Sektor NVO vesti

Konferencija o demokratskoj participaciji

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Centar za unapređivanje pravnih studija, zajedno sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom pravde i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje konferenciju posvećenu demokratskoj participaciji.

Konferencija će biti održana u Beogradu, Palata Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, sala 368, na 3. spratu, u utorak 7. novembra 2017. godine, u periodu od 11:00 do 14:00 časova.

Cilj konferencije je afirmisanje ideje o demokratskoj participaciji, kao i specifičnih mehanizama učešća građana i organizacija civilnog društva u donošenju najvažnijih pravnih i političkih odluka, a posebno putem javnih konsultacija, javnih rasprava i građanskih inicijativa, i to u krugu nadležnih organa vlasti, organizacija civilnog društva i medija.

Pozivaju se organizacije civilnog društva da prijave učešće jednog predstavnika organizacije putem adrese rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do petka, 3. novembra 2017. godine ili do popunjavanja kapaciteta sale (25 mesta). Za sve koji nisu u mogućnosti da prisustvuju konferenciji, biće obezbeđen prenos uživo o čemu će biti blagovremeno obavešteni.

Radni deo konferencije podeljen je u četiri panela, i to:

I Značaj i perspektive razvoja mehanizama demokratske participacije u Republici Srbiji, o čemu bi govorili Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Čedomir Backović, pomoćnik ministra u Ministarstvu pravde i Predsednik pregovaračke grupe vlade Republike Srbije za poglavlje 23, Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

II Uporedna iskustva u razvoju demokratske participacije i promena u pristupu demokratskim mehanizmima od strane građana u savremenom društvu, o čemu bi govorio Ralf du Long, ekspert iz Holandije.

III Praksa primene mehanizama demokratske participacije, dostignuća i izazovi, o čemu bi govorili Saša Gajin, Centar za unapređivanje pravnih studija iz Beograda (u kontekstu javnih rasprava o nacrtima zakona), Ivan Grujić, Edukacioni centar iz Leskovca (u kontekstu već sprovedenih građanskih inicijativa), Jovana Vuković, Jednakost iz Beograda (u kontekstu konsultacija vezanih za stanovanje Roma), Dragan Đorđević, Kris mreža odbora za ljudska prava iz Niša (u kontekstu javnog zagovaranja uklanjanja arhitektonskih prepreka za osobe sa invaliditetom koje se kreću uz pomoć kolica na teritoriji grada Niša).

IV Diskusija učesnika, zaključci konferencije i preporuke za dalji razvoj mehanizama demokratske participacije u Republici Srbiji.

Učesnici konferencije su predstavnici nadležnih organa javne vlasti i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima demokratske participacije ili se koriste mehanizmima demokratske participacije. Mediji će biti pozvani da prisustvuju konferenciji i predstave najširoj javnosti značaj i potrebu razvoja demokratske participacije u zemlji.

Napomena: organizatori nisu u mogućnosti da refundiraju troškove učesnika koji dolaze van mesta održavanja konferencije.

Konferencija o demokratskoj participaciji se organizuje uz finansijsku podršku MATRA programa Kraljevine Holandije.

(Centar za unapređivanje pravnih studija)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.