sektor

Vesti NVO

Koliko lokalne samouprave ulažu u sprovođenje omladinske politike

Objavio Zoran Markovic / 26-04-2019

Ознаке: , , ,

Istraživanje „Koliko lokalne samouprave ulažu u sprovođenje omladinske politike“ je realizovano u okviru Mreže omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske koju koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac. Istraživanje je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, a finansirano je od strane Evropske komisije.

Iako su značajni pomaci urađeni u procesu uspostavljanja kvalitetnog zakonodavnog i institucijalnog okvira na lokalu, što uključuje kancelarije za mlade, savete za mlade i akcione planove za mlade, ostaje i dalje otvoreno pitanje primene i korišćenja razvijene infrastrukture.

Istraživanje smo predstavili predstavnicima institucija, omladinskim organizacijama i medijima 19. marta u Medija centru u Beogradu. To je ujedno bila i prilika da pokrenemo javnu debatu i diskutujemo o mogućim unapređenjima trenutne situacije na lokalu.

Rezulatate istraživanja pogledajte OVDE.

Analiza ukazuje da i dalje četvrtina opština uopšte ne izdvaja sredstva za programe, edukacije i podršku mladima, odnosno za aktivnosti koje ne sadrže sport i da se sredstva namenjena za Program Razvoj omladine i sporta, većinski troše na sport  – čak 96,7%, dok se svega 3,3% izdvaja za sprovođenje omladinske politike.

Vrlo često nije najjasnije na koji način se troše i ova mala sredstva predviđena za sprovođenje omladinske politike. Prema podacima, 25% opština ne opredeljuje sredstva, za preko 21% opština ne postoje javno dostupni podaci a dok preko 25% opština sredstva većinski troše vankonkursno, odnosno na netrasparentan način.

Pozitivno je to što, i pored slabih kapaciteta lokalnih samouprava, ipak preko 28% njih sredstva troše putem javnih konkursa, kao i da postoje opštine koje su prepoznale neformalne grupe kao ciljnu grupu podrške što je veoma važno jer je upravo to najčešća forma udruživanja mladih.

Ipak i dalje se većinski podržavaju projektu vrednosti od 50 do 100 hiljada dinara, što ne obezbeđuje organizovanje dugotrajnijeg i kvalitetnijeg programa i usluga za mlade na lokalnom nivou. Međutim, ohrabruju primeri pojedinih opština koje izdvajaju više sredstava za sprovođenje omladinske politike jasnim definisanjem na koji način se planira realizacija sredstava ili organizovanjem javnih konkursa na transparentan način, uključivanjem nezavisnih eksperata u proces odabira projekata.

Veoma je važno da se pruži podrška lokalnim samoupravama da jasno odvoje sredstva namenjena za sport i za omladinsku politiku kao što je urađeno na nacionalnom nivou u okviru Ministarstva omladine i sporta. Uz podršku Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom treba obezbediti punu transparentnost kako budžeta (planova budžeta i završnih računa) tako i javnih poziva organizacijama civilnog društva.

(Građanske inicijative)

Izazovi integrisanja pravosuđa na Kosovu – Efekti dogovora Beograda i Prištine na pristup pravdi

Objavio Zoran Markovic / 26-04-2019

Ознаке: , ,

Konferencija „Izazovi integrisanja pravosuđa na Kosovu – Efekti dogovora Beograda i Prištine na pristup pravdi“, koju organizuje Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, održaće se u četvrtak, 9. maja 2019. godine, sa početkom u 11 časova, u velikoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd. Konferenciju organizujemo u cilju predstavljanja rezultata projekta „Građanski monitoring za snažnije pravosuđe”, koji se implementira uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju. Cilj projekta je upravo utvrđivanje i procena napretka koji je Srbija ostvarila u oblasti reformi koje se tiču pravosuđa predviđenih pregovaračkim poglavljima 23 i 35.

