Sektor NVO vesti

Uključivanje žena u mirovne procese

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Nezavisni monitoring nad primenom Rezolucije 1325 “Žene, mir, bezbednost”

Konferencija za štampu u Medija centru, Terazije 3, 31. oktobar 2017. godine, 12:00 – 13:00 (mala sala),

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija/UN doneo je 31. oktobra 2000. godine Rezoluciju 1325 „Žene, mir, bezbednost”. To je prvi put da SB UN na tako visokom nivou zagovara uključivanje žena u mirovne procese i u primene mirovnih sporazuma. Međunаrodni ženski pokret, a posebno mirovne aktivistkinje iz celog sveta, imale su ključnu ulogu u donošenju Rezolucijа 1325.

Feminističko-antimilitaristički angažman Žena u crnom, zajedno sa drugim feminističkim grupama, uvek je dovodio u pitanje tradicionalno – militarizovano shvatanje bezbednosti.

Na ovoj konferenciji predstavićemo rezultate i nalaze Nezavisnog monitoringa za primenu Rezolucije 1325 tokom 2017. godine. Istraživačka radna grupa Žena u crnom, u saradnji sa ženskim grupama: Autonomnim ženskim centrom i Astrom, uz konsultaciju eksperata Fonda za humanitarno pravo pratila je primenu Rezolucije 1325 u Srbiji. Tokom istraživačkog procesa pratile smo određene indikatore, a takođe ćemo se referisati i na Nacionalni akcioni plan Republike Srbije donet je za period 2017.-2020. Ovom prilikom promovišemo i publikaciju „Nezavisni monitoring za primenu Rezolucije 1325 u Srbiji“.

Na konferenciji učestvuju:

  • Staša Zajović, Žene u crnom, Beograd: O Nezavisnom monitoringu primene Rezolucije 1325 u Srbiji
  • Miloš Urošević, Žene u crnom, Beograd: Proces tranzicione pravde u Srbiji
  • Mina Damnjanović, Žene u crnom, Beograd: Zločin seksualnog nasilja u ratu – primena Rezolucije 1325
  • Snežana Obrenović, Mreža Žena u crnom, Kraljevo: Militarizacija na nivou države i društva u Srbiji
  • Bobana Macanović, Autonomni ženski centar: Femicid u Srbiji (mapiranje i institucionalni odgovor)
  • Marija Anđelković, Astra, Beograd: Trgovina ženama u Srbiji
  • Diana Miladinović, Žene u crnom, Beograd: Ratne izbeglice – Izbeglička kriza u Srbiji
  • Marijana Stojčić, Žene u crnom, Beograd: Slike neprijatelja – analiza medijskog izveštavanja o izbeglicama i tzv. izbegličkoj krizi u Srbiji
  • Mirko Medenica, Žene u crnom, Beograd: Položaj braniteljki i branitelja ljudskih prava u Srbiji
  • Marijana Stojčić: Branitelji/ke ljudskih prava u medijima – Analiza izveštavanja o Ženama u crnom.

(Žene u crnom)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.