Sektor NVO vesti

Gradovi protiv korupcije

Ознаке:

Objavio Zoran Markovic

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) koji je u periodu od februara 2010. do marta 2011. realizovao projekat “Razvoj planova za borbu protiv korupcije i građanskog aktivizma na lokalnom nivou”odžaće konferenciju „Gradovi protiv korupcije“ u Beogradu 1. 2. aprila u hotelu „Palas“.

Glavni rezultat ovog projekta je usvajanje lokalnih planova za borbu protiv korupcije u skupštinama Zrenjanina i Požege, dok su u Nišu i Kragujevcu ovi planovi pred usvajanjem. Ovaj projekat finansirao je USAID preko Instituta za održive zajednice (ISC) u okviru programa “Javno zagovaranje u praksi”.

Na konferenciji će biti razmenjena iskustva članova radnih grupa za izradu planova za borbu protiv korupcije, predstavnika antikorupcijskih tela u Srbiji, organizacija i institucija iz regiona koja su već imala iskustva u izradi i sprovođenju planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

Na konferenciji će biti predstavljeni:

  • procesi izrade lokalnih planova za borbu protiv korupcije;
  • rezultati procesa izrade lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Zrenjaninu, Požegi, Kragujevcu i Nišu;
  • lokalni antikorupcijski forumi (LAF timovi za implementaciju lokalnih planova za borbu protiv korupcije) i predviđene mere/aktivnosti;
  • iskustva iz regiona EU na polju borbe protiv korupcije na lokalnom nivou;
  • uloge organizacija civilnog društva (OCD) u borbi protiv korupcije;
  • procesi konstituisanja lokalnih antikorupcijskih foruma i planova za implementaciju mera predviđenih lokalnim planovima za borbu protiv korupcije;

Lokalni plan za borbu protiv korupcije (LPBK) predstavlja dokument koji svoju legitimnost gradi na potrebi borbe protiv korupcije na lokalnom nivou i činjenici da je njen aktuleni i budući sadržaj odraz interesa i potreba svih u gradu/opštini za borbom protiv korupcije. Ovaj dokument ima za cilj da izgradi integritet lokalne zajednice, kao potrebnu pretpostavku za uspešnu borbu protiv korupcije.

LPBK je institucionalni okvir za izgradnju partnerstva lokalnih društvenih aktera u borbi protiv korupcije i predstavlja konkretizaciju prioriteta koji su definisani Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije, ali i međunarodnih konvencija kojih je Srbija potpisnik, kao i primere dobre prakse iz drugih evropskih gradova.

Proces izrade LPBK je definisan kroz konsultativni proces čiji su učesnici bili predstavnici lokalne samouprave, civilnog društva, privrede i medija. Rezultat ovako sprovednog kosultativnog procesa je dokument koji obezbeđuje: izjavu o posvećenosti predstavnika lokalne zajednice u borbi protiv korupcije, jasan plan aktivnosti, očekivanih rezultata i modela evaluaciju izveštavanja, plan edukacije, modele nagrađivanja i sankcionisanja na nivou organa lokalne samouprave i ostalih uključenih strana, kao i plan i mehanizme podrške i promocije antikoruptivnog aktivizma.

Za više informacija o projektu posetite: www.birodi.rs i www.gradoviprotivkorupcije.org. 

Pavle Dimitrijević

Izvršni direktor

Biro za drustvena istrazivanja (BIRODI)

Palmotićeva 17, 11000 Beograd

Mob. + 381 64 149 89 36

Tel: + 381 11 3349479

e-mail: pavle.dimitrijevic@birodi.rs

www.birodi.rs  www.tvojstav.com

www.facebook.com/pavle.dimitrijevic

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.