sektor

Vesti NVO

Toplički centar za demokratiju i ljudska prava među najboljim svetskim istraživačkim organizacijama

Objavio Zoran Markovic / 25-02-2019

Ознаке: , , ,

Na spisku najboljih svetskih istraživačkih organizacija koje se bave temom transparentnosti i dobre uprave Univerzitet u Pensilvaniji uvrstio je i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava.

Za razliku od Nacionalne koalicije za decentralizaciju koja se takođe našla na ovoj prestižnoj listi, Toplički centar je zauzeo još bolju poziciju, pa je na 36. mestu u Global Go To Think Tank Index Report 2018, izveštaju koji pomenuti univerzitet objavljuje poslednjih 13 godina.

Predsednik Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava Dragan Dobrašinović kaže da se radi o velikom priznanju za uporan, profesionalan, istraživački i analitički rad koji traje punih 18 godina.Priznanje ne pripada samo nama, već i koleginicama i kolegama iz Koalicije za nadzor javnih finansija i svim saradnicima i prijateljima sa kojima smo godinama gradili našu organizaciju. Priznanje je posledica velikog zajedničkog patriotskog poduhvata dobronamernih, obrazovanih i hrabrih ljudi, koji će nastaviti da se bore za Srbiju u kojoj će vlast biti podređena volji i kontroli građana i raditi u njihovom najboljem interesu – naveo je Dobrašinović.

Godišnji Global Go To think Tank Index rangira vodeće svetske istraživačke centre u različitim kategorijama. Izveštaj je rezultat panela održanih sa predstavnicima 1.796 institucija, stručnjaka iz štampanih i elektronskih medija, akademske zajednice, javnih i privatnih donatorskih institucija i vlada širom sveta.

U kategoriji transparentnosti i dobre uprave dominiraju organizacije iz SAD i Britanije, a sa Balkana među 68 najboljih, pored Topličkog centra i NKD-a, jesu i 2 albanske, rumunska, crnogorska i jedna bugarska organizacija.

Inače, Dobrašinović povremeno piše kolumne za Južne vesti, a on i Centar koji vodi godinama su aktivni u borbi protiv korupcije i za transparentno trošenje novca poreskih obveznika.

(Južne vesti)

Poziv na linč novinara Nenada Živkovića

Objavio Zoran Markovic / 25-02-2019

Ознаке: , , ,

Redakcija sajta Pančevo Si Ti vas obaveštava da je Televizija Pančevo, tačnije rečeno njen glavni i odgovorni urednik Miroslav Milakov, otpočeo kampanju, praktično i bez preterivanja, poziva na linč našeg novinara Nenada Živkovića, nakon što je on govorio na protestu „Jedan od pet miliona”, održanom 22. februara u ovom gradu (integralni tekst Živkovićevog obraćanja možete pročitati na ovom linku

https://www.pancevo.city/blogoumna/ohlokratija/neka-ovo-bude-prolece-naseg-besa-i-drustvenih-promena/

ili videti na ovom

https://www.youtube.com/watch?v=uI4IcCnmJK4&t=10s .

Usledila su tri priloga, emitovana od 22. do 24. februara 2019. godine, u kojima se Miroslav Milakov obračunava sa Živkovićem na izrazito neprofesionalan i najblaže rečeno vrlo neprimeren način, koristeći neistine, obmane i izmišljotine s ciljem da diskredituje Živkovića kao ličnost.

Ove priloge možete videti na linkovima

http://rtvpancevo.rs/2019/02/22/nenad-zivkovic-zvani-smrad-pokazao-da-nije-bio-gadljiv-rezimskih-para/

http://rtvpancevo.rs/2019/02/23/nenad-zivkovic-zvani-smrad-je-primer-objektivne-politike-srpske-napredne-stranke/

http://rtvpancevo.rs/2019/02/24/kako-je-hajnc-ucio-nesu-smrada-zloupotrebi-idejuprevari-ljude-i-zaradices/

