Sektor NVO vesti

Kalendar javnih konkursa za OCD za 2019. godinu

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Ove godine, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je, putem elektronske aplikacije izradila prvi, sveobuhvatni Kalendar javnih konkursa koji obuhvata podatke o svim planiranim javnim konkursima za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije, organa javne uprave sa sva tri nivoa vlasti (republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa). Podaci iz Kalendara konkursa dostupni su javnosti u mašinski čitljivom formatu, što je njegova dodatna vrednost.

Prvi put je Kancelarija prepoznata u nekom propisu kao organ zadužen za prikupljanje podataka o konkursima organa javne uprave. Naime, Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja i da su organi javne uprave odgovorni za tačnost podataka (Uredba), koju je Vlada Republike Srbije usvojila 1. marta 2018. godine predviđa (član 4.) objavljivanje Godišnjeg plana javnih konkursa i kalendar javnih konkursa organa javne uprave za programe i projekte udruženja.

Kalendar javnih konkursa predstavlja značajan iskorak u pravcu veće transparentnosti organa javne uprave u oblasti finansiranja projekata civilnog društva.

U trenutnoj fazi, korisnici mogu pretraživati Kalendar javnih konkursa prema nazivu organa, teritoriji, tematskoj oblasti konkursa, prema tome ko može da konkuriše, kao i okvirnom mesecu raspisivanja konkursa. U narednom periodu, Kalendar konkursa će biti unapređen novim parametrima pretrage i dodatnim funkcionalnostima za korisnike, a u planu je i postavljanje podataka na Portal otvorenih podataka i realizacija Izazova otvorenih podataka, gde će zajednica biti pozvana da predloži inovativna rešenja u oblasti transparentnog finansiranja iz budžetskih sredstava.

Značaj otvorenih podataka u Republici Srbiji prepoznat je i u ekspozeu Predsednika Vlade od 28. juna 2017. godine, u kome je, između ostalog, navedeno da će jedan od prioriteta Vlade biti podrška otvaranju podataka u posedu javnih institucija, kao i da će Vlada stvoriti podsticajni pravni okvir za otvaranje podataka i podržati državne organe na svim nivoima da otvaraju svoje podatke.

Kalendar konkursa trenutno sadrži podatke o 729 planiranih konkursa 175 organa javne uprave (17 organa državne uprave, 11 pokrajinskih organa i 149 jedinica lokalne samouprave), što je skoro 90% organa koji su popunili upitnik na osnovu koga je izrađen Kalendar konkursa. U planu je dalje praćenje konkursa i ažuriranje podataka od strane organa javne uprave prilikom objave odnosno raspisivanja konkursa, što je posebno označeno fazom „planiran“ ili „objavljen“ konkurs.

Podsećamo, počev od 2013. godine, Kancelarija kontinuirano prikuplja informacije o planiranim konkursima i početkom svake godine objavljuje Kalendar javnih konkursa. Razlika je u tome što su se prethodnih godina podaci odnosili samo na republički i pokrajinski nivo vlasti, dok se sada prvi put u njemu nalaze i podaci jedinica lokalne samouprave, zatim da je korisnicima dostupna pretraživa aplikacija i da su podaci u otvorenom formatu.

Zahvaljujući Uredbi, predviđena je obaveza nadležnih organa da najkasnije do 31. januara svake godine na svojoj internet stranici objave i dostave Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa. Podaci za Kalendar javnih konkursa prikupljeni su od organa javne uprave na osnovu člana 4. Uredbe, uz napomenu da su organi odgovorni za njihovu tačnost.

Kalendaru konkursa možete pristupiti putem adrese konkursi.civilnodrustvo.gov.rs

Izrada aplikacije za prikupljanje podataka i prikaz Kalendara javnih konkursa omogućena je projektom „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke, Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.