sektor

Vesti NVO

Konferencija: Srbija i susedi – otvorena pitanja i moguća (trajna) rešenja

Objavio Zoran Markovic / 21-03-2019

Ознаке: , , ,

Centar za primenjene evropske studije – CPES poziva da prisustvujete konferenciji Srbija i susedi – otvorena pitanja i moguća (trajna) rešenja, koja će biti održana u petak, 29. marta 2019. godine u 10 časova u sali hotela Envoy, Čika Ljubina 13.

Konferencija je završni skup projekta Ka trajnom rešavanju otvorenih pitanja Srbije sa susedima, koji CPES sprovodi uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo. Cilj projekta je predlaganje načina za rešavanje otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, odnosno između Srbije i njenih „novih“ suseda, nastalih raspadom Jugoslavije.

Ova konferencija se organizuje sa ciljem da okupi učesnike različitih država regiona, ali i različitih profesionalnih orijentacija, koji će debatom i argumentovanom diskusijom doprineti uspešnijem sagledavanju (bar nekih) mogućih koraka ka postizanju trajnih rešenja otvorenih pitanja između Srbije i susednih država. Cilj je, takođe, i razmenom mišljenja pružiti odgovore koji mogu pomoći pri kreiranju nove strategije spoljne politike Srbije, između ostalog i na način predložen u tački 3 Nove spoljnopolitičke inicijative koju je CPES podržao, a u kojoj je navedeno:

„Potrebno je što pre pristupiti uspostavljanju pune saradnje između Srbije i njenih suseda, na temeljima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja. Ovo nije samo nužnost procesa evropskih integracija, već je u interesu svih građana Srbije. Veoma je značajno insistiranje na nepromenjivosti državnih granica, kao i njihovog konačnog utvrđivanja kada su u pitanju granice Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom.“

Smatramo da rešavanje otvorenih pitanja predstavlja važan korak za održivom unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i navedenih suseda. Takođe smatramo i da bi zatvaranje ovih pitanja ili ubrzan put ka tome afirmativno uticalo i na proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Imajući u vidu i hronološki aspekt, na konferenciji će biti razmatrana dva ključna segmenta otvorenih pitanja:

1) Ratno nasleđe, granice, sukcesija i ostala pitanja u vezi za procesom raspada Jugoslavije

2) Tekući bilateralni odnosi, političke tendencije i njihov uticaj na (ne)rešavanje otvorenih pitanja

Za učesnike van Beograda, obezbeđen je prevoz i smeštaj. Detaljna agenda, zajedno sa imenima svih učesnika, biće poslata najkasnije tri dana pre održavanja skupa.

Obavezna prijava za učešće na konferenciji zbog veoma ograničenog prostora hotela Envoy na mejl jasna.filipovic@cpes.org.rs.

(Centar za primenjene evropske studije)

Poziv za popunjavanje Upitnika za procenu ranjivosti neprofitnog sektora

Objavio Zoran Markovic / 19-03-2019

Ознаке: , , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Uprava za sprečavanje pranja novca pozivaju organizacije civilnog društva da popune online Upitnik za procenu ranjivosti neprofitnog sektora od finansiranja terorizma.

Upitnik možete popuniti OVDE.

Osnovni cilj ovog upitnika je da se u skladu sa dobijenim odgovorima definiše buduća saradnja i zajedničke aktivnosti u vezi sa podizanjem svesti i smanjenjem rizika od finansiranja terorizma kod neprofitnog sektora. Napominjemo da je upitnik ANONIMAN.

Neprofitni sektor prepoznat je kao značajna kategorija u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Međunarodna organizacija FATF u svojim preporukama, kao i prilikom ocene delotvornosti sistema jedne države propisuje i jasne kriterijume za NPO sektor. Od države se očekuje da na ove kriterijume odgovori kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji izvršena je po metodologiji Svetske banke i usvojena je na sednici Vlade RS 31. maja 2018. godine. Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma usvojen je 12. jula 2018. godine i značajan deo aktivnosti odnosi se upravo na edukacije i unapređenje rada sa NPO sektorom.

Kao početni korak u unapređenju saradnje u ovoj oblasti ovaj upitnik treba da doprinese boljem sagledavanju i uočavanjueventualnih slabosti sistema u borbi protiv finansiranja terorizma. S tim u vezi svaka vaša inicijativa, sugestija i ideja su dobrodošli.

