sektor

Vesti NVO

Podrška mladima koji izlaze iz socijalne zaštite

Objavio Zoran Markovic / 30-08-2018

Ознаке: , , , ,

Kamp mladih pod nazivom ‘’Moje sutra”, održan je od 23. do 26. avgusta 2018. godine na Divčibarama, kao jedna od aktivnosti na projektu podrške mladima koji izlaze iz socijalne zaštite, koji zajednički realizuju SOS Dečija sela Srbija, FICE Srbija, kao i udruženje mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ‘’Moj krug’’.

2018_MojKrug_Divcibare_2048px-204Kamp je obuhvatio raznovrsne aktivnosti (radionice psihosocijalne podrške, sportske, rekreativne, kreativne i kulturne aktivnosti), kroz koje su mladi imali priliku mladima da razmene iskustava, osećanja, znanja i stavove i da se na taj način što bolje pripreme za proces osamostaljivanja, napuštanje sistema socijalne zaštite i započinjanje samostalnog života.

45 mladih, uzrasta od 16 do 30 godina, koji borave u domovima za decu i mlade i na porodičnom smeštaju, kao i mladi koji su se već osamostalili, imali su priliku da uče, druže se, uživaju u sportskim aktivnostima i pokažu kreativnost na maskenbalu, uz stručnu podršku voditelja radionica.

Ovo je takođe bila prilika za predstavljanje udruženja “Moj krug”, prvog i jedinog udruženja mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja u Istočnoj Evropi, a koje je nakon kampa, dobilo veliki broj novih članova, mladih ljudi koji žele da već danas urade nešto za bolje sutra, kako svoje, tako i svojih vršnjaka koji se nalaze u sličnoj situaciji i kojima je potrebna podrška u prvim koracima na putu osamostaljivanja.

(SOS Dečija sela Srbija)

Konkurs: Budi deo desetog Merlinka festivala

Objavio Zoran Markovic / 29-08-2018

Ознаке: , , ,

Jubilarni deseti Međunarodni festival queer filma „Merlinka“ biće organizovan od 6. do 12. decembra u Domu omladine Beograda sa ciljem da afirmiše LGBT+ kulturu, osnaži LGBT+ zajednicu u Srbiji i širu javnost upozna sa egzistencijom, iskustvima i kulturom LGBT+ osoba.

Merlinka festival počinje u četvrtak 6. decembra u 21 čas ceremonijom svečanog otvaranja, nakon čega kreće filmski program festivala. Ove godine filmski program festivala se održava paralelno u tri sale u Domu omladine Beograda: Velika sala, Amerikana i Klubić, ali su na raspolaganju i holovi ispred sala za prateće programe.

Slogan ovogodišnjem Merlinka festivala je „Uprkos svemu“ kojim želimo da ukažemo na izdržljivost koja je potrebna da bi se došlo do desetog festivala.

Ovom prilikom pozivamo sve talentovane ljude koji promišljaju LGBT+ identitet kroz umetnost da budu deo desetog Merlinka festivala i predlože prateći program festivala, kao što su:

– Debate, razgovori, književne večeri, promocije, predstavljanja… na temu queer umetnosti, i kulture

– Izložbe koje se tematski bave LGBT+ identitetima i egzistencijom

– Performansi sa jakim queer elementima, drag nastupi, stand-up…

– Muzički i plesni nastupi, solo ili grupni na svečanom otvaranju, svečanom zatvaranju ili tokom festivala

– Žurke, DJ setovi, koncerti tokom trajanja festivala nakon filmskog programa

– Drugi predlozi i sugestije u cilju obogaćivanja festivalskog programa.

Organizatori festivala su otvoreni za sve predloge koji su u skladu sa osnovnim principima promocije ljudskih prava i aktivističkog delovanja.

