Sektor NVO vesti

Koje promene donosi revizija Akcionog plana za Poglavlje 24?

Ознаке: , , , ,

Objavio Zoran Markovic

Beogradski centar za bezbednosnu politiku poziva na skup: „Koje promene donosi revizija Akcionog plana za Poglavlje 24?“

Mesto: Palata „Srbija“, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo – SIV1, sala broj 470

Vreme: 24. maj 2019. godine od 12:00

Predložene izmene Akcionog plana za poglavlje 24 – pravda, sloboda i bezbednost glavna su tema sastanka Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa vladinom Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti. Skup će biti održan u Palati „Srbija“ u petak 24. maja s početkom u 12 časova.

U delu sastanka otvorenom za javnost govornici će biti Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i koordinatorka Radne grupe NKEU za poglavlje 24, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24 i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova.

Oni će ponuditi odgovore na sledeća pitanja:

• Kako će se osigurati da se izbegnu greške iz prvog perioda sprovođenja Akcionog plana?

• Koje su ključne novine u revidiranom Akcionom planu za Poglavlje 24?

• Koji su najvažniji ciljevi i aktivnosti uneti da bi se obezbedilo ispunjenje prelaznih merila?

• Koji su najvažniji rokovi za ispunjenje prelaznih merila do 2021. godine?

• Koje su prioriteti (usvajanje zakona, strategija, institucionalne reforme) u sprovođenju Akcionog plana u periodu do kraja 2019. godine?

Predstavnici građanskog društva su dostavili Pregovaračkoj grupi svoje komentare na predlog revidiranog Akcionog plana i na sastanku će imati prilike da o njima diskutuju sa predstavnicima vladine Pregovaračke grupe.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete sastanku u delu koji je otvoren za javnost, molimo Vas da nas o tome obavestite mejlom na adresu office@bezbednost.org.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stalno, institucionalizovano telo u okviru koga se se vodi tematski strukturisana debata između predstavnika državne administracije, nevladinih organizacija, političara, stručnjaka, profesionalnih organizacija i šire javnosti o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. NKEU se sastoji od 21 radne grupe koje tematski pokrivaju svih 35 poglavlja pravne tekovine EU, a BCBP je koordinator Radne grupe za poglavlje 24.

(BCBP)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.