Krajnji rok za popunjavanje upitnika je četvrtak 28. marta 2019. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Istraživanje na temu bezbednosti

Objavio Zoran Markovic / 18-03-2019

Ознаке: , ,

Beogradski centar za bezbednosnu politiku sprovodi istraživanje o zainteresovanosti stručne javnosti, partnerskih organizacija BCBP-a i građana za teme bezbednosti, i o njihovom informisanju o ovim temama.

Vaš doprinos bi bio dragocen u unapređenju rada i komunikacija BCBP, zbog čega vas molimo da izvojite oko 15 minuta vremena i učestvujete u istraživanju. Anketa je anonimna, i možete je otvoriti ovde.

Ukoliko želite, kao nagradu za učešće možete dobiti štampani primerak jedne od dve knjige koje se nalaze u prodaji.

(BCBP)

Projekti dijaloga mladih

Objavio Zoran Markovic / 18-03-2019

Ознаке: , ,

Fondacija Tempus organizuje 3. aprila u Beogradu jednodnevnu besplatnu radionicu sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za podnošenje projektnih prijava KA3 – Dijalog mladih u okviru omladinske komponente Programa Erazmus+ i Ključne akcije 3 (KA3) Podrška reformama omladinske politike.

U okviru Ključne aktivnosti 3 programa Erazmus+ i podakcije Projekti dijaloga mladih, akteri iz Srbije od 2019. godine po prvi put mogu biti podnosioci projekata, u sva tri konkursna roka. Takođe, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovoj vrsti projekata organizacijama i institucijama iz programskih zemalja.

Radionice su namenjene prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade koje rade sa mladima na lokalnom nivou, kao i drugim akterima iz Srbije koje planiraju da konkurišu za KA3 projekte Dijaloga mladih u naredna dva roka za predaju KA3 projektnih prijava tokom 2019. godine (30. april i 01. oktobar). Okvirna sredstva predviđena za KA3 projekte Dijaloga mladih u Srbiji za 2019. godinu iznose 19.905 EUR.

Radionica će se organizovati u Beogradu 3. aprila, od 10 do 17 časova.

Prijavu za radionicu možete izvršiti popunjavanjem prijavnog formulara najkasnije do 25. marta do 23:59.

Detalje treninge možete pogledati na sajtu Fondacije Tempus.

(Fondacija Tempus)

Raspisan konkurs za festival Uhvati film!

Objavio Zoran Markovic / 18-03-2019

Ознаке: ,

16_uhvatifilm-2018-crnoKonkurs za filmove na regionalni 17. Filmski festival „Uhvati film“, koji obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti, otvoren je do 1. juna 2019. godine. Prijavljeni filmovi moraju odgovarati temi invalidnosti (osim za autore koji su osobe sa invaliditetom, za koje je tema slobodna), biti trajanja do 30 minuta, imati najmanje DVD kvalitet i titl na srpskom/hrvatskom/bosanskom ili engleskom jeziku.

Filmovi se dostavljaju poštom (2 kopije filma) ili putem interneta (festhome ili clickforfestivals, filmfreeway, youtube, wetransfer, vimeo..). Uz film/ove obavezno na e-mail uhvatifilm@gmail.com dostaviti popunjen prijavni formular, biografiju autora, dve fotografije iz filma, dijalog listu u srt formatu i trejler (ukoliko postoji). Sve detaljne informacije u vezi sa konkursom možete pronaći na adresi: http://sr.uhvatifilm.org/konkurs ili u direktnom kontaktu sa organizatorima na mejl uhvatifilm@gmail.com.

Uhvati film jedini je regionalni filmski Festival o invalidnosti. Već 17. godinu uspešno se održava u Novom Sadu, u organizaciji KAO Parnasa; od 2011. realizuje se u Rijeci, pod organizacijom Udruge Spirit; od 2017. u Banjoj Luci pod vođstvom Humanitarne organizacije Partner; a od ove godine i u Kotoru, u realizaciji ART 365 iz Podgorice. Selektovani filmovi biće prikazani na 17. Filmskom festivalu Uhvati film u Novom Sadu i ulaze u uži izbor za prikazivanje u Banjaluci, Rijeci i Kotoru, ali i u okviru Filmskih karavana – projekcija izabranih filmova u gradovima Srbije i Hrvatske.

