sektor

Vesti NVO

Elektronska peticija za usvajanje novog Zakona o narodnoj (građanskoj) inicijativi

Objavio Zoran Markovic / 28-10-2010

Ознаке: ,

Udruženja Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS), Narodni parlament i Sretenje pokrenuli su elektronsku peticiju za usvajanje novog Zakona o narodnoj (građanskoj) inicijativi.

E-Peticijom se traži od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu da što pre organizuje javnu raspravu o nacrtu Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi koji su pripremili.

Od Ministarstva se traži da u novom zakonu budu uvedeni principi koji će omogućiti da narodna (građanska) inicijativa počne da se primenjuje u praksi.

E-Peticija potpisuje se preko sajta www.narodnainicijativa.rs

Potrebna je na prvom mestu podrška nevladinog sektora, a peticiju mogu potpisati i građani.

Na sajtu možete pogledati i video spot povodom E-Peticije.

 Cilj peticije je da veliki broj udruženja podrži što skorije usvajanje novog zakona koji reguliše oblast narodne (građanske) inicijative i da se u novom zakonu primene načela koja će omogućiti da se pravo na narodnu inicijativu poštuje u Srbiji.

Na pomenutom sajtu imate više informacija o narodnoj (građanskoj) inicijativi i Model zakona o narodnoj inicijativi koji su pripremile nevladine organizacije.

Ivan Grujic

PEOPLE’S PARLIAMENT
Đorđa Lešnjaka 7
16000 Leskovac
Republic of Serbia
Tel. +381 16 251 285
Tel. +381 16 236 890
Tel. +381 16 236 891
Fax  +381 16 213 396
office@parlament.org.rs
www.parlament.org.rs

ANTIKORUPCIJSKE MERE I POSTUPAK USKLAĐIVANJA U KOMPANIJAMA

Objavio Zoran Markovic / 28-10-2010

Ознаке: ,

Privredna komora Srbije, Biro za saradnju sa EU i Programski antikorupcijski tim PKS uz podršku UN Globalni dogovor u Srbiji, organizuju uz pomoć TAIEX odeljenja Evropske komisije seminar na temu „Antikorupcijske mere i postupak usklađivanja u kompanijama“.

Seminar će se održati 7. i 8. decembra 2010. godine u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu, (prvog dana u sali 1 zgrade u Resavskoj ulici br. 15 a drugog dana u velikoj sali na II spratu, Terazije 23).

Na linku možete pronaći formular za prijavu učesnika iz vaše institucije, kao i radnu verziju dnevnog reda seminara.

Tokom trajanja seminara biće obezbeđen prevod sa engleskog jezika. Učešće na seminaru je oslobođeno plaćanja participacije.

Učesnicima koji dolaze iz mesta koja su od Beograda udaljena više od 100km biće obezbeđen smeštaj u Beogradu. Stoga je potrebno da što je moguće pre potvrdite svoje učešće, naročito potrebu za smeštajem.

Rok za dostavljanje Vaše prijave 10. novembar 2010. godine i molimo da svoje učešće potvrdite što je moguće ranije i to popunjavanjem formulara i slanjem istog osobi za kontakt, elektronski putem.

Moguće je prisustvo više lica iz jedne kompanije, institucije ili organizacije.

Kontakt osobe su: Mirjana Maksimović (mirjana.savic@pks.rs), Tatjana Beuk Pirušić (tatjana.beuk@pks.rs) ili Prorgamski antikorupcijski tim PKS (antikorupcija@pks.rs).

Biro za saradnju sa EU/Bureau for Cooperation with the EU

Privredna komora Srbije/Serbian Chamber of Commerce

ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA STANJA I PONAŠANJA DECE I ŽENA U SRBIJI – MICS 4

Objavio Zoran Markovic / 28-10-2010

Ознаке: , ,

Beograd 15. oktobar 2010 – Republički zavod za statistiku Srbije (RZS) i UNICEF 1. novembra 2010. godine započinju četvrto nacionalno Istraživanje višestrukih pokazatelja stanja i ponašanja dece i žena u Srbiji, skraćeno nazvano MICS4.

Istraživanje će obezbediti najveći pojedinačni izvor podataka koji se ne prikupljaju redovnim statističkim istraživanjima o obrazovanju, uslovima života i zdravstvenom stanju žena, dece i, po prvi put, mladih muškaraca. Da bi se bolje razumelo siromaštvo, istraživanjem će biti obuhvaćene i najsiromašnije porodice sa decom u zemlji, kao i posebno ugrožene i marginalizovane grupe, poput Roma.

