interesa – zdravstvu.

U uvodnoj reči kojom je otvorila okrugli sto, Jasna Filipović, projektni lider koalicije BalkanTenderWatch istakla je da:

„Loša javna nabavka u zdravstvu nekog može koštati života. Iako zakon ne pravi razliku unutar različitih oblasti u okviru kojih se sprovodi sistem javnih nabavki, ipak treba istaći da postoji bitna razlika, sa stanovišta javnog interesa, o kakvoj je nabavci reč. Kada se radi o nabavkama u zdravstvu, osnovno pitanje je da li se može utvrditi i standarizovati kvalitet u javnim nabavkama sanitetskog materijala, kao što je to moguće u nabavci, na primer, papira za štampanje ili kompjuterske opreme. Ukoliko hirurški konac puca tokom šivenja jer je lošeg kvaliteta, to nekoga može koštati života. Nasuprot tome, ako papir za štampanje nije 80 grama, nego je manje, onda se to rešava u okviru zakonskih mera koje se odnose i na oblast zdravstva, jedino što posledice nisu uporedive. Zaključak o neispunjenosti kvaliteta se utvrdio tek nakon neuspešnih intervencija.

O mogućnostima za unapređenje sistema javnih nabavki u zdravstvu adekvatnim planiranjem investicija govorio je Đorđe Belenzada, moderator okruglog stola. „Za određenu medincinsku opremu, npr. opremu za laboratorijske analize, ili za hemodijalizu, nije potrebno izdvojiti posebna sredstva, već je takvu opremu sa stanovišta finansija bolje nabaviti putem višegodišnjeg ugovora za potrošni materijal, objasnio je Belenzada. Takođe, Belenzada se osvrnuo na značaj lekarske struke u ovoj oblasti: „Treba naći mehanizam po kojem bi lekari imali jednu od glavnih uloga u oceni kvaliteta, jer su oni odgovorni za rezultat lečenja, pa njihovo mišljenje treba da bude visoko rangirano prilikom vrednovanja javne nabavke. Ocena kvaliteta koju bi davali morala bi da bude ograničavajuća sa stanovišta novca, u smislu ugovaranja razumne cene, uz obezbeđeno odsustvo sukoba interesa.“

Ovaj okrugli organizovan je u okviru projekta „Ka efikasnim mehanizmima javnih nabavki u državama (potencijalnim) kandidatima za članstvo u EU“ koji sprovodi koalicija BalkanTenderWatch uz podršku Evropske unije.

Više informacija o samom projektu, kao i dosadašnjim aktivnostima u okviru projekta, možete naći na www.balcantenderwatch.eu

BalkanTenderWatch

Jasna Filipović, jasna.filipovic@cpes.org.rs

Anja Vasiljević, avasiljevic@oda.rs

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.