Molimo vas da uzmete u obzir različite vrste ograničenja kao što su vreme potrebno za realizaciju, finansijska sredstva za realizaciju, tehnički zahtevi…

Pišite na merlinkafest@gmail.com

(International queer film festival – Merlinka)

Premijerka da izvrši pritisak na ministra Nenada Popovića

Objavio Zoran Markovic / 29-08-2018

Ознаке: , ,

Gej lezbejski info centar zahteva od premijerke Ane Brnabić da izvrši pritisak na ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj, Nenada Popovića da postupi po preporuci Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i u zakonskom roku se izvini LGBT populaciji zbog diskriminatornog tvita.

Zapanjeni smo bahatošću ministra Popovića koji ignoriše odluke državnih organa i bez pardona krši Zakon protiv diskriminacije Republike Srbije. Smatramo da je skandalozno da ministar koji krši zakone ove zemlje i odbija da postupi po njima sedi u Vladi Republike Srbije. Zato zahtevamo od premijerke da izvrši pritisak na ministra Popovića kako bi u zakonskom roku od 15 dana postupio po preporuci Poverenice.

U suprotnom zahtevaćemo njegovu smenu, jer je neprihvatljivo da u Vladi Ane Brnabić sedi ministar koji diskriminiše LGBT populaciju i odbija da poštuje zakone ove zemlje!

U mišljenju koje je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela po pritužbi LGBT organizacija, stoji da je ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, Nenad Popović prekršio Zakon o zabrani diskriminacije i diskriminisao LGBT populaciju.

Ministar Nenad Popović je na svom Tviter nalogu, povodom vesti „Roko ima dve mame, A na dvojicu tata: Prva gej slikovnica osvaja region, u planu na srpskom“, izjavio sledeće: „U trenutku kada se kao država borimo na sve načine da podržimo rađanje, iz Hrvatske nam uvoze gej slikovnice! To pod hitno treba zaustaviti! Moramo da stanemo na put onima koji žele da nas ubede da je u redu da ROKO IMA DVE MAME, A ANA DVOJICU TATA“

Poverenica je dala preporuku da ministar objavi pisano izvinjenje pripadnicima LGBT populacije u roku od 15 dana od dana prijema ovog mišljenja sa preporukom, te da se ubuduće suzdrži od davanja izjava, širenja ideja i stavova kojima se omalovažavaju pripadnici LGBT populacije i podržavaju predrasude prema marginalizovanim društvenim grupama.

Gej lezbejski info centar pozdravlja mišljenje i preporuke Poverenice i zahteva oštrije kazne za one koji se oglušuju o njena mišljenja i preporuke!

(Predrag Azdejković, predsednik Gej lezbejskog info centra)

Poziv na trening – borba protiv diskriminacije Roma

Objavio Zoran Markovic / 23-08-2018

Ознаке: , , ,

Trening će se održati u periodu od 1. do 9. novembra u Berlinu, u Nemačkoj.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta omladinskih radnika i učenju metoda i alata za borbu protiv diskriminacije Roma koja vodi socijalnoj isključenosti, marginalizaciji i rasizmu. Ostali ciljevi treninga su: razvijanje sposobnosti učesnika da organizuju aktivnosti i projekte usmerene ka borbi protiv diskriminacije Roma i govora mržnje; identifikovanje postojećih i razvijanje daljih akcija i mera za suzbijanje diskriminacije na nacionalnom i evropskom nivou; podržavanje zajedničkog učenja i povezivanja među učesnicima, organizacijama i omladinskim strukturama.

Profil učesnika: Romski i ne-Romski mladi lideri, aktivisti i volonteri koji rade sa mladima i/ili romskom omladinom. Učesnici takođe moraju biti upućeni u situaciju i izazove sa kojima se suočavaju pripadnici romske zajednice u njihovoj zemlji; da budu motivisani da razviju svoje sposobnosti u zagovaranju, borbi protiv diskriminacije, borbi za ljudska prava i da podele svoje iskustvo sa drugim učesnicima; da imaju više od 18 godina; da dobro pričaju engleski; da budu posvećeni predavanjima i da budu prisutnu tokom čitavog trajanja kursa.