Prikupljeni podaci neophodni su za procenu napretka u ostvarivanju Milenijumskih ciljeva razvoja, ciljeva definisanih u dokumentu „Svet po meri deteta“ i Nacionalnom planu akcije za decu Srbije. Postojanje ovakve baze podataka značajno će doprineti donošenju i sprovođenju nacionalnih politika i zakona i praćenje njihovih efekata na decu i porodice. Na ovaj način, doprineće se poboljšanju uslova života dece i žena u našoj zemlji. Podaci prikupljeni tokom četvrtog ciklusa biće objavljeni u posebnom izveštaju i dostupni na Internetu.

Saradnici Republičkog zavoda za statistiku će tokom novembra i decembra ove godine posetiti 8.600 domaćinstava na teritoriji cele Srbije i prikupljati podatke o obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti majke i deteta, HIV-u, pijaćoj vodi i uklanjanju otpadnih materija, braku i zajednici, seksualnom ponašanju, nezi bolesnog deteta, dojenju, itd. U radu na terenu učestvovaće 90 iskusnih anketara Republičkog zavoda za statistiku i članova romskih nevladinih organizacija koji su posebno značajni za obezbeđivanje pristupa romskim domaćinstvima.

Uspeh ovog značajnog i kompleksnog istraživanja zavisi od odziva domaćinstava i njihove spremnosti da otvore vrata anketarima koji će na sebi imati vidna obeležja UNICEF i RZS.

Poster u web rezoluciji
Poster u web rezoluciji (romski)

O MICS-u
Istraživanje višestrukih pokazatelja (Multiple Indicator Cluster Survey – MICS) je međunarodni istraživački program razvijen od strane UNICEF u saradnji sa drugim agencijama UN koji se sprovodi svakih 5 godina (sa tendencijom prelaska na trogodišnju periodiku) u vise od 100 zemalja sveta, da bi se obezbedila međunarodna uporedivost, kontinuitet istraživanja i vremenska serija podataka.

Za dodatne informacije o Istraživanju i anketiranju, molimo da se obratite:

Dragani Djoković-Papić; šefu Odseka za socijalne indikatore, pravosudnu i rodnu statistiku, Republički zavod za statistiku Srbije; tel: (011) 2410-947; e-mail: ddjokovic_papic@stat.gov.rs

Aleksandri Jović, specijalisti za Rani razvoj deteta, UNICEF; tel: (011) 3602-100; e-mail: ajovic@unicef.org
(Medija centar)

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O KORUPCIJI U JAVNIM NABAVKAMA

Objavio Zoran Markovic / 28-10-2010

Ознаке: ,

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O KORUPCIJI U JAVNIM NABAVKAMA, biće održana u Beogradu u petak, 29. oktobra.

Glavne teme skupa biće kako sprečiti dogovaranje ponuđača pre tendera što ima za posledicu više cene i nepovoljnije uslove nabavke, zatim prilagođavanje konkursne dokumentacije odabranom ponuđaču, zaštita od nesavesnih ponuđača i suzbijanje pojave da se isti proizvodi i usluge nabavljaju po značajno različitim uslovima.

Odgovore na ta pitanje daće stručnjaci iz Danske i Slovenije.

U prošlogodišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ukazano je da je u sistemu javnih nabavki napravljen pozitivan pomak uvođenjem portala za oglašavanje javnih nabavki, ali da su i dalje nedovoljni kapaciteti Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava ponuđača, kao i da je potrebno da se obezbedi veća samostalnost regulatornih tela. (Beta)

Od tradicionalnog do feminističkog koncepta bezbednosti

Objavio Zoran Markovic / 28-10-2010

Ознаке: ,

Javna prezentacija aktivnosti Žena u crnom u vezi sa desetogodišnjicom Rezolucije 1325

„Žene pitaju” – horsko obraćanje institucijama države Srbije

Projekcija dokumentarnih filmova u produkciji Žena u crnom:

Militarizacija uličnih akcija Žena u crnom – represija ili zaštita?
Žene, mir, bezbednost – Rezolucija 1325 – deset godina Politika aktivne solidarnosti – u pet slika

Promocije izdanja o miru i bezbednosti:

Istraživanja mira u našem vremenu – autorke prof. dr Dragane Dulić
Žene, mir, bezbednost – Rezolucija 1325 – 10 godina – u izdanju Žena u crnom