Filmski festival Uhvati film održava se širom regiona sa jedinstvenim ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

(KAO Parnas)

pr.uhvatifilm@gmail.com; marijanaramic@gmail.com

http://uhvatifilm.org/

Civilno društvo celog sveta okupiće se na Balkanu da ojača „Moć zajedništva”

Objavio Zoran Markovic / 12-03-2019

Ознаке: , , ,

Civilno društvo širom sveta nalazi se pod sve većim pritiscima i napadima Vlada. Aktivisti, novinari i ljudi koji se protive rastućim ograničenjima su proganjani. Istorijski uspon populističkih lidera nastavlja da nagriza temelje slobode, pojačavajući političku polarizaciju i stvarajući podele.

Nalazimo se u sred globalnih izazova bez presedana – izazova na koje su civilno društvo i građani širom sveta počeli da reaguju obnovljenom odlučnošću.

Upravo u tom kontekstu počela je registracija za Međunarodnu nedelju civilnog društva 2019 (ICSW) – globalno okupljanje oko 1000 lidera civilnog društva, aktivista i zainteresovanih građana iz različitih sektora i regiona sveta, koja se održava od 8. do 12. aprila u Beogradu. Učesnici će imati priliku da razmene ideje i predlože zajednička rešenja za neke od najhitnijih izazova u oblasti ljudskih prava, demokratije i međunarodnog razvoja, te istražiti načine za oslobađanje moći zajedničkog delovanja.

U organizaciji Međunarodne alijanse za građansku participaciju – CIVICUS i udruženja civilnog društva iz Srbije – Građanskih inicijativa, uz podršku Balkanske mreže za razvoj civilnog društva, ICSW će predstaviti program koji uključuje najmanje 30 sesija na teme koje se kreću od sužavanja slobode medija, hitnu pomoć organizacijama koje su pod napadima, povećanje odgovornosti civilnog društva, uz razne partnerske događaje, kao i obraćanja istaknutih govornika. Iz svoje mreže koja broji više od 7.000 članova u 175 zemalja i regionalnog prisustva, CIVICUS i Građanske inicijative uključili su više od 30 organizacija partnera i niz istaknutih, inspirativnih govornika kako bi podelili svoja iskustva sa delegatima.

Sve više i više, širom sveta, demokratija je pod napadom, populistički i desničarski pokreti dobijaju na značaju, a demokratska regresija je primećena čak i u zemljama koje se istorijski smatraju bastionima demokratije.

Prema CIVICUS Monitoru, on-line platformi koja prati pretnje civilnom društvu u svim zemljama, samo 4% svetskog stanovništva živi na mestima gde su njihova prava na slobodu izražavanja, udruživanja i okupljanja zaista poštovana i zaštićena.

„Ipak, civilno društvo se suprotstavlja, pronalazeći nove i inovativne načina organizovanja i preduzimanja akcija. Vidimo nove saveze i sve veću otvorenost za izgradnju koalicija – aktivisti koji se bave različitim temama i koji dolaze iz različitih zajednica dolaze zajedno da se bore za zajednička pitanja “, rekla je Liza Džon, generalna sekretarka CIVICUS-a.

„Ovogodišnji događaj u Srbiji dolazi u kritičnom i pogodnom trenutku da civilno društvo i građani sveta shvate moć jedinstvenog, zajedničkog delovanja kako bi se suprotstavili globalnom trendu koji ugrožava naše osnovne slobode“, rekla je Džon.

Ovogodišnja tema – „Moć zajedništva“ – istražuje kako ljudi i organizacije širom sveta mogu i još uvek rade zajedno kako bi omogućili i zaštitili prostor za građansku akciju, u svetu u kojem globalne transformacije preoblikuju funkcionisanje civilnog društva.

Po prvi put u skoro četvrt veka organizovanja ovog međunarodnog okupljanja, CIVICUS svoj vodeći događaj dovodi na Balkan – region od 11 zemalja i 55 miliona ljudi. Grad domaćin, Beograd, jedan je od najstarijih u Evropi, sa istorijom od 7000 godina koja predstavlja kompleksnu srpsku istoriju i regionalno iskustvo koje pruža pogodno mesto za istraživanje potrebe za zajedništvom i snagom kolektivnog delovanja.

„Tokom svoje istorije, Srbija se pomerala napred i nazad između autoritarnih režima i demokratije“, rekla je Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa.

