sektor

Vesti NVO

Poslednje javne konsultacije u procesu izrade AP POU

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2018

Ознаке: , ,

Predstavnici udruženja građana, državnih institucija i biznis sektora, prisustvovali su poslednjim finalnim konsultacijama u Novom Sadu ( 11. decembar) povodom izrade Akcionog plana (AP) za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine. Ovo su bila pretposlednje konsultacije pred usvajanje finalnog oblika AP.

Cilj ovog sastanaka bio je da se široj javnosti predstavi Izveštaj o sprovođenju prethodnog Akcionog plana koji je važio u periodu 2016- 2018. godine, kao i nove mere koje treba da uđu u novi AP. Usvajanje AP je predviđeno za kraj decembra.

Dragana Brajović, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ivan Grujić iz Edukacionog centra iz Leskovca predstavili su prisutnima inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu kao i mere koje su planirane novim AP. Ona je još jednom ponovila da je u izradi obog AP postojala potpuna saradnja države i OCD i da se u njegovo pisanje krenulo od “praznog papira” i kroz saradnju sa OCD došlo do finalnog oblika koji se danas predstavlja.

Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, na sastanku je predstavio mere čiji je predlagač Kancelarija, a odnose se na principe fiskalne transparentnosti i otvorenih podataka. Kancelarija je predlagač ukupno 3 mere koje su se našle u finalnoj verziji AP.

Prisutni su naveli da je došlo da značajne saradnje OCD i države u izradi ovog AP, ali da postoji prostor za jačanje te saradnje. Takođe, veliki podsticaj je dat lokalnim samoupravama na izgradnji svojih AP na primeru grada Šapca, koji je pri kraju usvajanja svog AP.

(Građanske inicijative)

Sastanak sa OCD koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2018

Ознаке: , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji, organizuje sektorski sastanak sa organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu.
Sastanak će se održati u utorak, 18. decembra 2018. godine, u Beogradu sa početkom u 11 časova, u zgradi Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, 1. sprat, sala 129.

Cilj sektorskog sastanka je informisanje organizacija civilnog društva o trenutnim aktivnostima koje se sprovode u cilju realizacije ciljeva Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećeg akcionog plana, pre svega u prioritetnoj oblasti 1 – Prevencija terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam i planovima za naredni period nadležnih organa, kao i uspostavljanje saradnje sa organizacijama civilnog društva koje su aktivne u oblasti sprečavanja širenja nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu. Takođe, na sastanku će biti reči o ključnoj ulozi koje civilno društvo ima u sprečavanju i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam kao i definisanju mogućih modela saradnje.

Pozivaju se sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje aktivno rade u oblasti sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam da se prijave za učešće na ovom sastanku, putem e-mejl adrese: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do 11. decembra 2018. godine u 14:00.

Napomena: S obzirom na stručnost skupa i ograničen kapacitet sale, organizator moli da se prijave samo one organizacije koje se direktno bave gore navedenim pitanjima i temama. Organizatori zadržavaju pravo da, u nedostatku slobodnih mesta i u slučaju da delokrug rada organizacije koja je poslala prijavu ne pokriva pomenutu oblast, primljenu prijavu odbije.

Sa Nacionalnom strategijom za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godine i pratećim akcionim planom možete se upoznati OVDE , dok u nastavku možete preuzeti Program rada sektorskog sastanka.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

U znaku obezbeđivanja održivog finansiranja SOS telefona u borbi protiv nasilja nad ženama

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2018

Ознаке: , , ,

Nizom „narandžastih“aktivnosti tim SOS telefona Vranje obeležio je ove godine Narandžastu kampanju UN, gobalnu kampanju „16. Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

U fokusu napora da se suzbije nasilje nad ženama i devojčicama jeste obezbeđivanje održivog finansiranja borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama, obezbeđivanje dovoljno sredstava za zaustavljanje nasilja, za zbrinjavanje žrtava nasilja, kao i promene u životima žena i devojaka.

