Sektor NVO vesti

Poziv za članstvo u Savetu Resurs centra za OCD

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Pozivamo predstavnike/ce medijskih udruženja, udruženja građana koja deluju na lokalnom nivou i mreža OCD koje deluju na nacionalnom nivou (savezi udruženja) da se prijave za članstvo u savetu resurs centra za OCD!

Resurs centar (RC) za OCD formalno je započeo novu fazu svog rada. Konzorcijum organizacija okupljenih oko Građanskih inicijativa – Trag fondacija, Fondacija Katalist, Srbija u pokretu, Centar za socijalnu politiku, Bečejsko udruženje mladih, FORCA Požega, Narodni parlament Leskovac – će u naredne 3 godine nastaviti da radi na osnaživanju OCD. Cilj nam je da zajedno doprinesemo procesima demokratizacije i evropskih integracija Srbije kroz aktivnije učešće građana u procesima donošenja odluka i stvaranje povoljnijeg okruženja za delovanje OCD.

Različite aktivnosti u koje će biti uključene OCD, formalne i neformalne mreže i lokalne inicijative građana, imaju za cilj da doprinesu njihovom dugoročnom strateškom razvoju, izgradnji baze podrške, povećanju odgovornosti, nezavisnosti i efektivnosti.

Kako bi u sprovođenje ovog projekta bili uključeni svi relevantni akteri i institucije, biće formiran Savet Resurs centra. Uloga Saveta je da usmerava, pruža podršku i ocenjuje sprovođenje projektnih aktivnosti. Osim toga, Savet treba da obezbedi i usklađenost rada RC- a sa drugim relevantnim projektima i aktivnostima.

Imajući u vidu potrebu da Savet RC- a bude potpuno reprezentativno telo, članovi Saveta RC- a biće zainteresovane strane koje predstavljaju različite sektore, geografska područja i nivoe odlučivanja. Tako će se u članstvu naći predstavnici/ce Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Kancelarije Vlade za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva za evropske integracije, predstavnik/ca TACSO projekta, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), tri predstavnika/ce donatorske zajednice, dva predstavnika/ce poslovne zajednice, jedan predstavnik/ca medijskih udruženja, dva predstavnika/ce udruženja građana koja deluju na lokalnom nivou, jedan predstavnik/ca nacionalne mreže OCD i predstavnici/ce partnerskih OCD (članova konzorcijuma koji sprovodi projekat).

Članstvo u Savetu  RC- a podrazumeva volonterski angažman, ali će realni troškovi učešća na sastancima Saveta (prevoz, smeštaj) biti pokriveni. Izbor članova/članica vršiće se na osnovu vrednovanja i relevantnosti dosadašnjih rezultata projekata/aktivnosti udurženja ili saveza , ekspertize i inovatnivnosti predloga koji mogu doprineti uspešnijem radu RCa.

Prijavljivanje za članstvo u Savetu RC-a vrši se popunjavanjem formulara. Rok za slanje prijava je 01. mart 2019.godine, a odluka o izboru članova/članica biće doneta do 11. marta 2019.godine.

(Građanske inicijative)

 

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.