sektor

Vesti NVO

Izveštaj o postupanju prema licima lišenim slobode

Objavio Zoran Markovic / 15-11-2010

Ознаке: , ,

Zatvori u Srbiji su prenaseljeni, ustanove u kojima su smeštena lica lišena slobode su neadekvatne, a broj zaposlenih u zatvorima je vrlo mali, navodi se u prvom izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava o postupanju prema licima lišenim slobode.

Urednik izveštaja Žarko Marković naglasio je da su timovi lekara i pravnika od avgusta 2009. godine do jula ove obilazili zatvore po Srbiji, imali neograničen pristup prostorijama unutar zatvora i razgovarali, nasamo, sa osuđenicima.

„Zatvori u Srbiji pate od problema prenaseljenosti. Ako su optimalni kapaciteti od 6.000 do 7.000 osuđenika, u zatvorima boravi oko 11.000″, rekao je Marković.

Prema njegovim rečima, u pojedinim ustanovama po 150 osuđenika je na jednom spratu, bez pregrada, a desi se da ih čuva po jedan zatvorski čuvar.

Objekti u kojima su smešteni osuđenici su često veoma neadekvatni, u centru grada, stare zgrade, gde osuđenici ne mogu da borave na vazduhu onoliko koliko bi trebalo, a često takvi objekti nemaju nikakve sisteme grejanja, dodao je Marković.

Marković je upozorio da je veoma mali broj zaposlenih u zatvoru, zbog čega često nastaju bezbednosni problemi u situacijama kada osuđenika treba odvesti u bolnicu, zdravstveni centar ili prevesti do mesta suđenja.

Poseban problem, rekao je Marković, je Specijalna zatvorska bolnica, u okviru Centralnog zatvora, gde su bolesnici smešteni u krevetima na sprat.

Otkaze u ovoj bolnici dalo je 30 lekara specijalista i medicinskih sestara zbog uslova rada, rekao je Marković i naglasio da osoblje vrlo često radi prekovremeno.

Iznuđeno rešenje je i da oni koji se nalaze u policijskom pritvoru, često budu smešteni u zatvore, rekao je Marković.

Problem prenaseljenosti se može donekle rešiti, ukoliko bi se na one, osuđene na zatvorske kazne do šest meseci, a njih je 43 odsto ukupno osuđenih lica, primenile alternativne mere, objasnio je Marković.

On je ocenio da takav pristup zahteva angažovanje sudova, koji bi izricali alternativne mere, ali i lokalnih samouprava koje bi morale da organizuju društveno koristan posao za takva lica.

Marković je naveo da se pritvorenici uglavnom žale na nedostatak boravka na vazduhu, neadekvatnu zdravstvenu zaštitu i postupanja službe obezbeđenja. (FoNet)

Projekat „Da li se vidimo?“

Objavio Zoran Markovic / 15-11-2010

Ознаке: ,

Inicijativa za demokratsku tranziciju sprovodi projekat „Da li se vidimo?“. Ovaj projekat ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija građanskog društva na teritoriji grada Beograda, kroz unapređenje percepcije građana i predstavnika poslovnog i javnog sektora o važnosti rada i boljeg razumevanja organizacija civilnog društva. Projekat je podržala Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda na „Konkursu za finansiranje projekata koji su usmereni ka jačanju i unapređenju kapaciteta kao i odgovornosti OCD na teritoriji grada Beograda za 2010. godinu“.

Inicijativa za demokratsku tranziciju poziva da pomognete u realizaciji projekta popunjavanjem upitnika. Upitnik ima za cilj da pomogne u identifikaciji primera dobre prakse koji će biti predstavljeni kroz TV priloge. Popunjene upitnike neophodno je poslati do 18. novembra na adresu zoran@dti.org.rs.