Tim SOS telefona je u okviru Kampanje dostavio gradskoj upravi grada Vranja inicijativu za dopunu Odluke o socijalnim uslugama, čime bi socijalna usluga SOS telefon dobila status lokalne socijalne usluge, a u skladu sa Istanbulskom Konvencijom, Zakonom o socijalnoj zaštiti I drugim važećim dokumentima RS. Takođe, naše aktivnosti su ove godine bile usmerene I na zagovaranje da budžet grada Vranja u 2019. bude rodno odgovoran budžet (što nije). Jedina smo OCD koja se uključila u ovaj proces I dostavile smo blizu 300 predloga građanki/a da jedan od planiranih projekata za finansiranje u 2019. bude SOS telefon Vranje. SOS telefon Vranje radi neprekidno 16 godina I u procesu je licenciranja socijalne usluge.

Narandžastu kampanju smo završile 10. Decembra, Okruglim stolom o značaju unapređenja lokalne socijalne usluge SOS telefon Vranje, koji smo posvetile pre svega lokalnim donosiocima odluke grada Vranja.

Prisutnima su se obratile naše profesorice Dr Slobodanka Konstantinović Vilić, redovna profesorka Pravnog fakulteta u Nišu u penziji, koja je govorila o pružanju neophodnih mera zaštite I specijalizovanih usluga podrške žrtvama nasilјa osnivanjem SOS telefona prema Istambulskoj konvenciji I Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu koja je govorila o

SOS telefonu za žene žrtve nasilјa – usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalne samouprave: zakonski osnov i pravni okvir.

“Drvo ljudskih prava” je i ove godine bilo dostupno građankama/ima Vranja da se podsetimo koja su naša prava, a u skladu sa Univerzalom Deklaracijom UN o ljudskim pravima, koja je ove godine obeležila jubilarnih 70 godina postojanja.

Mi čekamo odgovore I konačne odluke gradske uprave Vranja.

Aktivnosti realizovane u okviru redovnog rada SOS telefona I uz podršku: Fondacija Oak, Trag, UNDP, SwissPRO-UNOPS, grada Vranja.

Inkluzivna predstava sa tradicionalnom vojvođanskom muzikom

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2018

Ознаке: ,

Božićno „Ukrštanje“, inkluzivna predstava sa tradicionalnom vojvođanskom muzikom u kulturnoj stanici Eđšeg 25. 12. u 18 h.

„Ukrštanje“ je inkluzivni umetnički projekat, saradnja Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, SOŠO „Milan Petrović“ i UG „Otvoreni krug Novi Sad“. Muzička predstava „Ukrštanje“donosi vojvođansku muziku izvedenu na potpuno drugačiji način: uz telesne perkusije, inkluzivni ritmički i pevački hor i asistivnu „saundbim“ tehnologiju. Kroz muzičku potku slovačke, rumunske, mađarske, hrvatske, romske i srpske tradicije, sa osvrtom na običaje, ispričana je priča o susuretu, zaljubljivanju i svadbi dvoje mladih.

Projekat je podržan od Fondacije Novi Sad 2021 kroz poziv „Publika u fokusu“.

Događaj na Fejsbuku:

https://www.facebook.com/events/802674886791078/?ti=as

Više o projektu:

https://www.storyteller.rs/sr/ukrstanje-mesto-susreta-kultura-mesto-susreta-ljudi/

https://www.danas.rs/drustvo/inkluzija-pomaze-da-se-medjusobno-povezemo

Turneja „Ukrštanja“ u zoni Novog Sada

25. 11. Kulturni centar Lug

28. 11. Kasina, Vrdnik

3. 12. Kulturni centar „Kisač“

6. 12. Karlovačka Filološka Gimnazija, Sremski Karlovci

12. 12. Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad, Novi Sad

17. 12. Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

25. 12. Eđšeg, kulturna stanica, Novi Sad

(Ana Vrbaški, Alice in WonderBand – Telo kao instrument)

Treći izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2018

Ознаке: , , ,

Fond za humanitarno pravo (FHP) će u četvrtak, 20. decembra 2018. godine, u Velikoj sali Medija centra Beograda (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11:00 časova, predstaviti „Treći izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina“ i „Analizu i preporuke za unapređenje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina“.