Na konferenciji će se predstaviti publikacija “Integracija pravosuđa u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine i procesa pristupanja Evropskoj Uniji” kao jedan od najvažnijih rezultata projekta. Publikacija predstavlja jedinstveni prikaz primene i efekata Sporazuma o pravosuđu postignutog u okviru Briselskog dijaloga kao i ispunjenja svih povezanih aktivnosti na koje se Srbija obavezala u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kroz Poglavlja 23 i 35. Budući da je ovo prvi alternativni izveštaj u Srbiji, javnosti će biti predstavljene informacije o funkcionisanju integrisanog pravosuđa, problemima i izazovima sa kojima se sudije i tužioci suočavaju, načinu raspodele i sudbini starih predmeta, kao i posledicama koje integracija ostavlja na pristup pravdi građanima.

Radni jezik konferencije je srpski, a biće obezbeđen simultani prevod na engleski jezik. Molimo Vas da Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše organizacije/ institucije pošaljete elektronskim putem do srede, 8. maja 2019. godine do 15h na office@yucom.org.rs.

(YUCOM)

Fondacija za otvoreno društvo objavila je dva nova javna konkursa

Objavio Zoran Markovic / 25-04-2019

Ознаке: , ,

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija objavila je dva nova javna konkursa, za programe:

  1. Transparentnost i odgovornost u javnom sektoruhttp://www.fosserbia.org/sr/konkursi/transparentnost-i-odgovornost-u-javnom-sektoru.html

     

  2. Učešće građana u demokratskom upravljanju

http://www.fosserbia.org/sr/konkursi/učešće-građana-u-demokratskom-upravljanju.html

Oba konkursa zatvaraju se 19. maja.

(Fondacija za otvoreno društvo, Srbija)

Sud utvrdio odgovornost medija za govor mržnje

Objavio Zoran Markovic / 25-04-2019

Ознаке: , ,

Apelacioni sud u Beogradu je, nakon šest godina suđenja, u predmetu Кomiteta pravnika za ljudska prava protiv Кurira, koji je po zakonu označen kao hitan, potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu i utvrdio odgovornost urednika „Кurir info“ za govor mržnje prema albanskoj nacionalnoj manjini.

Odgovornost urednika je utvrđena jer nije sprečeno objavljivanje komentara koji povećavaju tenzije među građanima Srbije, na taj način što se nacionalna manjina stavlja u nepovoljniji položaj.

Stotine diskriminatornih komentara, među kojima su „Ma pravi je Albanac. (…) Ne bi me čudilo da ovakav učestvuje u prodaji organa srpskih žrtava“, Zbog ovakvih će za 50 godina na hramu Svetog Save da se vijori albanska zastava. Braćo Srbi osvestite se…“ „Evo zanimacije za navijače a ne da se međusobno tuku. Ovakvi bi im trebali biti domaći zadatak.“.„Ovu budalu pod hitno integrisati u temelj neke buduće zgrade!“, izazvani su tekstom „Bruka : Čedin direktor slavio Dan Albanske zastave“ koji je objavljen novembra 2012. godine na portalu „Kurir info”.

Sud je utvrdio da sporni tekst, sam po sebi, ne sadrži govor mržnje, ocenjujući da autorka teksta nije imala nameru da izazove mržnju. Zakon o zabrani diskriminacije uopšte ne predviđa da je namera neophodna da bi se utvrdilo postojanje govora mržnje. Ovi komentari potvrđuju da je tekst izazvao i širio mržnju i jasan su pokazatelj zbog čega je, i prema slovu zakona, namera autora u potpunosti irelevantna, što je sud propustio da utvrdi.

Položaj nacionalnih manjina u Srbiji uslovljen je dnevnopolitičkim potrebama zbog čega mnogi pripadnici manjinskih grupa svakodnevno trpe diskriminaciju. Кomitet pravnika za ljudska prava je vodio ovaj postupak sa namerom da se javnim glasilima prenese poruka o njihovoj odgovornosti za stvaranje nepovoljne društvene klime prema manjinama.

YUCOM

Tabloidi i predsednik ugrožavaju bezbednost Rade Trajković

Objavio Zoran Markovic / 21-04-2019

Ознаке: ,

Spekulacije o svedočenju Rade Trajković u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, iznete u provladinim tabloidima Informer i Alo, kao i izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predstavljaju opasan poziv na linč, što ugrožava njenu bezbednost. Osim toga, takvi napisi su primer brutalnog napada na ličnost Rade Trajković, i njen integritet.

Predsednik Vučić se od ubistva Olivera Ivanovića meša u istražni postupak tako što unapred amnestira neke od svojih najbližih saradnika poput Milana Radoičića.