„Tokom devedesetih godina, autoritarni režimi su proizveli sukobe, teška kršenja ljudskih prava i genocid. Danas, dok se približavamo članstvu u Evropskoj uniji, unutrašnji i međunarodni nezavisni mehanizmi praćenja pokazuju smanjenje medijskih sloboda, nedostatak razdvajanja vlasti i vladavine prava i pogoršanje slobode izbora “, istakla je Stojanović.

„Ovaj region, a posebno Srbija, pokazuje da promena zakona, strategija ili vlada ne pruža garancije – demokratija ne postoji ako se ne gradi stalno. Održavanjem ovogodišnjeg događaja u Beogradu, poslaćemo poruke koje su ukorenjene u lokalnim okolnostima i, u isto vreme, u potpunosti odražavaju globalne izazove”, istakla je Stojanović.

Događaj će početi dvodnevnom Omladinskom skupštinom u Novom Sadu, koji je izabran za Evropsku prestonicu mladih za 2019. godinu. Skupština će okupiti više od 100 mladih aktivista iz celog sveta i daće im priliku da se povežu sa međunarodnim kolegama, ispitaju i pokušaju da pronađu rešenja za neke od ključnih izazova sa kojima se mladi danas suočavaju u civilnom društvu.

Dosadašnji govornici u okviru ICSW-a bili su, između ostalih, renomirani i uticajni mislioci kao što su dobitnici Nobelove nagrade za mir Džimi Karter, Desmond Tutu i Ali Zedini, kao i bivši premijeri Novog Zelanda i Grčke Helen Klark i Jorgos Papandreu, tako da se i ove godine u Beogradu očekuje veliki broj uglednih gostiju.

Organizatori ICSW 2019 su CIVICUS i Građanske inicijative (GI).

CIVICUS je globalni savez organizacija civilnog društva i aktivista posvećenih jačanju građanskog delovanja i civilnog društva širom sveta. Osnovan 1993. godine, CIVICUS nastoji da promoviše marginalizovane glasove, posebno sa globalnog juga, i ima članove u više od 145 zemalja širom sveta.

Građanske inicijative su nastale 1996. godine kada je grupa istaknutih NVO aktivista uključenih u antiratni pokret i nenacionalističku demokratsku opoziciju prepoznala potrebu da se stvori društvena, građanska baza koja bi mogla podržati demokratske promene putem podučavanja građana o njihovim pravima, demokratiji, građanskom društvu i kako da budu aktivni građani, da bi mogli da odlučuju o sopstvenim životima.

Međunarodna nedelja civilnog društva (ICSW), koja se održava od 8. do 12. aprila 2019. godine, predstavlja ključno globalno okupljanje civilnog društva koje i drugih aktera da se konstruktivno uključe u pronalaženje zajedničkih rešenja za globalne izazove. Po prvi put u više od 20 godina organizovanja ovog međunarodnog okupljanja, CIVICUS će u partnerstvu sa Građanskim inicijativama (GI) održati svoj vodeći događaj u regionu Balkana.

Program ICSW 2019 će biti usmeren na tri međusobno povezana segmenta, kako bi se delegatima omogućilo da rade zajedno na:

  • Razumevanju i povezivanju sa pokretima građana koji se odvijaju na ULICAMA i širom sveta
  • Izgradnji MOSTOVA koji jačaju saveze, stvaraju solidarnost i olakšavaju zajedničku akciju u svim pitanjima
  • Identifikovanju STEPENICA koje moramo da pređemo i koje su potrebne za izgradnju i održavanje kolektivnog uticaja i povezavanje lokalnih i globalnih napora.

Oko 1000 delegata iz celog sveta će učestvovati u ICSW 2019, među kojima će biti lideri civilnog društva, aktivisti, predstavnici međuvladinih tela, vlada i medija.

Srbija i Zapadni Balkan imaju sve pravne okvire koji bi trebalo da garantuju osnovna prava građana. Ipak, od devedesetih godina, diktatorski režimi i sužavanja osnovnih prava napravili su od ovih takozvanih garancija, u velikoj meri, samo slova na papiru, sa sukobima, teškim kršenjima ljudskih prava i genocidom u praksi. Danas, unutrašnji i međunarodni nezavisni mehanizmi praćenja pokazuju smanjenje medijskih sloboda, nedostatak razdvajanja vlasti i vladavine prava i pogoršanje slobode izbora. Održavanjem ICSW-a 2019 u Srbiji, cilj nam je da prikažemo rad zajednice civilnog društva na Balkanu kako bi se rešili tekući izazovi u regionu i pronašli načini za saradnju i podršku njihovom radu izgradnjom saveza između lokalnog i međunarodnog civilnog društva.