Kao svoj krajnji rezultat, projekat predviđa kreiranje pet desetominutnih TV priloga pomoću kojih će se promovisati primeri dobre prakse delovanja organizacija civilnog društva sa teritorije Beograda kao i primeri njihove saradnje sa institucijama grada Beograda. Kroz ove priloge želimo posebno da promovišemo aktivnosti koje obrađuju teme koje su od značaja za proces evropskih integracija. Nakon produkcije, planirano je emitovanje priloga na zainteresovanim lokalnim i nacionalnim medijima.

Dodatne informacije, predloge i komentare možete dobiti na telefon 011/3391 997, ili saradnike na projektu Zorana Milinkovića 063 249 318 zoran@dti.org.rs Ili Leopolda Rollingera:063 500 80 93 leo@dti.org.rs.

Inicijativa za demokratsku tranziciju

Javno zastupanje u lokalnim zajednicama

Objavio Zoran Markovic / 15-11-2010

Ознаке: ,

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način BCIF u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

· Na osnovu pristiglih prijava na konkurs biće izabrano do 10 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 10 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani u januaru, februaru i martu 2011. godine.

 · Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekti dobiće finansijsku podršku za sprovođenje, u iznosu do 12.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti)

Poziv za prijavljivanje sa detaljnim objašnjenjem programa i kriterijuma možete preuzeti Poziv za prijavljivanje za program Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Formular za nacrt projekta koji popunjen treba poslati na adresu zajednice@bcif.org, najkasnije do 13. decembra 2010. godine (do 17h). Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji.

Vladimir Radojičić | Menadžer projekta

@: vladimir@bcif.org

www.bcif.org

Balkanski fond za lokalne inicijative

Poverenik stavio na raspolaganje 50 miliona za pomoć Kraljevu

Objavio Zoran Markovic / 12-11-2010

Ознаке: ,

Reč je o ušteđenim odnosno nepotrošenim sredstvima sa budžetske pozicije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio:

“Javnosti je je donekle poznato da je zbog specifičnih okolnosti u kojima deluje organ na čijem čelu se nalazim svake godine “vraćao” u budžet značajan, vrlo veliki procenat sredstava koji je imao na raspolaganju. Ista situacija je i ove godine.

Uštede odnosno netrošenje raspoloživih sredstava posledica su nekoliko faktora. Prvo, nastojanja mojih saradnika i moja da sa raspoloživim sredstvima postupamo maksimalno racionalno. Drugo, činjenice da je Poverenik svake godine uspevao da za projekte i aktivnosti koje sprovodi obezbedi značajnu materijalnu podršku stranih donatora. I treće, najbitnije, jer Poverenik zbog toga što nema na raspolaganju prostor ni izbliza adekvatan realnim potrebama, u kontinuitetu radi sa veoma malim brojem saradnika, daleko manjim od projektovanog. I u ovom trenutku kad Poverenik ima najviše saradnika od osnivanja, taj broj je otprilike 2,5 puta manji od projektovanog broja.

Nisam previše srećan zbog velikih ušteda odnosno velikih iznosa nepotrošenih sredstava jer se sa njima, uz pretpostavku da sam raspolagao sa odgovarajućim brojem saradnika, moglo uraditi više, pre svega, na planu ažurnosti u postupanju po žalbama građana. Ali, kad je situacija već takva kakva je, moji saradnici i ja bili bi veoma zadovoljni ako bi ušteđena sredstva bila usmerena tamo gde su najpotrebnija, a mislimo da su u ovom trenutku najpotrebnija postradalom gradu Kraljevu. Apelovao sam na ministra Markovića da u saradnji sa Ministarstvom finansija iznađe način da tako i bude, i to što pre.

Apelujem i na druge koji se eventualno nalaze u sličnoj situaciji kao Poverenik da urade isto.”

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Predstavljen tim za strategiju razvoja civilnog društva Beograda

Objavio Zoran Markovic / 12-11-2010

Ознаке: ,

Na prvom sastanku Komisije za pripremu i praćenje izrade strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji Beograda predstavljen je tim koji će raditi na izradi nacrta strategije, kao i principi i metod rada u procesu izrade ovog dokumenta, saopštila je danas Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.