Podsećamo, on je izjavio da je “svedokinja Rada Trajković, između ostalog, izjavila da je imala neprekidne kontakte sa pokojnim Oliverom Ivanovićem i da je Oliver bio stalno praćen i prisluškivan od profesionalne službe, a naročito države Srbije” uz komentar – “vidite vi kakav je lažov, ta žena”.

Povodom zahteva specijalnog kosovskog tužioca da se Nedeljku Spasojeviću i Marku Rošiću, koji su 23. novembra prošle godine uhapšeni zbog sumnje da su umešani u ubistvo Olivera Ivanovića, produži pritvor, tabloidi Informer i Alo su tu odluku doveli u vezi sa svedočenjem Rade Trajković. Sugeriše se naime, da je Rada Trajković, kako ističe Alo, “šiptarskim istražiteljima ispričala da su Olivera Ivanovića prisluškivale i pratile službe Republike Srbije, i pritom nije ponudila nijedan argument ili dokaz za tu tvrdnju”. Alo takođe navodi da je Rada Trajković “bez ikakvih dokaza, izjavila da iza ubistva Olivera Ivanovića stoji potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić i njegovi ljudi koji su došli iz Srbije“. Informer već u naslovu optužuje Radu Trajković “SKANDAL! Rada Trajković pred šiptarskim tužiocem lažno optužila Srbe za ubistvo Olivera Ivanovića”.

(Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji)

Konsultacije o Smernicama za uključivanje OCD u radne grupe

Objavio Zoran Markovic / 17-04-2019

Ознаке: , , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, uz tehničku podršku projekta GIZ „Podrška reformi javne uprave u Srbijiˮ, pripremila je Predlog smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa.

Zasnovane na nedavno upotpunjenom pravnom okviru za konsultacije sa zainteresovanom javnošću u pripremi propisa i dokumenata javnih politika[1], Smernice imaju svrhu da urede, podstaknu i usmere organe uprave na svim nivoima vlasti u pravcu uključivanja zainteresovanih strana i ciljnih grupa, pre svega organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD), u radne grupe i druga radna tela i time obezbede njihovu participaciju u što ranijoj fazi procesa odlučivanja.

Tokom prethodnih godina Kancelarija je razvila praksu transparentnog uključivanja OCD u ova tela putem javnog poziva sa unapred definisanim kriterijumima za izbor, te je ideja da se ova dobra praksa pretoči u pomenute Smernice i time približi organima na svom nivoima vlasti.

Sastavni deo Predloga smernica jesu Prilozi 1-2. koji predstavljaju modele akata koji bi se koristili u procesu izbora člana radne grupe predloženog od strane OCD. Prilog 1. sadrži model Izjave o prihvatanju kandidature, tačnosti navoda iz biografije i odsustvu sukoba interesa, dok Prilog 2., na koji je potrebno obratiti posebnu pažnju, sadrži model Javnog poziva sa dve varijante predloženih kriterijuma i načina bodovanja (VARIJANTA 1 – praksa Kancelarije, VARIJANTA 2 – predlog eksperta na projektu).

U vezi sa prethodnim, Kancelarija je pripremila i Obrazloženje u kojem su data osnovna pojašnjenja o pripremljenom predlogu i istaknute ključne dileme, koje su dodatno označene u samom tekstu Predloga Smernica.

Naglašavajući važnost uključivanja OCD u procese odlučivanja od najranije njihove faze koja se želi postići ovim dokumentom, Kancelarija poziva organizacije civilnog društva da u što većem broju dostave svoje komentare, sugestije i predloge u pravcu daljeg unapređenja pripremljenog Predloga smernica najkasnije do 30. aprila 2019. godine elektronskim putem na adresu dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rssa naznakom Konsultacije o Predlogu smernica za uključivanje OCD u radne grupe.