Moć zajedništva leži u tebi – postanite deo moći zajedništva! Registrujte se danas! Više informacija možete pronaći ovde.

(Građanske inicijative)

DG NEAR konsultacije o IPA Civil Society Facility programu i Medijskom programu

Objavio Zoran Markovic / 12-03-2019

Ознаке: , ,

U ime Evropske komisije, DG NEAR, regionalni TACSO 3 projekat sprovodi konsultacije kako bi sakupili što više komentara za predstojeće regionalne Civil Society Facility (CSF) i Media program pozive.

Ove konsultacije će pomoći Evropskoj komisiji da prikupi što više komentara organizacija iz zemalja koje su u procesu pristupanja EU kako bi planirani pozivi bili u skladu sa stvarnim potrebama udruženja i medija ovog regiona.

Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i Turskoj (TACSO) je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU) i čiji je cilj jačanje kapaciteta i uloge organizacija civilnog društva (OCD). Kao deo mehanizma EU CSF-a, TACSO pomaže organizacijama civilnog društva da aktivno učestvuju u demokratskim procesima u regionu, a takođe radi na stvaranju podsticajnog okruženja za civilno društvo i pluralistički razvoj medija.

Rok za popunjavanja upitnika je ponedeljak, 11. mart do 17 časova.

UPITNIK

(Građanske inicijative)

Predstavljeno istraživanje ,,Prehrambeni suverenitet u kontekstu Srbije”

Objavio Zoran Markovic / 12-03-2019

Ознаке: , ,

Tribina povodom publikovanja istraživanja ,,Prehrambeni suverenitet u kontekstu Srbije – okvir za kritičku analizu sistema proizvodnje hrane’’, održana je u četvrtak, 21. februara, u prostorijama EU Info Centra.

Na samom početku, Marija Stevuljević, PR menadžer EU Info Centra je podsetila da je Srbija od 2018. godine ravnopravni učesnik IPARD programa te predstavila načine putem kojih se poljoprivrednici mogu o istom informisati.

Saša Petrović, istraživač i saradnik Ama Centra, izneo je glavne nalaze istraživanja “Prehrambeni suverenitet u kontekstu Srbije – okvir za kritičku analizu sistema proizvodnje hrane”. Prehrambeni suverenitet u srž svog delovanja stavlja mala poljoprivredna gazdinstva, koji, u postojećem kontekstu sistema proizvodnje hrane, moraju da se ’’bore’’ sa velikim proizvođačima i poljoprivrednim gigantima. Ističe da jedan od načina rešavanja problema održivosti malih poljoprivrednika može biti i koncept direkte međusobne razmene između malih poljoprivrednika i potrošača. Takva razmena bi proizvođačima omogućila bolju ekonomsku stabilnost, a potrošačima da znaju od koga i kakvu hranu kupuju.

Dragana Đorđević, koja je pre desetak godina odlučila da se zaputi iz Beograda za Kosjerić i sa mužem pokrene poljoprivrednu proizvodnju, govorila je o svojim tadašnjim i sadašnjim iskustvima. Ističe da postoje problemi sa kojima se u svojoj proizvodnji suočavaju, poput: nedovoljnih finansijskih sredstava za zaštitu od vremenskih nepogoda kao i nemogućnosti da žive samo od poljoprivredne proizvodnje, ali da odrastanje njene dece u ruralnom okruženju i kvalitet života koji to omogućava ’’nema cenu’’. Nastavlja da se ’’bori’’ i poziva sve male poljoprivrednike da istraju a potrošače da ih podrže.

Jasmina Nikitović – Stojičić, autorka i urednica emisije Znanje imanje, istakla je važnost ’’vaganja’’ između pozitivnog i negativnog. Iako postoji mnogo izazova sa kojima se suočavaju mali poljoprivrednici, pozitivne strane života i rada u ruralnom okruženju ih nadomešćuju, jer je u današnje vreme privilegija živeti u zdravom okruženju, disati čist vazduh i jesti kvalitetnu hranu. Poklonila je Ama Centru knjigu ,,Zvezdobrojci’’ autorke Aleksandre Ninković Tašić, koja kroz odlomke iz biografija Milutina Milankovića, Nikole Tesle i Mihaila Pupina naznačava pozitivne strane odrastanja i života na selu.