Organizatori snose troškove smeštaja i bilo koje druge troškove vezane za program treninga.

Putni troškovi će biti refundirani tokom treninga ili nakon njega (potrebno je imati rezervacije leta, fakture, avionske karte, karte za autobus/voz). Za Srbiju će se refundirati troškovi do 275 evra.

Rok za prijavu je 25. avgust 2018. godine.

Više o konkursu možete pročitati OVDE.

Stari problemi u novom Nacrtu zakona o zaštiti podataka

Objavio Zoran Markovic / 23-08-2018

Ознаке: , ,

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio je Ministarstvu pravde obimno mišljenje na najnoviju verziju Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u kome je ukazao na suštinski iste probleme kao u prethodnim verzijama nacrta. U mišljenju Poverenika se navodi da Nacrt zakona, pored odredbi usklađenih sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU (GDPR), uključuje elemente tzv. “policijske Direktive EU” koja uređuje obradu podataka o ličnosti od strane ‘’nadležnih organa’’ u vezi sa krivičnim postupcima i pretnjama nacionalnoj bezbednosti (“policijski poslovi”). Usled toga, nacrt zakona je teško čitati i razumeti jer se naizmenično navode pravila i izuzeci, kao i posebni izuzeci. Dodatno, termin “nadležni organi” se pokušava odrediti na krajnje neadekvatan način, te nisu na precizan način identifikovani rukovaoci koji bi vršili obradu podataka u navedene svrhe. U mišljenju Poverenika se ističe da bi adekvatnije rešenje bilo da se ovaj tip obrade (“policijski poslovi”) uredi unutar odeljka o posebnim slučajevima obrade.

Gotovo identični komentar je dalo 14 organizacija civilnog društva, koje su istakle da su odredbe koje regulišu ovaj poseban vid obrade (“policijske poslove”) rasute po čitavom Nacrtu zakona, najčešće dodatno komplikujući već izuzetno složene pravne norme od kojih su mnoge novina u našem pravnom sistemu. Na taj način, Nacrt zakona ostaje bez jasne strukture, nije pregledan već prepun upućujućih i nejasnih normi. Dodatno, Nacrtom zakona nije precizirano na koje pojedinačne organe se odnose ove odredbe čime je, uz već postojeću nerazumljivost teksta, ostavljeno mnogo otvorenih i nejasnih pitanja. I u ovom mišljenju je istaknuto da bi, metodološki i strukturno, bilo neophodno da se ovaj poseban tip obrade reguliše unutar posebne glave zakona, čime bi se znatno rasteretila pravila o opštem režimu obrade podataka, te uspostavio jasniji pravni okvir i omogućila bolja zaštita privatnosti i podataka o ličnosti.

Poverenik je posebno istakao da u pogledu ostvarivanja prava pojedinaca može doći do pravne konfuzije, jer član 21 Nacrta predviđa da je rukovalac podacima o ličnosti dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose o pravu da podnese “pritužbu Povereniku, odnosno tužbu sudu”. Čini se da se nacrtom uspostavljaju paralelni sistemi zaštite, što ne garantuje pravnu sigurnost jer se mogu dogoditi situacije da isto lice u različitim postupcima ne dobije istu zaštitu ili da različita lica povodom iste obrade i istog rukovaoca dobiju različitu zaštitu. Prema komentarima Poverenika, neophodno je pravno urediti pritužbu Povereniku kao upravni postupak, imajući u vidu da je u pitanju postupak zaštite prava i interesa građana, a ne zaštite zakonitosti.