Vlada Republike Srbije je u februaru 2016. godine usvojila prvu Nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina za period od 2016. do 2020. godine. FHP izveštava o implementaciji Nacionalne strategije, sa ciljem da tokom perioda važenja Nacionalne strategije ponudi istraživačke nalaze i zaključke o njenoj implementaciji. Treći po redu izveštaj FHP-a o sprovođenju Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina (Izveštaj) pruža pregled sprovođenja aktivnosti u periodu od 1. juna 2018. godine, zaključno sa 1. decembrom 2018. godine, u osam oblasti koje pokriva Nacionalna strategija. Izveštaj ukazuje na ključne nedostatke i identifikuje preporuke za unapređenje stanja u ovim oblastima.

FHP će ovom prilikom takođe predstaviti i „Analizu i preporuke za unapređenje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina”, u kojoj analizira postojeći normativni okvir i mehanizme saradnje, kao i izazove koji su se javljali u regionalnoj saradnji, sa ciljem da ponudi preporuke za njeno unapređenje.

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

(FHP)

Radionica za mlade u okviru programa Erazmus+

Objavio Zoran Markovic / 07-12-2018

Ознаке: , ,

Grupa za mlade Fondacije Tempus će 18. decembra u Beogradu organizovati besplatnu jednodnevnu radionicu posvećenu razvoju predloga projekata u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) Strateška partnerstva u oblasti mladih programa Erazmus+.

Radionica je namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za projekte KA2 Strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva u tri roka za predaju projekata tokom 2019. godine (05. februar, 30. april i 01. oktobar).

Polaznici radionice će, između ostalog, moći da ovladaju procedurama za podnošenje projekata strateških partnerstava, da se upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije i primene pravila za pisanje budžeta.

Za učešće je neophodno popuniti registracioni formular, a rok za prijavu je  13. decembar  do 23:59.

Više detalja, kao i registracioni formular možete pronaći na sajtu Fondacije Tempus.

(Fondacija Tempus)

Antifašistička akcija

Objavio Zoran Markovic / 07-12-2018

Ознаке: , ,

Antifašistička akcija „Heroine i heroji antifašizma” i tribina „Ekstremizam i ljudska prava – Srbija 2018.” biće organizovane u kafe klubu „Kupe“ u Pančevu, u ponedeljak, 10. decembra 2018. godine, u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.

Oba događaja organizuje Antifašistička koalicija u okviru projekta „Jačanje ekstremizma i građanski otpor – Srbija 2018.”.

Javna akcija biće realizovana od 18.30 i uključiće podelu brošure „Heroine i heroji antifašizma” i nastup hora Naša pjesma, a na tribini „Ekstremizam i ljudska prava – Srbija 2018.” od 19 časova biće predstavljeni rezultati istraživanja i mapiranja ekstremizma i otvorena debata o uticaju koji narastajući ekstremizam u Srbiji ima na uživanje ljudskih prava. Učesnici/ce će se posebno baviti postupanjem institucija u situacijama ugrožavanja prava i sloboda i odnosom države prema detektovanim oblicima ekstremizma.

Na tribini će svoje radove i rezultat mapiranja predstaviti mladi učesnici i učesnice Projekta, a u okviru debate govoriće doc. dr Radivoje Jovović, politikolog (Savez antifašista Vojvodine), Ljiljana Spasić, aktivistkinja Građanske akcije Pančevo i Marinika Tepić, narodna poslanica. Razgovor će moderirati novinarka Branka Dragović Savić.

Projekat „Mapiranje ekstremizma i građanski otpor – Srbija 2018” sprovode Centar za podršku ženama i vojvođanska Antifašistička koalicija, uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija. Saradnička organizacija je Građanska akcija Pančevo.

Antifašističku koaliciju čine: Savez antifašista Vojvodine, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Hrvatski građanski savez, Vojvođanski klub, Zelena mreža Vojvodine, Vojvođanska politikloška asocijacija, Centar građanskih vrednosti, Centar za interkulturalnost, Centar za podršku ženama, Novi Optimizam, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Vojvođanski građanski centar, Vojvođanski kulturni klub „Vasa Stajić”

 

Slučaj nestalih beba u formi rijalitija

Objavio Zoran Markovic / 05-12-2018

Ознаке: ,

Komitet pravnika za ljudska prava osuđuje pristup temi nestalih beba u Srbiji u formi rijalitija, imajući u vidu da je usled kašnjenja ispunjenja obaveza Republike Srbije naloženih presudom Evropskog suda za ljudska prava – Zorica Jovanović protiv Srbije, u toku proces evaluacije pred Komitetom ministara Saveta Evrope. Na ovaj način grubo se povređuju prava roditelja koja su, dosadašnjim nepostupanjem nadležnih organa, već dovoljno ugrožena. Podsećamo da je pravo na privatan i porodičan život garantovano Ustavom i međunarodnim konvencijama i da su svi, uključujući i medije, dužni da se od ove povrede suzdrže.