Redakcija sajta Pančevo Si Ti poziva demokratsku javnost u zemlji i inostranstvu, novinarska udruženja i sindikate, nevladine organizacije koje brane ljudska prava, nezavisna regulatorna tela, međunarodnu zajednicu, ambasade prijateljskih zapadnih zemalja i svakog pojedinca posvećenog afirmaciji vrednosti građanskog društva da odbrane slobodu mišljenja i izražavanja, slobodu javne reči i etičke standarde profesionalnog novinarstva koji su u Srbiji dramatično ugroženi, o čemu najbolje svedoči opisani slučaj. Pozivamo vas da ispoljite uzajamnost i solidarnost sa svakom koleginicom i kolegom koje prorežimski mediji targetiraju kao legitimnu metu samo zato što, baveći se novinarskim poslom u skladu sa profesionalnim pravilima, kritički promišljaju društvenu stvarnost u Srbiji.

(Redakcija sajta Pančevo Si Ti)

Poziv za članstvo u Savetu Resurs centra za OCD

Objavio Zoran Markovic / 22-02-2019

Ознаке: , ,

Pozivamo predstavnike/ce medijskih udruženja, udruženja građana koja deluju na lokalnom nivou i mreža OCD koje deluju na nacionalnom nivou (savezi udruženja) da se prijave za članstvo u savetu resurs centra za OCD!

Resurs centar (RC) za OCD formalno je započeo novu fazu svog rada. Konzorcijum organizacija okupljenih oko Građanskih inicijativa – Trag fondacija, Fondacija Katalist, Srbija u pokretu, Centar za socijalnu politiku, Bečejsko udruženje mladih, FORCA Požega, Narodni parlament Leskovac – će u naredne 3 godine nastaviti da radi na osnaživanju OCD. Cilj nam je da zajedno doprinesemo procesima demokratizacije i evropskih integracija Srbije kroz aktivnije učešće građana u procesima donošenja odluka i stvaranje povoljnijeg okruženja za delovanje OCD.

Različite aktivnosti u koje će biti uključene OCD, formalne i neformalne mreže i lokalne inicijative građana, imaju za cilj da doprinesu njihovom dugoročnom strateškom razvoju, izgradnji baze podrške, povećanju odgovornosti, nezavisnosti i efektivnosti.

Kako bi u sprovođenje ovog projekta bili uključeni svi relevantni akteri i institucije, biće formiran Savet Resurs centra. Uloga Saveta je da usmerava, pruža podršku i ocenjuje sprovođenje projektnih aktivnosti. Osim toga, Savet treba da obezbedi i usklađenost rada RC- a sa drugim relevantnim projektima i aktivnostima.

Imajući u vidu potrebu da Savet RC- a bude potpuno reprezentativno telo, članovi Saveta RC- a biće zainteresovane strane koje predstavljaju različite sektore, geografska područja i nivoe odlučivanja. Tako će se u članstvu naći predstavnici/ce Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Kancelarije Vlade za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva za evropske integracije, predstavnik/ca TACSO projekta, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), tri predstavnika/ce donatorske zajednice, dva predstavnika/ce poslovne zajednice, jedan predstavnik/ca medijskih udruženja, dva predstavnika/ce udruženja građana koja deluju na lokalnom nivou, jedan predstavnik/ca nacionalne mreže OCD i predstavnici/ce partnerskih OCD (članova konzorcijuma koji sprovodi projekat).

Članstvo u Savetu  RC- a podrazumeva volonterski angažman, ali će realni troškovi učešća na sastancima Saveta (prevoz, smeštaj) biti pokriveni. Izbor članova/članica vršiće se na osnovu vrednovanja i relevantnosti dosadašnjih rezultata projekata/aktivnosti udurženja ili saveza , ekspertize i inovatnivnosti predloga koji mogu doprineti uspešnijem radu RCa.

Prijavljivanje za članstvo u Savetu RC-a vrši se popunjavanjem formulara. Rok za slanje prijava je 01. mart 2019.godine, a odluka o izboru članova/članica biće doneta do 11. marta 2019.godine.

