Sektor NVO vesti

Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe

Ознаке: , , ,

Objavio Zoran Markovic

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, uz tehničku podršku projekta GIZ „Podrška reformi javne uprave u Srbijiˮ, pripremila je Predlog smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa.

Zasnovane na nedavno upotpunjenom pravnom okviru za konsultacije sa zainteresovanom javnošću u pripremi propisa i dokumenata javnih politika[1], Smernice imaju svrhu da urede, podstaknu i usmere organe uprave na svim nivoima vlasti u pravcu uključivanja zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), u radne grupe i druga radna tela i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja.

Tokom prethodnih godina Kancelarija je razvila praksu transparentnog uključivanja OCD u ova tela putem javnog poziva sa unapred definisanim kriterijumima za izbor, te je ideja da se ova dobra praksa pretoči u pomenute Smernice i time približi organima na svom nivoima vlasti.

Sastavni deo Predloga smernica jesu Prilozi 1-2. koji predstavljaju modele akata koji bi se koristili u procesu izbora člana radne grupe predloženog od strane OCD. Prilog 1. sadrži model Izjave o prihvatanju kandidature, tačnosti navoda iz biografije i odsustvu sukoba interesa, dok Prilog 2., na koji je potrebno obratiti posebnu pažnju, sadrži model Javnog poziva sa dve varijante predloženih kriterijuma i načina bodovanja (VARIJANTA 1 – praksa Kancelarije, VARIJANTA 2 – predlog eksperta na projektu).

U vezi sa prethodnim, Kancelarija je pripremila i Obrazloženje u kojem su data osnovna pojašnjenja o pripremljenom predlogu i istaknute ključne dileme, koje su dodatno označene u samom tekstu Predloga Smernica.

Naglašavajući važnost uključivanja OCD u procese odlučivanja od najranije njihove faze koja se želi postići ovim dokumentom, Kancelarija poziva organizacije civilnog društva da u što većem broju dostave svoje komentare, sugestije i predloge u pravcu daljeg unapređenja pripremljenog Predloga smernica najkasnije do 30. aprila 2019. godine elektronskim putem na adresu dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rssa naznakom Konsultacije o Predlogu smernica za uključivanje OCD u radne grupe.

Pored toga, u okviru procesa javnih konsultacija, biće organizovan okrugli sto 23. aprila 2019. godine u Beogradu, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sala 233, sa početkom u 13 časova, na kojem će biti prezentovan Predlog smernica, dodatno pojašnjena rešenja koja on sadrži i biće diskutovano o pripremljenom tekstu. Predstavnike OCD potrebno je prijaviti najkasnije do 22. aprila 2019. godine putem adrese dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs

Po sprovedenim konsultacijama, Kancelarija će pripremiti i objaviti izveštaj sa svim pristiglim komentarima i obrazloženjem o njihovom prihvatanju/neprihvatanju, kao i novi Predlog smernica usklađen sa rezultatima javnih konsultacija.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja budite slobodni da se obratite Vuletić Dejanu (dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/313-09-72) i Rodić Danilu (danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/311-38-95) iz Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Javni poziv za konsultacije

Agenda

Predlog Smernica za uključivanje OCD u radne grupe

Prilozi 1, 2

Rodna procena uticaja

Obrazloženje uz Smernice

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.