Sektor NVO vesti

Konferencija: Srbija i susedi – otvorena pitanja i moguća (trajna) rešenja

Ознаке: , , ,

Objavio Zoran Markovic

Centar za primenjene evropske studije – CPES poziva da prisustvujete konferenciji Srbija i susedi – otvorena pitanja i moguća (trajna) rešenja, koja će biti održana u petak, 29. marta 2019. godine u 10 časova u sali hotela Envoy, Čika Ljubina 13.

Konferencija je završni skup projekta Ka trajnom rešavanju otvorenih pitanja Srbije sa susedima, koji CPES sprovodi uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo. Cilj projekta je predlaganje načina za rešavanje otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, odnosno između Srbije i njenih „novih“ suseda, nastalih raspadom Jugoslavije.

Ova konferencija se organizuje sa ciljem da okupi učesnike različitih država regiona, ali i različitih profesionalnih orijentacija, koji će debatom i argumentovanom diskusijom doprineti uspešnijem sagledavanju (bar nekih) mogućih koraka ka postizanju trajnih rešenja otvorenih pitanja između Srbije i susednih država. Cilj je, takođe, i razmenom mišljenja pružiti odgovore koji mogu pomoći pri kreiranju nove strategije spoljne politike Srbije, između ostalog i na način predložen u tački 3 Nove spoljnopolitičke inicijative koju je CPES podržao, a u kojoj je navedeno:

„Potrebno je što pre pristupiti uspostavljanju pune saradnje između Srbije i njenih suseda, na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja. Ovo nije samo nužnost procesa evropskih integracija, već je u interesu svih građana Srbije. Veoma je značajno insistiranje na nepromenjivosti državnih granica, kao i njihovog konačnog utvrđivanja kada su u pitanju granice Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom.“

Smatramo da rešavanje otvorenih pitanja predstavlja važan korak za održivom unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i navedenih suseda. Takođe smatramo i da bi zatvaranje ovih pitanja ili ubrzan put ka tome afirmativno uticalo i na proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Imajući u vidu i hronološki aspekt, na konferenciji će biti razmatrana dva ključna segmenta otvorenih pitanja:

1) Ratno nasleđe, granice, sukcesija i ostala pitanja u vezi za procesom raspada Jugoslavije

2) Tekući bilateralni odnosi, političke tendencije i njihov uticaj na (ne)rešavanje otvorenih pitanja

Za učesnike van Beograda, obezbeđen je prevoz i smeštaj. Detaljna agenda, zajedno sa imenima svih učesnika, biće poslata najkasnije tri dana pre održavanja skupa.

Obavezna prijava za učešće na konferenciji zbog veoma ograničenog prostora hotela Envoy na mejl jasna.filipovic@cpes.org.rs.

(Centar za primenjene evropske studije)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.