Tim koji će raditi na izradi strategije čine direktor „ProKoncepta” i vođa tima Danko Ćosić, upravnik Fakulteta političkih nauka mr Žarko Paunović, asistent na FPN mr Jelena Lončar, nezavisni konsultant Kara Štern i direktor istraživanja Iposs Strategic Marketing dr Svetlana Logar.

Astrini treninzi – podrška žrtvama trgovine ljudima

Objavio Zoran Markovic / 12-11-2010

Ознаке: ,

Nakon uspešno završenih treninga za advokate, ASTRA nastavlja svoje aktivnosti usmerene na obuku svih aktera uključenih u prepoznavanje i pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima u cilju bolje identifikacije, pomoći i zaštite žrtava, kroz akreditovane programe stručnog usavršavanja, u skladu sa ciljevima Strategije borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji (strateški cilj 2) i aktiovnostima predviđenim u Nacionalnom planu akcije 2009-2011.

Naime, u narednom periodu, uz podršku Save the Chidlren Norway i OAK fondacije, biće održana dva treninga u okviru programa obuke za zaposlene u sistemu socijalne zaštite. Radi se o akreditovanom ASTRINOM programu „Podrška žrtvama trgovine ljudima u sistemu socijalne zaštite – Otkrivanje, procena potreba i planiranje podrške“. Polaznici prvog treninga su zaposleni u domovima za decu bez roditeljskog staranja sa teritorije Beograda i Pančeva, dok je drugi trening namenjen zaposlenima u centrima za socijalni rad. ASTRA planira da nastavi sa obukama profesionalaca u sistemu socijalne zaštite u naredne tri godine.

Cilj treninga je sticanje znanja i razumevanje fenomena trgovine ljudima, usvajanje znanja i veština za prepoznavanje (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima, upoznavanje postojećih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji i sagledavanje moguće saradnje sa drugim organizacijama i institucijama u cilju pružanja podrške žrtvama, kao i sticanje znanja i veština za procenu potreba i planiranje podrške žrtvi. Nadamo se da će stečena znanja znatno doprineti poboljšanju položaja žrtava trgovine ljudima i njihovog tretmana u ustanovama socijalne zaštite, psebno imajući u vidu da one predstavljaju nezaobilazan deo sistema kada je u pitanju zbrinjavanje dece žrtava trgovine ljudima.

Tel: +381 11 26 35 114

SOS hotline/fax: +381 11 33 47 817

Email: astranet@sezampro.rs

Web site: www.astra.org.rs

Fond „Mesta u srcu“

Objavio Zoran Markovic / 12-11-2010

Ознаке: ,

Fond „Mesta u srcu“ dodelio je nagrade organizacijama koje su u 2009. godini sprovele projekte sa najpozitivnijim efektima u svojim lokalnim zajednicama, a prvu nagradu je osvojio Eko klub „Zeleni putokazi“ iz Raške.

U saopštenju se navodi da je Erste Banka a.d. Novi Sad obezbedila novčanu nagradu u iznosu od 5.000 evra za prvoplasiranu organizaciju.

Kompanija Siemens je dodelila vaučer u vrednosti od 2.000 evra organizaciji „Kokoro“ iz Bora za osvojeno drugo mesto u kategoriji za najpozitivniju građansku inicijativu.

Trećeplasiranoj u istoj kategoriji, neformalnoj grupi „Kobre“ iz Donje Toponice kod Niša, kompanija Microsoft Srbija je dodelila vaučer u vrednosti od 1.500 evra.

U kategoriji najbolje lokalno partnerstvo, Telenor i Telenor fondacija su dodelili 3.000 evra i besplatni internet modem Društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Trstenik, za projekat pod nazivom „Kuća za nas u srcu grada“.

U saopštenju se navodi da je osnivač nagrade „Mesta u srcu“ Institut Džeferson, koji je u saradnji sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative 2008. godine osnovao Fond „Mesta u srcu“.