(Građanske inicijative)

 

Ljudska prava izvan pregovaračkih poglavlja

Objavio Zoran Markovic / 19-02-2019

Ознаке: , ,

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM poziva na konferenciju „Ljudska prava izvan pregovaračkih poglavlja i revizija Akcionog plana za Poglavlje 23“. Konferencija će se održati u petak, 22. februara 2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Velikoj sali Kuće ljudskih prava i demokratije, Kneza Miloša 4, Beograd. Održavanje konferencije je podržala Ambasada Republike Bugarske u Beogradu.

Dešavanja u oblasti pravosuđa i ljudskih prava u toku 2018. godine, koja su opisana i u Izveštaju o godišnjem radu YUCOM-a za 2018. godinu, nameću pitanje revizije Akcionog plana za Poglavlje 23. Najava rada na izmenama Akcionog plana će biti tema prvog panela godišnje konferencije iz ugla članice Evropske unije koja je prošla kroz proces pristupanja, šefice pregovaračkog tima i koordinatora Radne grupe za Poglavlje 23 Nacionalnog konventa u Srbiji.

U drugom panelu će biti predstavljeni rezultati projekta Ljudska prava iznad pregovaračkih poglavlja koji je podržalo Ministarstvo inostranih poslova Republike Bugarske kao i rezulati rada na pružanju besplatne pravne pomoći YUCOM-a. Perspektive zaštite ljudskih prava biće sagledane i iz ugla izmena Ustava koje su obeležile 2018. godinu.

Treći panel će biti posvećen aktuelnim procesima izbora novog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, iz ugla struke kao pokretača transparentnog procesa i poslanika koji treba da ga obezbede, i značaju pristupa informacijama za novinare u praćenju rada pravosuđa.

Radni jezik konferencije je srpski, a obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik.

Molimo Vas da Vašu prijavu ili prijavu učešća predstavnika Vaše organizacije/ institucije pošaljete elektronskim putem do četvrtka, 21. februara, do kraja radnog vremena na office@yucom.org.rs.

(YUCOM)

Sankcionisati napade na civilni sektor

Objavio Zoran Markovic / 19-02-2019

Ознаке: , ,

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom najoštrije osuđuje pretnje smrću koje su upućene pojedinim organizacijama civilnog društva i poziva nadležne organe da hitno reaguju i sankcionišu takvo postupanje.

Podsećamo, sloboda udruživanja i sloboda mišljenja i izražavanja predstavljaju temeljna načela svakog demokratskog poretka i kao takva garantovana su brojnim međunarodnim dokumentima, kao i Ustavom Republike Srbije.

Pored toga, civilno društvo predstavlja organizovane građane koji svojim delovanjem i akcijama nastoje da u svoju zajednicu unesu kvalitativnu promenu koja je od opšteg zajedničkog interesa za građane i građanke, te da je kao takvo, nezamenljiv akter sa višestruko važnom ulogom u svakom društvu. Ono okuplja i predstavlja građane, omogućava njihovo kontinuirano učešće u društvenom i političkom životu, predstavlja sponu između građana i vlasti, izvor je iskustva i ekspertize, ali istovremeno ukazuje na važne društvene probleme i čini mehanizam nadzora i kontrole nad radom svake vlasti. Civilno društvo je neizostavan partner državnim institucijama u kreiranju pravednijeg, demokratskog društva zasnovanog na vladavini prava.

Imajući u vidu navedeno, kao i dugogodišnji aktivizam organizacija kojima su upućene pretnje, ali i prethodnu saradnju sa njima, Kancelarija izražava zabrinutost i smatra nedopustivim pretnje upućene na njihovu adresu.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja

Objavio Zoran Markovic / 15-02-2019

Ознаке: , , , ,

Obaveštavamo vas da će se, u okviru javne rasprave o Nacrtu strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, održati četiri okrugla stola i to:

  • u utorak, 19. februara 2019. godine u Novom Sadu, Skupština Grada Novog Sada (Žarka Zrenjanina broj 2, ulaz broj 3), sa početkom u 12.00 časova
  • u petak, 22. februara 2019. godine u Nišu, Skupština Grada Niša (Nikole Pašića broj 24), sa početkom u 12.00 časova
  • u ponedeljak, 25. februara 2019. godine u Čačku, Centar za stručno usavršavanje Čačak (Cara Dušana bb), sa početkom u 12.00 časova
  • u sredu, 27. februara 2019. godine u Beogradu, Klub poslanika (Tolstojeva 2), sa početkom u 12.00 časova.