Javna prezentacija aktivnosti
Žena u crnom

Govoriće:

  • Prof.dr Dragana Dulić, autorka izdanja „Istraživanja mira u našem vremenu”
  • Dr Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Slavica Stojanović, NVO Žene u crnom
  • Staša Zajović, NVO Žene u crnom

Program Javne prezentacije aktivnosti Žena u crnom u vezi sa desetogodišnjicom Rezolucije 1325, Žene, mir, bezbednost –Rezolucije 1325 – 10 godina

Medija centar, 29.10.2010. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, I sprat

Kvirija centar osudio je napad na pevačicu Jelenu Karleušu i njenog supruga, fudbalera Duška Tošića

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2010

Ознаке: ,

Kvirija centar osudio je napad na pevačicu Jelenu Karleušu i njenog supruga, fudbalera Duška Tošića, i zatražio od nadležnih organa da ispitaju slučaj i napadače izvedu pred lice pravde.
Mada se kao razlog za napad navodi nezadovoljstvo igrom Duška Tošića na derbiju, Kvirija centar veruje da je napad povezan i sa medijskom zastupljenošću Jelene Karleuše i njenom podrškom koju je dala Paradi ponosa.
Iscrtavanje automobila sprejom, omalovažavanje i kamenovanje upozoravajući su elementi nasilja koji još jednom potvrđuju činjenicu da u Srbiji niko nije slobodan, navodi se u saopštenju Kvirije.
Kvirija centar izražava solidarnost sa svojom višegodišnjom saradnicom i prijateljicom grupe, pevačicom Jelenom Kareušom i njenom porodicom. (FoNet)

Škola plus Dositej Obradović Bela Crkva

Objavio Zoran Markovic / 27-10-2010

Ознаке:

Saopštenje za javnost – ŠKOLA PLUS DOSITEJ OBRADOVIĆ BELA CRKVA

Trostepeni seminar za novinare i urednike medija u Srbiji

Objavio Zoran Markovic / 26-10-2010

Ознаке: ,

Trostepeni seminar za novinare i urednike medija u Srbiji, na kome će učesnici razviti svoje novinarske veštine u skladu sa najvišim profesionalnim standardima i upoznati savremene tehnike i principe pripreme radijskih, televizijskih i priloga u štampanim medijima, organizuje međunarodni konzorcijum na čelu sa BBC World Service Trust u okviru projekta „Podrška medijima u oblasti evropskih integracija“. Seminar vode:
- Džim Fiš, višedecenijski novinar BBC, osnivač BBC dopisništva iz Beograda krajem osamdesetih, ratni reporter sa Balkana, bliskog istoka i iz Afrike,
- Igor Božić, zamenik urednika informativnog programa B92 i glavni i odgovorni urednik Info kanala B92,
- Vlado Mareš, dugogodišnji novinar u štampanim medijima, novinskim agencijama i televiziji, pored ostalog nekadašnji politički urednik u listu Borba i šef dopisništava agencije Beta.
U prvoj fazi predviđena je analiza opsežnog istraživanja stavova, očekivanja i potreba publike pojedinih medija, utvrđivanje sinopsisa za potencijalne medijske priče na tom osnovu i prilagođavanja svake određenim tipovima i konkretnim medijima.
Ova faza održava se u:
- Beogradu 17. – 19. novembra
- Kragujevcu 22. – 24. novembra
- Novom Sadu 25. – 27. novembra
- Nišu 29. novembra – 1.decembra
- Užicu 2. – 4. decembra
Druga faza biće organizovana na proleće iduće godine. Tom prilikom će se analizirati radovi svih učesnika seminara i u interaktivnim vežbama, kao i kroz profesionalni dijalog, maksimalno utvrditi sve mogućnosti pojedinih priča. Treća faza, na proleće i početkom leta 2011, podrazumeva petodnevno putovanje u jednu evropski prestonicu za 30 najboljih od 50 predviđenih učesnika.
Seminar je osmišljen za aktivne novinare sa iskustvom od najmanje 3 godine, urednike rubrika i redakcija. Posebno su dobrodošle prijave onih novinara čiji rad uključuje pokrivanje tema vezanih za EU. Znanje engleskog jezika je prednost. Prijave, sa motivacionim pismom i profesionalnom biografijom, pošaljite do 12. novembra na adresu maja@eumediafund.rs.
(Medija centar)

Integrisana dozvola

Objavio Zoran Markovic / 26-10-2010

Ознаке:

Postojeća postrojenja u Srbiji u obavezi su da najkasnije do 2015. godine dobiju integrisanu dozvolu, dok nijedno novo postrojenje ne može započeti rad bez nje, istaknuto je na skupu o izdavanju i dobijanju integrisane dozvole, koji su organizovali Centar za evropske integracije Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Privredna komora Beograda, u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja i Agencijom za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.
„Projektom „Održiva politika životne sredine na lokalnom nivou: ka efikasnom i odgovornom upravljanju urbanim zajednicama u Srbiji“ doprinosimo povećanju znanja i smanjenju negativnih uticaja koji industrijska postrojenja i njihove aktivnosti imaju na zdravlje ljudi i životnu sredinu“, rekao je Vladimir M. Pavlović, koordinator Centra za evropske integracije BOŠ-a. On je dodao da je uspostavljanje efikasnog sistema izdavanja integrisanih dozvola jedan od prioritetnih ciljeva održivog industrijskog razvoja, i način da se spreče ekološke katastrofe kao ona koja se 5. oktobra 2010. godine dogodila u susednoj Mađarskoj.
Vera Tošić, sekretar Centra za razvoj i transfer tehnologija i ekologiju Privredne komore Beograda objasnila je da operateri, koji su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu, nailaze na probleme već u samom postupku pripreme i podnošenja zahteva za njeno izdavanje. „Integrisana dozvola se izdaje za rad novih postrojenja, za rad i bitne izmene u radu kao i za prestanak aktivnosti“ objasnila je Tošić. Ona je rekla da je, s obzirom na složenost procesa dobijanja integrisane dozvole, neophodno dodatno ojačati kapacitete kako zaposlenih u lokalnim organima tako i samih operatera. Tokom celodnevnog seminara, eksperti Odeljenja za integrisane dozvole Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja predstavili su učesnicima trenutno stanje u Srbiji kada je u pitanju proces integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine. Predstavnici operatera, lokalnih vlasti grada Beograda i organizacija civilnog društva razmatrali su trenutne probleme, izazove i najbolja rešenja u procesu izdavanja integrisanih dozvola. Više o treningu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, kao i o samom Projektu možete saznati na http://www.bos.rs/imamplanzasvojgrad/ippc.
Za sve dodatne informacije:
Nataša Nikolov, natasa.nikolov@bos.rs

Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11000 Beograd
tel: 011 30 65 800, 011 30 61 371

Promocija brošure „Pijaca ‘Moj salaš’ – kratka istorija nastanka prve pijace organskih proizvoda u Srbiji“

Objavio Zoran Markovic / 26-10-2010

Ознаке:

Promocija brošure „Pijaca ‘Moj salaš’ – kratka istorija nastanka prve pijace organskih proizvoda u Srbiji“, održaće se u Skupštini grada u Plavoj Sali, Žarka Zrenjanina 2 u ponedeljak 1. novembra 2010. godine sa početkom u 11 časova.
Brošura je publikovana u okviru prve velike kampanje za promociju organske poljoprivrede pod sloganom „Organska poljoprivreda. Dobra za tebe, dobra za prirodu!“ i sadrži detaljan prikaz nastanka i rada Pijace „Moj salaš“ kao i svih njenih proizvođača. U brošuri je kratkom pričom o svojoj proizvodnji predstavljen svaki od organskih, multifunkcionalnih i proizvođača koji neguju u urbanoj sredini tradicionalne veštine a svoje proizvode plasiraju preko Pijace. Ovaj svojevrsni katalog proizvođača štampan je dvojezično – srpski i engleski i donosi pregled glavnih organskih poljoprivrednika Vojvodine.
Kampanju, u okviru koje je publikovana ova brošura, udruženim snagama zajedno su organizovale Zelena mreža vojvodine, Grad Novi Sad i Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ).
Prisutnima će se obratiti:
- Gospodin Aleksandar Jovanović, predsednik Skupštine grada Novog Sada
- Gospodin Marko Narančić, član gradskog veća za privredu
- Gospodin Tomislav Knežević, zamenik vođe projekta u Nemačkoj organizaciji za tehničku saradnju GTZ/WBF
- Prof. dr Mihal Đurovka, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
- Prof.dr Branka Lazić, ekspert za organsku poljoprivredu, Zelena mreža vojvodine
- Gospođa Olivera Radovanović, predsednica Upravnog odbora Zelene mreže Vojvodine
(Zelena mreža Vojvodine)

Kalendar

фебруар 2019.
П У С Ч П С Н
« јан    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Arhiva