Pozivamo Vladu Republike Srbije da preispita odluku kojom je Radišu Pavlovića, predstavnika udruženja „Za istinu i pravdu o bebama“, imenovala za člana Komisije za ispitivanje postupanja državnih organa u rasvetljavanju prijavljenih slučajeva nestale dece u Republici Srbiji. Radiša Pavlović svojim očigledno nezakonitim postupanjem i javnim istupima dovodi u pitanje kredibilitet cele Komisije, čiji su ostali članovi istaknuti predstavnici institucija.

Komitet pravnika za ljudska prava ponavlja da je za efikasan rad svih institucija neophodno poverenje građana. Preduslov da građani povrate poverenje u institucije je transparantnost njihovog rada i inkluzivan proces izbora i imenovanja članova tela, koji, svojim postupcima i zalaganjem, pokazuju da im je u fokusu interes građana koje predstavljaju.

(YUCOM)

Poštujmo ulogu zastupničkih organizacija osoba sa invaliditetom koje rade na terenu

Objavio Zoran Markovic / 04-12-2018

Ознаке: ,

Na ovaj Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Evropska mreža za samostalni život (ENIL) slavi sve osobe sa invaliditetom koje zahtevaju svoja prava. Jedan od njih je Edvardo Žorži u Portugalu, koji je napustio dom za trajni smeštaj da bi kampovao ispred Skupštine Portugala, odbijajući podršku od bilo koga izuzev predsednika države, premijera ili jednog/e od ministara. Edvardo, kao i hiljade osoba sa invaliditetom širom sveta danas, zahteva svoje pravo na samostalni život, uz personalnu asistenciju i slobodu od institucionalizacije; pravo koje mu je dato UN konvencijom o pravima osoba sa invalidtetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom koji se tipično proslavlja konferencijama, izložbama i drugim događajima, prilika je da se podsetimo važnosti organizacija osoba sa invaliditetom koje rade na terenu i njihovog prava da protestvuju. O pravima postavljenim u Konvenciji, nije se pregovaralo u vladinim kancelarijama, ona su rezultat toga što su osobe sa invaliditetom zahtevale svoja ljudska prava i inkluziju u društvu preduzimajući direktnu akciju.

Stoga je prilično zabrinjavajuće da se toliko organizacija civilnog društva u Evropi koje rade na polju ljudskih prava suočava sa problemima u svom radu. To uključuje nedostatak finansiranja, mešanje u njihov posao, restrikciju prava da protestvvuju, zastrašivanje i to nije nešto što ne obuhvata i organizacije osoba sa invaliditetom. Štaviše, osobe sa invaliditetom su još uvek isključene iz diskusija koje ih se tiču ili njihove interese zastupaju pružaoci usluga, porodice ili dobrotvorne organizacije.

ENIL, shodno ovome, poziva Evropske ustanove kao i nacionalne vlade, da sprovedu čl. 4(3) i 33(3) Konvencije i Generalni komentar br. 7 o učešću osoba sa invaliditetom, uključujući decu, u praćenju sprovođenja Konvencije. Ovo uključuje uklanjanje bilo kojih pravnih, proceduralnih ili finansijskih prepreka, osiguravanje nezavisnosti organizacija osoba sa invaliditetom u odlučivanju za svoju agendu zastupanja, kao i osiguravanje da umesto osoba sa invaliditetom neće govoriti neko drugi.

Ovaj dan – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom – pripada osobama sa invaliditetom kao što je Edvardo Žorži, koji rizikuju vlastiti život da zahtevaju prava koje drugi uzimaju zdravo za gotovo – da imaju izbor i kontrolu nad svojim životom i da ne budu segregirane u ustanovama i isključene iz društva. Hajde da to slavimo.

(ENIL)

Kalendar

фебруар 2019.
П У С Ч П С Н
« јан    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Arhiva