Sektor NVO vesti

Ocena kvaliteta i otvoreni podaci za rangiranje visokoškolskih ustanova u Srbiji

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Beogradska otvorena škola (BOŠ) objavila je novi sažetak praktične politike u oblasti obrazovne politike. Sažetak se bavi pitanjima provere kvaliteta visokoškolskih ustanova (VŠU), vidljivosti ovog procesa, ulogom i efikasnošću Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) i prepoznaje šansu da ocenu kvaliteta i otvorene podatke koristimo za rangiranje VŠU u Srbiji. U periodu od maja do avgusta 2017. sprovedeno je istraživanje o vidljivosti ovog procesa i problemima koji se javljaju u radu KAPK a utiču na osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Osnovni zaključci istraživanja su da studenti nisu obavešteni o procesu osiguravanja kvaliteta i ulozi KAPK, nisu upoznati sa izveštajima koje KAPK proizvodi, VŠU ne objavljuju redovno izveštaje o samovrednovanju kvaliteta, a u manjoj meri izveštaje o spoljašnjoj proveri kvaliteta koje proizvodi KAPK, spoljašnja provera kvaliteta nije dovoljno kredibilan proces jer vrlo retko učestvuju strani eksperti i nema dovoljno resursa za osnovne troškove za funkcionisanje KAPK. Sve ovo dovodi do toga da ne postoje pouzdani, uporedivi i upotrebljivi podaci o kvalitetu VŠU u Srbiji.

Novi Zakon o visokom obrazovanju uvodi kao novinu jedinstveni informacioni sistem i predviđa format otvorenih podataka za skoro sve informacije koje će sistem sakupljati. Samim tim, postoji plodno tle za revoluciju otvorenih podataka i u radu KAPK, koja će prema novom zakonu biti transformisana u Nacionalno akreditaciono telo. Sažetak sadrži preporuke kako da se administrativni, dugi i međusobno neuporedivi izveštaji KAPK-a pretvore u pouzdane ocene kvaliteta, dostupne i u mašinski čitljivom formatu otvorenih podataka, a sve u cilju motivisanja VŠU da konstantno unapređuju kvalitet i veće informisanosti akademske i poslovne zajednice o kvalitetu pojedinačnih VŠU.

Više o ovoj temi pročitajte u sažetku Quality assurance and open data for ranking in Serbian higher education – we are ready for it“. Sažetak je nastao u okviru TRAIN Programa 2017 (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking).

(BOŠ)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.