U mišljenju Poverenika se takođe navodi da Nacrt zakona ne predviđa izricanje upravnih mera niti postupak njihovog izricanja, kao ni nadležnost organa. Kada se u obzir uzmu činjenice da veliki procenat prekršaja zastareva, da krivičnog gonjenja za neovlašćeno prikupljanje podataka gotovo da nema, te da su novčane kazne simbolične i ne odvraćaju rukovaoce i obrađivače od nedozvoljenih obrada podataka o ličnosti, upravne mere bi mogle da budu korak napred ka efikasnijem sankcionisanju prekršilaca zakona. Ovde se između ostalog misli na izuzetno niske kazne koje predviđa Nacrt zakona (2 miliona dinara) u odnosu na kazne predviđene GDPR-om, koje su sa razlogom na izuzetno visokom nivou (do 20 miliona evra ili 4% godišnjeg obrta).

Takođe, ni ova verzija Nacrta ne sadrži odredbe kojima bi se uredio video-nadzor, što potencijalno ostavlja ovu oblast neuređenom.

SHARE Fondacija je početkom godine u okviru javne rasprave poslala komentare na tadašnju verziju Nacrta zakona koji i dalje stoje, i koji se zapravo poklapaju sa mišljenjem Poverenika.

I pored brojnih manjkavosti koje su iznete u komentarima Poverenika i organizacija civilnog društva, treba istaći da Nacrt zakona predstavlja adaptirani prevod GDPR-a i policijske Direktive, koji u ovom trenutku predstavljaju najviši standard zaštite podataka o ličnosti, što znači da Nacrt zakona garantuje čitav niz novih prava našim građanima. Ipak, upozoravamo da brojne konfuzne i upućujuće norme, neadekvatno uređen postupak zaštite prava građana i neprimereno niske kazne mogu dovesti do toga da ne bude pravne sigurnosti prilikom tumačenja i sprovođenja zakona, odnosno da on ostane mrtvo slovo na papiru.

(Share fondacija)

Uvođenje novih izbornih modula i izmena plana i programa građanskog vaspitanja za prve razrede gimnazija

Objavio Zoran Markovic / 23-08-2018

Ознаке: , , ,

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je 3. jula na svom sajtu Pravilnik o programu nastave i učenja za prvi razred gimnazije i Izvod iz Pravilnika i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnazijama, kojim je bliže određeno koji će nastavnici moći da predaju izborne programe za prvi razred gimnazije. U okviru ove reforme nastavnog plana i programa uvedeno je šest novih izbornih modula: jezik, mediji i komunikacija, pojedinac, grupa, društvo, zdravlje i sport, obrazovanje za održivi razvoj, primenjene nauke i umetnost i dizajn. U Pravilniku se navodi da izborni programi favorizuju problemsko učenje, odnosno učenje rešavanjem konkretnih problema kod kojih se sticanje znanja odvija spontano tokom istraživačke delatnosti i time stečena znanja dobijaju široku primenljivost. Za ove izborne module predviđen je jedan čas nedeljno. Škole će biti u obavezi da sa navedene liste novih programa učenicima ponudе četiri, od kojih učenici biraju dva. Važno je napomenuti da će učenici u okviru ovih modula biti ocenjivani i da će imati mogućnost da promene izbor u narednoj godini.