Javnu raspravu sprovodi Kabinet predsednika Vlade, u periodu od 31. januara do 1. marta 2019. godine. Tekst Nacrta i sve informacije u vezi sa javnom raspravom postavljeni su na sajtu Vlade Srbije, link https://www.srbija.gov.rs/specijal/362240 i na Portalu e-Uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom strategije dostavljaju se Kabinetu predsednika Vlade Srbije, na mejl medijska.strategija@gov.rs ili na adresu Nemanjina 11, Beograd (sa naznakom „Nacrt strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji“), najkasnije do 1. marta 2019. godine.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Preteća pisma upućena OCD

Objavio Zoran Markovic / 15-02-2019

Ознаке: , , ,

„Bićete uništeni od prvog do poslednjeg” navodi se u pretećem pismu koje je stiglo na adresu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) 13. februara 2019. godine.  Slično pismo je stiglo i drugim organizacijama civilnog društva.

BCBP je pretnje prijavio policiji, a protiv potpisnika pisma će podneti krivičnu prijavu. Očekujemo da će nadležne institucije u narednom periodu reagovati u skladu sa zakonom. Takođe, apelujemo na državne zvaničnike i medije da ne doprinose daljem širenju atmosfere neprijateljstva prema organizacijama civilnog društva.

U atmosferi u kojoj se svi koji kritički nadziru rad institucija proglašavaju izdajnicima države, ne čudi da pojedinci upućuju ovakve pretnje. U društvu se već godinama unazad stvara atmosfera neprijateljstva i straha od organizacija civilnog društva. Krajem prethodne godine, u Skupštini je vođena burna rasprava o pretnjama po bezbednost države i tom prilikom su istaknute izjave predstavnika BIA koji je kao najintenzivniju pretnju Srbiji naveo „prikriveno delovanje spoljnog faktora“ i njegov uticaj na pojedine opozicione političare, medije, nevladine organizacije i sindikate. Nakon ovakvih izjava, ne iznenađuju konstantni napadi na kritički nastrojene medije i organizacije civilnog društva.

Podsećamo da su ove pretnje poslednje u nizu napada na BCBP. U maju prethodne godine obijen je stan izvršnog direktora BCBP u kome živi sa suprugom i detetom, a pre toga, u avgustu 2016. godine na autu mu je bila ispisana preteća poruka „Čuvaj se” nakon niza izjava u vezi sa slučajem rušenja u Savamali. Osim toga, BCBP je u više navrata u javnosti optuživan da radi „po zadatku neke strane službe“ ili „da urušava bezbednosni sistem zemlje“.

BCBP, kao nezavisni istraživački centar radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava već 22 godine i u narednom periodu će ostati posvećen rastrašivanju.

(BCBP)

Ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije

Objavio Zoran Markovic / 14-02-2019

Ознаке: , , ,

Centar za istraživanje javnih politika i Olof Palme Centar u Srbiji pozivaju na predstavljanje istraživanja: „Gig ekonomija u Srbiji: Ko su digitalni radnici i radnice iz Srbije i zašto rade na globalnim platformama?“

Pridružite nam se 28. februara s početkom u 14 časova (do 16 časova), u Impact Hub-u (Makedonska 21).

✓ Ako radite na digitalnim platformama poput Upwork, Freelancer, Guru, 99Design, Bibo i zanima vas ko su vaše kolege i koleginice i kako doživljavaju svoj rad,

✓ Ako ste istraživač ili novinar zainteresovan za nove oblike rada koji se rađaju sa ekonomijom zasnovanom na znanju,

✓ Ako ste kreator javnih politika koji razmišlja o tome kako srpsko radno zakonodavstvo prilagoditi promenama koje dolaze sa digitalnom revolucijom,

✓ Ako radite u organizaciji koja je prepoznala fleksibilne oblike rada kao tržišni prostor za razvoj novih usluga.

