Sektor NVO vesti

Da li su prijavljeni troškovi internet promocije iz 2012?

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Saopštenje Transparentnosti Srbija:

Zanimljivi prilog TV N1 (https://goo.gl/JUuvWb) o rumunskoj marketinškoj agenciji koja je obučavala „tim internet specijalac SNS“, sadrži i neke informacije koje su veoma važne sa stanovišta primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, pa stoga, pogotovo ako ne budu argumentovano demantovane, zahtevaju brzu reakciju Agencije za borbu protiv korupcije. Naime, u prilogu su iznete argumentovane tvrdnje o tome da je SNS bila klijent rumunske marketinške agencije „Mažoritas“. To su detaljan opis angažovanja objavljen na sajtu kompanije („formiran internet tim… bilo 15 ljudi…“), kao i struktura troškova („80 posto budžeta uložili u kampanju na društvenim mrežama“), a zatim i personalna povezanost ovlašćenih lica u beogradskom ogranku ove firme (to jest, sa njom povezane firme „Kondiment“) sa SNS (prokurista je Simo Čulić, poznat i kao član SNS internet tima i odbornik u skupštini Beograda). U prilogu su iznete i tvrdnje da ovakve kampanje koštaju nekoliko stotina hiljada evra.

Kao što novinarka ispravno primećuje, nije sporno pravo SNS i drugih učesnika izbornih kampanja u Srbiji da angažuju za potrebe svoje promocije marketinške agencije, iz Srbije ili iz inostranstva. Međutim, kada to čine, moraju poštovati pravila iz Zakona o finansiranju političkih subjekata. To, između ostalog, znači da se svi troškovi moraju platiti sa posebnog računa za finansiranje izborne kampanje ili više izbornih kampanja na koje se odnose i da se moraju prikazati u odgovarajućim rubrikama izveštaja o troškovima kampanje. Pošto se troškovi angažmana ove firme ne navode u finansijskim izveštajima iz kampanje SNS iz 2012, to može da znači da oni nisu prijavljeni ili da su prikazani u okviru neke druge, šire kategorije.

Transparentnost Srbija je 2012. godine, kao i u mnogim drugim izbornim kampanjama pre i posle toga, pratila finansiranje izbornih kampanja, izveštaje stranaka i postupanje državnih kontrolnih organa. Kada je reč o finansiranju troškova kampanje SNS na parlamentarnim izborima, odnosno, predsedničkog kandidata Tomislava Nikolića, poređenje podataka monitoringa sa finansijskim izveštajima je bilo gotovo nemoguće. Naime, umesto u odgovarajuće rubrike (npr. za oglašavanje na TV, u štampi, putem bilborda itd.) neki od tih troškova su bili prikazani u rubrici „ostali troškovi“, uz navođenje da su plaćeni agenciji „Block & Connect“. Da bi kontrola bila uopšte moguća bilo je neophodno razvrstati šta je sve plaćeno preko ove agencije pa zatim utvrditi da li ima nekih troškova koji su opaženi u monitoringu a da nisu prijavljeni.

U svom prvom izveštaju o kontroli izborne kampanje (https://goo.gl/peK3vp) koji je Agencija za borbu protiv korupcije objavila krajem maja 2012, pominje se da „ostali troškovi“ imaju značajan udeo i da je to posledica pogrešnog prijavljivanja pojedinih troškova u ovoj kategoriji. U analizi (https://goo.gl/B3xLu6) koju smo dali na ovaj izveštaj i dostavili je Agenciji nekoliko meseci kasnije, ukazali smo Agenciji na potrebu da objavi korigovane tabele utvrđene strukture rashoda, kada se „ostali troškovi“ pripišu u kategorije kojima zaista pripadaju. Međutim, to nije urađeno, niti su sva sporna pitanja finansiranja kampanje iz 2012. razrešena do objavljivanja sledećeg izveštaja Agencije o kontroli finansiranja stranaka, s kraja 2013 (https://goo.gl/IrMUhH).

(Transparentnost Srbija)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.