Ova reforma, kojom je obuhvaćeno i građansko vaspitanje, predstavlja korak napred za celokupnu nastavu i školski sistem u Srbiji i rezultat je dugogodišnjeg pritiska javnosti za reformom obrazovnog sistema. Ovom odlukom nastavni plan i program građanskog vaspitanja je izmenjen i unapređen u skladu sa učeničkim potrebama i savremenim društvenim problemima i temama. U odnosu na stari plan i program neznatno је povećan broj časova, pa je sada novim programom predviđeno 37 umesto 35 časova godišnje. Nastavni program je u potpunosti izmenjen i sada obuhvata dve tematske celine pod nazivom bezbednost mladih i globalizacija. Pregledom sadržaja može se zaključiti da je nov program dosta savremeniji, pa se tako učenici sada upoznaju sa temama bezbednosnih pretnji i izazova za mlade, načinima zaštite od nebezbednih situacija, školom i porodicom kao bezbednim ili nebezbednim mestom za mlade itd. Značajno je napomenuti da se u okviru ove celine o bezbednosti izučavaju teme društvenih mreža i uticaja medija, koje su vrlo korisne i važne za učenike u njihovom svakodnevnom životu, posebno kada se ima u vidu činjenica da mladi danas veliki deo vremena provode na internetu. Što se tiče celine o globalizaciji, u okviru nje učenici se upoznaju sa procesom globalizacije, njegovim nedostacima i prednostima, načinima na koje male države kao što je Srbija mogu da sačuvaju svoj identitet u globalnom društvu, problemima koncentracije novca i moći kod malog broja ljudi, ulogom medija u procesu globalizacije, potrošačkim društvom, ulogom međunarodnih organizacija u procesu globalizacije i argumentima antiglobalističkog pokreta. Dakle jasno je da je nov program prilagođeniji aktuelnim društvenim temama i problemima. To svakako ne znači da nema potrebe za daljim unapređivanjem, te se i dalje ne spominju teme poput sajber bulijinga, seksualnog zlostavljanja, LGBT prava itd, iako nije isključena mogućnost da će biti obrađene u narednim razredima. U delu koji se bavi upustvima za ostvarivanje programa navodi se da program doprinosi razvijanju kompetencija za celoživotno učenje, odgovornog učešća u demokratskom društvu, komunikacije, rada sa informacijama i podacima, sposobnosti rešavanja problema, saradnje i digitalnih kompetencija. Predviđeno je da se ciljevi nastave ostvaruju kroz istraživački i projektni rad učenika, što je slično radioničarskom pristupu koji se primenjivao u prethodnom programu. Takođe se navodi da bi oslonci za rad trebalo da budu ključna pitanja obrazovanja za demokratiju, odnosno ljudska prava, pravo i pravednost, odgovornost i građanska inicijativa. Ističe se i da u ovom novom programu pitanja komunikacije, saradnje i rešavanja konflikata ne predstavljaju posebne tematske celine kao ranije, ali da bi nastavnik trebalo sve vreme da vodi učenike kroz ove teme i povezuje ih sa gradivom. Takođe, slično kao i u prethodnom nastavnom programu, predviđeno je korišćenje interaktivnih nastavnih metoda poput rada u grupi, anketiranja, intervjuisanja, debata i slično. U okviru ovih upustava dati su i konkretni primeri tema koje bi nastavnici mogli da obrađuju na časovima, poput stradanja mladih u saobraćaju, trafikinga itd. Važno je napomenuti da neke značajne teme poput održivog razvoja i odnosa u društvu učenici sada mogu da izučavaju o okviru novih izbornih programa kao što su obrazovanje za održivi razvoj, pojedinac, grupa, društvo i jezik, mediji i komunikacija koji su ovom reformom uvedeni.

Uprkos tome što donošenje novog plana i programa, koji je osavremljen i bolje prilagođen društvenim pojavama i učeničkim potrebama, predstavlja pozitivan iskorak, i dalje je prisutan problem izbornog statusa predmeta i nedovoljnog fonda časova. Ova promena je svakako pohvalna i važna, međutim neophodno je osigurati da ishodi nastave GV budu obavezni za sve učenike, povećati fond časova i u skladu sa postojećim evaluacijama i istraživanjima, izmeniti nastavni program za ostale razrede gimnazija, kao i za stručne srednje škole.