Božidar Dimić, projekt menadžer Ama centra, predstavio je projekat Growing Growers, na kojem Ama Centar radi od oktobra 2018. godine, a stavlja u fokus mlade poljoprivrednike (od 18 do 30 godina). Mladi poljoprivrednici se najčešće suočavaju sa nedostatkom finansijskih sredstava i pristupu tržištu, a česte promene zakonodavnog okvira i komplikovana papirologija ne doprinose njihovoj održivosti. Navedeni problemi uzrokuju starenje u ruralnim oblastima jer se sve više mladih odlučuje za napuštanje poljoprivrede i preseljenje iz sela u grad. Više o projektu možete saznati putem sajta: growinggrowers.amacentar.org

Ama Centar, pokrenuviši temu prehrambenog suvereniteta, želi da ukaže na značaj malih i mladh poljoprivrednika, kao i da doprinesemo njihovoj održivosti. U tom smislu, pozivaju sve mlade poljoprivrednike (18-45) zainteresovane za direktnu prodaju da se jave kako bismo ih uključili u buduće aktivnosti koje imaju za cilj njihovo osnaživanje.

Istraživanje ,,Prehrambeni suverenitet u kontekstu Srbije – okvir za kritičku analizu sistema proizvodnje hrane’’ možete preuzeti ovde.

(Ama Centar)

Facilitator za rad sa romskom decom

Objavio Zoran Markovic / 12-03-2019

Ознаке: , ,

ADRA Srbija – Adventistički razvojni i humanitarni rad, nevladina, humanitarna i razvojna organizacija, usmerena na rad sa ljudima pogođenim siromaštvom i nevoljom u težnji da pokrene pravedne i pozitivne promene kroz osnažujuća partnerstva i odgovorno delovanje, u cilju realizacije Projekta „Osnaživanje mladih romskih porodica III“, objavljuje konkurs za: Facilitatora za rad sa romskom decom – pomoć u učenju.

Položaj žena na tržištu rada

Objavio Zoran Markovic / 08-03-2019

Ознаке: , , , ,

UN Women Srbija poziva organizacije civilnog društva (OCD) koje su postavile rodnu ravnopravnost i ženska prava kao jedan od ciljeva organizacije u okviru Statuta, da podnesu predloge projekata u skladu sa dokumentom u nastavku. Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata pokrenut je kao podrška ekonomskom osnaživanju žena, u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji“. Evropska unija je izdvojila sredstva za podršku najmanje četiri projekta koji će se sprovoditi širom Srbije. Projekti treba da doprinesu primeni Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2016-2020, specifično vezanih za unapređenje položaja žena na tržištu rada.

Predloge projekata uz prateću dokumentaciju treba poslati na adresu UN Women u Srbiji  info.serbia@unwomen.org najkasnije do 1. aprila 2019. godine u 23.30 (GMT + 1).

Predlozi projekata primljeni nakon toga neće biti uzeti u razmatranje.

Info sesije povodom UN Women poziva za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena, tokom kojih će OCD koje se bave rodnom ravnopravnošću i pravima žena imati mogućnost da postave pitanja i dobiju pojašnjenja o svim detaljima poziva će biti organizovane:

  • 12. marta 2019. godine, od 10-11 časova u Nišu, EU Info Point, Vožda Karađorđa 5
  • 13. marta 2019. godine, od 14-15 časova u Beogradu, EU Info Centar, Kralja Milana 7
  • 14. marta 2019. godine od 10-11 časova u Novom Sadu, EU Info Point, Bulevar Mihajla Pupina 17
  • 20. marta 2019. godine od 11-12 časova u Užicu, Gradska kuća, Dimitrija Tucovića 52

Kako je broj učesnica/ka ograničen, molimo Vas da potvrdite Vaše prisustvo, sa naznakom kojoj info sesiji ćete prisustvovati, Milici Marjanović, na e-mail adresu milica.marjanovic@unwomen.org najkasnije do 12. marta 2019. godine.

Sva potrebna projektna dokumentacija može se naći OVDE.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavio je javni poziv za pružanje mentorske i savetodavne podrške u pripremi predloga projekata za konkurs „Položaj žena na tržištu rada“.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

 

Kalendar

април 2019.
П У С Ч П С Н
« мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Arhiva