Na predstavljanju rezultata istraživanja govore istraživačice i ekspertkinje CENTRA i njihovi gosti-frilenseri – finalna agenda sledi uskoro.

Molimo vas da učešće potvrdite do petka, 22. februara 2019. godine, slanjem imejla na adresu CENTRA: office@publicpolicy.rs. Za sva dodatna pitanja obratite se Anji Vasiljević (064 28 28 117).

Centar za istraživanje javnih politika

Kancelarija: Makedonska 21/V

office@publicpolicy.rs

www.publicpolicy.rs

#ProbudiREM – Više od 650 prijava podneto zbog spotaSNS

Objavio Zoran Markovic / 14-02-2019

Ознаке: , , , ,

Na adresu Regulatornog tela za elektronske medije za manje od 24 sata pristiglo je više od 650 prijava povodom emitovanja promotivnog spota Srpske napredne stranke na televizijama sa nacionalnom frekvencijom van predizborne kampanje.

Organizacija Crta je 5. februara pokrenula akciju pod nazivom #ProbudiREM kojom je pozvala sve zainteresovane građane da preko onlajn formulara upute prijavu REM povodom emitovanja spota SNS sa političkim sadržajem na TV Prva 3. februara u 10:18 časova i na TV Happy 4. februara u 21:50 časova.

„Cilj akcije je da se REM zvanično izjasni da li je emitovanjem ovog političkog spota prekršen zakon. Zakon kaže da su mediji dužni da obezbede slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje građana, a naročito da kroz vesti i program istinito i objektivno predstavljaju činjenice i događaje i da podstiču slobodno formiranje mišljenja. Kada se to ne dešava, REM ima odgovornost da reaguje kako bi zaštitio javni interes“, izjavio je programski direktor Crte Raša Nedeljkov.

Pružalac medijske usluge je u terminu navedenom u prijavi emitovao promotivni spot SNS koji sadrži eksplicitni politički sadržaj, političke poruke i ima politički uticaj na gledaoce (stavlja direktno u vezu lidere opozicije Dragana Đilasa i Vuka Jeremića, kao i građanske proteste koji se održavaju širom Srbije, sa tajkunima, odnosno kriminalom). Zakon o elektronskim medijima, sa druge strane, direktno zabranjuje u čl. 47 stav 1 tačka 5 bilo kakvo političko oglašavanje van predizborne kampanje: „…poštuje zabranu političkog oglašavanja van predizborne kampanje, a u toku predizborne kampanje da registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije”. Dodatno, Zakon o oglašavanju zabranjuje prikriveno i obmanjujuće oglašavanje, kao i uporedno oglašavanje, odnosno omalovažavanje aktera u oglasnoj poruci.

Emitovanje spota na televizijama sa nacionalnom frekvencijom je pokrenulo javnu polemiku predstavnika vlasti i opozicije, u koju se uključila i jedna članica Saveta REM, ali se ova institucija još uvek nije zvanično oglasila.

(Crta)

Podnošenje zahteva za oslobađanje od PDV-a isključivo elektronskim putem

Objavio Zoran Markovic / 14-02-2019

Ознаке: , ,

Od 1. januara 2019. godine, zahtevi za oslobađanje od PDV-a podnosiće se isključivo elektronskim putem.

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju – Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a u kojem su date instrukcije za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a i zahtev za oslobađanje od PDV preko portala ePorezi. Korisničko uputstvo je zasnovano na izmenama Pravilnika o refakciji i Pravilnika o oslobođenjima od PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Izmenama pomenutih pravilnika propisano je da se zahtevi za izdavanjem potvrda o poreskom oslobođenju za promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji, međunarodnim ugovorima o kreditu i drugim međunarodnim ugovorima u smislu člana 24. stav 1. tač. 16a) do 16v) Zakona o Porezu na dodatu vrednost, podnositi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi od 01.01.2019. godine.

Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV-a.

(Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom)

Kalendar

април 2019.
П У С Ч П С Н
« мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Arhiva