Još jedna novina ove školske godine biće uvođenje šest izbornih modula, od kojih će učenici birati dva. Od novih izbornih modula, u kontekstu GV, posebno su značajni jezik, mediji i kultura i pojedinac, grupa i društvo. U okviru ovih programa učenici će obrađivati neke od tema kojima se bavi građansko obrazovanje. Navedeni ciljevi ovih modula, kao što su sticanje kompetencija za celoživotno učenje, komunikacija, rad sa podacima i informacijama, rešavanje problema, saradnja, odgovorno učešće u demokratskom društvu, razumevanje društvenih pojava, uočavanje različitih vrsta interakcijskih procesa u društvu i međuzavisnosti između pojedinaca, grupa i društva itd, preklapaju se ciljevima nastave GV. Posebno modul pojedinac, grupa i društvo pokriva teme koje su učenici ranije, po starom planu i programu, obrađivali u okviru prve godine nastave GV.

Građanske inicijative pratiće proces uvođenja ovih modula u škole, kao i rezultate u odnosu na navedene ciljeve, načine izvođenja nastave i povratne informacije od strane učenika, nastavnika i roditelja.

(Građanske inicijative)

Posle kiše

Objavio Zoran Markovic / 23-08-2018

Ознаке: ,

Šta raditi nakon izlaska iz zatvora? Kako se ponovo uklopiti u sredinu iz koje dolazite? Kako da vas ljudi iz vaše okoline ponovo prihvate umesto da vas posmatraju kao bivšeg osuđenika? Gde pronaći posao i na pošten način zarađivati novac? Sa svim ovim i mnogim drugim pitanjima suočavaju se osuđenici kada odsluže svoju kaznu. Država i zakoni koje je donela, ne rešavaju na adekvatan način probleme sa kojima se susreću. Mnogi od njih, nažalost, slobodu dočekaju nepripremljeni za ponovno uključivanje u društvo. O tome govori u prilog i veliki broj recidiva, povrataka bivših osuđenika u zatvor. Priča koja sledi je upravo pokazatelj na koji način, svojim radom i trudom, uz veliku želju za slobodom i bivši osuđenici mogu da započnu novi život.

IMAG7038-300x168Grupa bivših osuđenika u Kragujevcu osnovala je udruženje simboličnog naziva „Posle kiše“ sa ciljem pokušaja reintegracije u društvo nakon izlaska iz zatvora. Ovo je drugo udruženje ovog tipa u Srbiji, a prvo van Beograda. U razgovoru sa predsednikom udruženja, Dušanom Mirićem, saznali smo da je ime nastalo iz njihovog očekivanja boljeg, kao neka vrsta stimulansa, jer „ posle kiše uvek dođe sunce“.

Udruženje je ubzo posle osnivanja okupilo oko 700 članova, a koliko su ozbiljni svedoči i podrška koju imaju od pravnika, studenata, psihijatara, ombudsmana i opštine od koje su dobili prostorije na korišćenje. Svrha njihovog okupljanja je savetodavna pomoć koju pružaju ljudima nakon izlaska iz zatvora, ali i konkretna pomoć- posao i redovna plata.

Kako objašnjava Dušan, zatvorenici nakon izlaska skoro da nemaju nikakvu šansu da nađu posao, zbog čega su došli na ideju da sami osnuju svoje preduzeće i otvore pekaru.

„Na ideju smo došli iz praktičnih razloga, kao prvo, jer je pekarstvo kao radno zanimanje najviše zastupljeno u zatvorima, pa smo se vodili logikom da ćemo na taj način lakše ubediti bivšeg osudjenika da se vrati radu i društveno odgovornom okruženju, a kao drugo, ja sam pekar po struci.“, objašnjava Mirić.

Za sada u njihovom malom preduzeću rade četiri osobe, dva bivša osuđenika, kao i supruga i majka jednog od njih. Nadaju se proširenju broja radnih mesta i budućoj saradnji sa stranim investitorom, kao socijalno odgovorno preduzeće, što bi im omogućilo da postanu konkurentni na tržištu.

Udruženje danas broji oko 900 članova i svi oni imaju problem da se zaposle. Kako kažu, ono što ih najviše motiviše i inspiriše je to žele da se dokažu, ne samo kao dobri radnici, već i kao dobri preduzetnici. Žele da pokažu da mogu da žive od svog rada, da na pošten način zarade novac, da razbiju predrasude koje ih kao bivše osuđenike skoro uvek prate.