Fond radi na promociji organizacija civilnog društva kroz nagrađivanje najboljih lokalnih inicijativa. (FoNet)

Poziv pripadnicima srpske zajednice na Kosovu da učestvuju na izborima

Objavio Zoran Markovic / 12-11-2010

Ознаке: , ,

Grupa od 104 javnih ličnosti uputila je poziv pripadnicima srpske zajednice na Kosovu da učestvuju na izborima 12. decembra, jer su oni „životna šansa za otvaranje perspektive trajnog opstanka“, saopšteno je iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

„Učešćem na izborima, srpska zajednica stiče političku legitimaciju i mogućnost da utiče na društveno – politički život Kosova, što podrazumeva doprinos izgradnji multietničkog društva“, navodi se u apelu.

Kandidatura Srbije za Evropsku uniju i najavljeni dijalog Beograda i Prištine stvaraju nove političke okolnosti i atmosferu koja i srpsku zajednicu na Kosovu stavlja u drugačiji kontekst, dodaje se u saopštenju.

„Koristeći svoje pravo da glasaju i biraju, Srbi obezbeđuju odgovarajuću reprezentaciju u parlamentu i na taj način postaju aktivan činilac u donošenju zakona i stvaranju pravnog okvira za funkcionisanje kosovskog društva“, navodi se u saopštenju.

Nove političke okolnosti, kao i posvećenost međunarodnih činilaca rešavanju problema manjinskih zajednica na Kosovu, predstavljaju dodatnu garanciju za uspešno integrisanje srpske i drugih manjinskih zajednica u kosovsko društvo.

Zajednički apel Srbija za učešće na izborima potpisali su, između ostalih, Latinka Perović, Miljenko Dereta, Sonja Biserko, Aida Ćorović, Zagorka Golubović, Boško Jakšić, Čedomir Jovanović, Vladimir Gligorov, Zoran Dragišić, Baškim Hisari, Fahri Musliu. (FoNet)

Javna rasprava o privatnom obezbeđenju i detektivskoj delatnosti

Objavio Zoran Markovic / 12-11-2010

Ознаке:

Udruženje za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku (www.ccmr-bg.org) organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o privatnom obezbeđenju i o Nacrtu zakona o detektivskoj delatnosti.

Punih 17 godina nakon ukidanja Zakona o društvenoj zamozaštiti, 10 godina nakon demokratske transformacije i 8 godina od neuspelog usvajanja predloga Zakona o fizičko-tehničkom obezbeđivanju, Srbija ponovo ima šansu da normativno uredi sektor privatne bezbednosti.

Javna rasprava će se održati u ponedeljak, 15. novembra 2010. godine, od 9 do 13 časova u sali 1 Privredne komore Srbije na adresi Resavska 15, Beograd.

Učesnici javne rasprave će predstaviti najvažnija rešenja koja se sadrže u nacrtima, ali će pokusati i da pruže odgovor na pitanje da li će zakonskim regulisanjem ovog sektora biti otklonjeni primeri loše prakse u sektoru privatne bezbednosti, poput rada na crno, kriminalizacije privatnih firmi za obezbeđivanje, negativnog uticaja političkih partija na privatni sektor bezbednosti i sličnog.

U cilju sto bolje pripreme rasprave, molimo vas da razmotrite nacrte zakona i svoje eventualne primedbe i predloge pripremite za raspravu ili dostavite na e-mail fto@pks.rs.

Direktni linkovi za preuzimanje nacrta zakona su http://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/zakon_o_privatnom_obezbedjenju.doc, odnosno http://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/zakon_o_detektivskim_poslovima.doc.

Molimo vas da vaše prisustvo potvrdite na telefone (011) 33 00 992 ili (011) 3304 582.

Udruženje za privatno obezbeđenje

Zoran Milićević, sekretar

tel: 011 33 00 992

mob: 064 41 05 417, 063 606 382

faks: 011 32 30 467, 32 39 009

E-mail: zoran.milicevic@pks.rs

Kalendar

јун 2019.
П У С Ч П С Н
« мај    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arhiva