Sektor NVO vesti

MODS pozdravlja formiranje Saveta za prava deteta

Ознаке: , , ,

Objavio Zoran Markovic

Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) izražava zadovoljstvo zbog konstituisanja novog Saveta za prava deteta. MODS podseća da formiranje Saveta za prava deteta predstavlja osnovni preduslov za dalji razvoj državne politike u oblasti prava deteta, ali i obavezu Vlade Republike Srbije u procesu evropskih integracija koja je utvrđena Akcionim planom za Poglavlje 23.

Kako bi Savet za prava deteta u punoj meri postao središnje telo za usaglašavanje politika u oblasti prava deteta i koordinaciju aktivnosti različitih organa državne uprave, MODS izražava očekivanje da će Vlada obezbediti odgovarajuće resurse za njegov rad, kao i svu potrebnu tehničku i stručnu podršku. Sa druge strane, MODS se nada da će Saveta za prava deteta razviti modalitete za dijalog i saradnju sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom prava deteta.

MODS pozdravlja i pokretanje inicijative za donošenje novog Nacionalnog plana akcije za decu i Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja. Oba dokumenta imaju značaj krovnih strategija u sektoru dečije zaštite, ali su prestala da važe 2015. godine. MODS očekuje da će ovi dokumenti biti usvojeni u okviru širokog konsultativnog procesa i da će Vlada obezbediti uključenost civilnog sektora u sve faze njihove izrade, počev od evaluacije rezultata sprovođenja prethodnih i pripreme nacrta novih.

MODS podseća da Konvencija o pravima deteta garantuje pravo deci da slobodno izražavaju svoje mišljenje o svim pitanjima koja ih se tiču. Kako bi pokrenute inicijative zaista doprinele daljem unapređenju prava deteta, MODS poziva Vladu Republike Srbije razvije mehanizme koji će obezbediti odgovarajuću uključenost i same dece u procese izrade ovih dokumenata.

(MODS)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.