„Država i društvo nas na sve načine sprečavaju da se zaposlimo.“, kaže Dušan. On smatra da bi država trebalo da vodi odgovorniju socijalnu politiku i posveti veću pažnju marginalnim grupama, kao što su bivši osuđenici, koje su definitivno zapostavljene.

Komentari okoline su razni, od onih da neće uspeti i da će se vratiti starim navikama, do onih dobrih i pozitivnih. „Naše redovne mušterije su komšije, ljudi koji prepoznaju naše probleme, ljudi koji veruju u nas, a taj broj je iz dana u dan sve veći.“ , naglašava Dušan. On takođe ističe da je njihov krajnji cilj, smanjenje stope povratništva u zatvor, smanjenje stope kriminala, kao i pružanje dobrog primera mladima u njihovom gradu.

Ukoliko budete u prilici, obavezno svratite u Bitoljsku broj 1 u Kragujevcu, probajte njihov ukusan burek i vanilice i na taj način im pružite podršku.

(Građanske inicijative)

Napad na glavnog i odgovornog urednika Centra za istraživačko novinarstvo Srbije

Objavio Zoran Markovic / 23-08-2018

Ознаке: , ,

„Je l’ vam poznato ime Dino Jahić?“

(Neko u prostoriji pita: „Šta znači to ime?“)

„Meni znači svašta.“

Ovo su reči Milorada Dodika, predsednika Republike Srpske, koji je na pres konferenciji 21. avgusta napao Dina Jahića, glavnog i odgovornog urednika Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), optužujući ga da rukovodi centrom koji ruši političke strukture u regionu novcem međunarodnih organizacija.

Dodik nije pružio nijedan dokaz za svoje tvrdnje, a nije objasnio ni šta mu znači ime i prezime urednika CINS-a.

CINS smatra da je na ovaj način, iznoseći netačne informacije i stavljajući ih u pogrešan kontekst, Dodik direktno ugrozio bezbednost Jahića, ostalih članova redakcije i njihovih porodica. Potpuno je nedopustivo i uznemirujuće da osoba koja obavlja javnu funkciju koristi fabrikacije za sticanje jeftinih političkih poena i skretanje pažnje sa zaista važnih stvari, poput trošenja novca građana i imovine funkcionera.

Upravo jedna od tema konferencije je bila imovina političara – o kojoj već godinama pišu naše kolege iz sarajevskog Centra za istraživačko novinarstvo (CIN). Kolegama pružamo punu podršku u radu na bazi podataka o imovini i otkrivanju činjenica od važnosti za građane.

Dodikovoj pres konferenciji je prethodila kampanja na nekoliko portala koja je počela tog jutra. U tekstu pod nazivom „Prljavi poslovi Soroševog instruktora“ iznesen je niz neistina o CINS-u i Jahiću, poput toga da je instruktor mađarskim studentima za rad protiv predsednika Mađarske Viktora Orbana i da raspolaže fondovima u vrednosti od 38 miliona dolara.

Tekst se najpre pojavio na portalu Infosrpska.ba, ali su ga potom preuzeli i dosta uticajniji Radio Televizija Republike Srpske, entitetska novinska agencija SRNA i banjalučka Alternativna televizija.

Sramotno je i veoma štetno da mediji, posebno oni koji se finansiraju novcem poreskih obveznika, na ovakav način etiketiraju osobe i od njih prave mete.

CINS i Jahić će, u dogovoru sa advokatima, preduzeti sve potrebne pravne radnje. Takođe ćemo se obratiti svim relevantnim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama.

Nastavićemo da argumentovano, uz dokaze i poštovanje svih pravila profesije, kad za to postoji razlog, istražujemo političare, funkcionere, biznismene i ljude bliske vlasti, zvali se oni Milorad Dodik, Aleksandar Vučić, Dragan Đilas, Emir Kusturica, Nikola Petrović ili bilo kako drugačije.