Pored toga, u okviru procesa javnih konsultacija, biće organizovan okrugli sto 23. aprila 2019. godine u Beogradu, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, sala 233, sa početkom u 13 časova, na kojem će biti prezentovan Predlog smernica, dodatno pojašnjena rešenja koja on sadrži i biće diskutovano o pripremljenom tekstu. Predstavnike OCD potrebno je prijaviti najkasnije do 22. aprila 2019. godine putem adrese dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs

Po sprovedenim konsultacijama, Kancelarija će pripremiti i objaviti izveštaj sa svim pristiglim komentarima i obrazloženjem o njihovom prihvatanju/neprihvatanju, kao i novi Predlog smernica usklađen sa rezultatima javnih konsultacija.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja budite slobodni da se obratite Vuletić Dejanu (dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/313-09-72) i Rodić Danilu (danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/311-38-95) iz Odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Javni poziv za konsultacije

Agenda

Predlog Smernica za uključivanje OCD u radne grupe

Prilozi 1, 2

Rodna procena uticaja

Obrazloženje uz Smernice

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

EUzaTEBE hakaton

Objavio Zoran Markovic / 17-04-2019

Ознаке: ,

Od danas pa do 6. maja prijavite se za EUzaTEBE hakaton koji će se održati od 17. do 19. maja u ICT HUB-u

Više na http://euhakaton.europa.rs/

(EU info centar)

Studentski posao u timu za IT

Objavio Zoran Markovic / 12-04-2019

Ознаке:

Fondacija Tempus pruža mogućnost za studentski posao u timu za IT!

Rok za prijavu je 15.04.2019.

Više detalja o uslovima možete pronaći na: https://tempus.ac.rs/studentski-posao/

(Fondacija Tempus)

Čuvamo prirodu i volontiramo za Naš Beograd 25. maja

Objavio Zoran Markovic / 11-04-2019

Ознаке: , ,

Ove godine, zaposleni društveno odgovornih kompanija posvetiće jedan volonterski dan očuvanju životne sredine. Na tradicionalnoj korporativnoj volonterskoj akciji Naš Beograd, koja će biti održana 25. maja, volonteri će imati priliku da doprinesu čistijem, boljem i zdravijem okruženju kroz brojne aktivnosti kao što su: uređenje izletničkog prostora postavljanjem stolova i klupa, sakupljanje otpada koji narušava izgled i eko-sistem šume, postavljanje info tabli o značaju i prirodnom bogatstvu šume i sastavljanje i postavljanje kućica za ptice.

Pored toga, volonteri će imati priliku da se posvete sportskim i kreativnim radionicama u prirodi zajedno sa štićenicima domova i udruženja.

Svakog proleća, kompanije okupljene u Forumu za odgovorno poslovanje rado se odazivaju ovoj akciji pružajući mogućnost svojim zaposlenima da učine nešto dobro za lokalnu zajednicu i lično doprinesu poboljšanju uslova za život i rad naših sugrađana. Za ovih 11 godina, Naš Beograd je uključio više od 35 kompanija koje posluju u Srbiji, angažovao preko 3500 zaposlenih da urade nešto dobro za svoj grad i direktno uticao na poboljšanje kvaliteta života za preko 15 000 ljudi i dece.

Za više informacija o načinu prijavljivanja i uslovima učešća možete pogledati dokument u prilogu.

Prijava se vrši dostavljanjem podataka kompanije koja prijavljuje Izvršnoj kancelariji Foruma za odgovorno poslovanje na e-mail adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs.

Događaj se realizuje kao deo Projekta za unapređenje okvira za davanje, koji finansira USAID, a sprovodi Koalicija za dobročinstvo, koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

(Forum za odgovorno poslovanje)

Obuka o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike

Objavio Zoran Markovic / 11-04-2019

Ознаке: , , , ,

U okviru projekta „Ka integritetu institucija sistema socijalne politike na jugu i na istoku Srbije“, Romski centar za demokratiju (Bujanovac), NVO Tri taĉke (Beograd) i udruženje RIME (Zajeĉar) u saradnji započinju sa procesom prikupljanja prijava za obuku o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike sa nadležnostima u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja.

Obuka o planovima integriteta u institucijama sistema socijalne politike i kako planovi mogu doprineti unapređenju primene propisa u slučajevima trgovine ljudskim bićima i slučajevima patnerskog ili porodičnog nasilja namenjena je aktivistkinjama sa područja dela centralne i sa područja istočne Srbije.

Vreme obuke: 9 – 11. maja 2019. godine. Mesto obuke: Niš.

Više informacija na linku.

Kalendar

септембар 2021.
П У С Ч П С Н
« авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Arhiva