(CINS)

Performans i kratki filmovi u svrhu pomirenja i zagovaranja protiv ekstremizma

Objavio Zoran Markovic / 22-08-2018

Ознаке: , , ,

Trening „Is it warring time again?“, o korišćenju performansa i kratkih filmova, u svrhu pomirenja i zagovaranja protiv ekstremizma na Zapadnom Balkanu.

Vreme: 1-9. oktobar 2018. (prvi trening od 1-8.10.2018. i prezentacija u Tuzli, 8.10.2018); prezentacije u Skoplju i Kukešu tokom oktobra ili novembra.

Mesto: Sremski Karlovci (Srbija), Tuzla (Bosna i Hercegovina), Skoplje (Makedonija), Kukeš (Albanija).

Cilj projekta: Osnažiti 24 predstavnika/ce omladinskih organizacija, škola, neformalnih grupa iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije da koriste performanse i kratke filmove, kako bi ukazali na porast ekstremizma, ksenofobije i fašizma na Zapadnom Balkanu i Evropi.

Učesnici/e će, tokom sedam dana treninga, imati prilike da se upoznaju sa tehnikama performansa i kratkih filmova, kao i da zajednički kreiraju prezentaciju (kompilaciju svih kratkih filmova i performansa), koja će biti prikazana u Novom Sadu i Tuzli, odmah nakon treninga, a u Skoplju i Kukešu, u kasnijem terminu, tokom oktobra ili novembra.

Više informacija o projektu i samoj prijavi možete naći ovde.

Video o tome šta možete očekivati na projektu možete naći na sledećem linku.

Grupa „Hajde da…“ realizuje ovaj projekat u partnerstvu sa organizacijama Center for youth progress (Albanija), Psihointegra (Makedonija), Crveni križ Tuzlanskog kantona (Bosna iHercegovina).

Projekat je podržan od strane Regional Youth Cooperation Office – RYCO.

(Grupa „Hajde da…“)

„Čarobni svet šume“ – Drvoljub

Objavio Zoran Markovic / 22-08-2018

Ознаке: , ,

U subotu, 25. avgusta 2018. godine, sa početkom u 10 sati počinje Goranski Eko Kamp za Drvoljube pod nazivom „Čarobni svet šume“. To je poslednji ovogodišnji Goranski Eko Kamp u organizaciji Pokreta gorana Novog Sada. Ovi tematski kampovi sa bogatim edukativnim i rekreativnim sadržajem namenjeni su deci od 6 do 12 godina sa područja cele zemlje.

Drvoljubi će u ovoj nesvakidašnjoj avanturi zaviriti u čarobni svet šume Fruške gore. Istražiće različite tipove terena i njihove stanovnike, upoznaće se sa drvenastim i zeljastim vrstama našeg područja, a neke će čak i probati, otkriće koja su to osnovna pravila tokom boravka u prirodi.

Tokom kampa boraviće u „Ekološkom centru Radulovački“ koji pruža odlične uslove za edukaciju dece.

Program kampa će voditi stručni saradnik Pokreta gorana za oblast pejzažne arhitekture Igor Đorđević, a kamp lideri će biti dugogodišnji saradnici Pokreta gorana koje imaju iskustva u radu sa decom navedenog uzrasta – Jovana Lazić i Miloš Jovanović.

Program je podržao Grad Novi Sad – Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Nakon ovog kampa, očekuju nas edukativne i kreativne radionice, sa različitim temama, pod nazivom „Sasvim prirodna subota“ – Goroljubi, za decu uzrasta od 6 do 10 godina, koje će se održavati svake subote na različitim lokacijama u Novom Sadu.

(Pokret gorana Novog Sada)

Kalendar

септембар 2021.
П У С Ч П С Н
« авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arhiva