Sektor NVO vesti

Planovi integriteta za partije

Ознаке:

Objavio Zoran Markovic

Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz podršku Centra za ljudska prava iz Niša, ”Sretenje” iz Požege i Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, povodom rasprave o predlogu zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podseća da prema postojećem zakonskom okviru političke stranke nisu obveznici izrade planova integriteta. Prema rešenjima koja se predlažu u aktuelnom Predlogu zakona o finasniranju političkih aktivnosti, političke stranke će imati pravo na korišćenje finansijskih sredstava iz javnih izvora, dok neće biti u obavezi da sprovode planove koji suzbijaju i preventivno deluju na različite vrste zloupotreba i drugih oblika korupcije.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI), poziva udruženja građana, nadležne institucije i nezavisna regulatorna tela da se pridruže inicijativi za izmenu odgovarajućih zakonskih rešenja koja će omogućiti da i političke stranke, pored državnog sektora, budu u obavezi da izrade i delotvorno sprovode planove integriteta koje bi verifikovala Agencija za borbu protiv korupcije, što bi istovremeno bio uslov za dobijanje finansijskih sredstava iz javnih izvora.

Usvajanjem ovog predloga političke partije će biti obavezne da identifikuju rizike i sprovedu mere za sprečavanje korupcije na nivou cele partije ili opštinskom, gradskom ili pokrajinskom nivou.

Naglašavamo da bi na taj način ovaj značajan instrument borbe protiv korupcije postao obavezujući za političke partije, što na žalost sada nije slučaj, uz uverenje da bi to doprinelo promociji i uspešnoj primeni planova integriteta i na nivou organa i ustanova koje već imaju zakonsku obavezu njihovog usvajanja i sprovođenja. Eventualno neusvajanje ovog predloga doprineće da se korupcija i dalje preliva iz političkih partija na institucije na čijem su čelu partijski kadrovi.

Uvođenje ove obaveze doprineće podizanju odgovornosti politčkih partija u borbi protiv korupcije na način koji ovu opasnu društvenu pojavu suzbija u samom korenu. Transformisanje političkih partija od generatora korupcije ka odgovornim činiocima u njenom sprečavanju put je ka ozdravljenju političkog i javnog života i značajan korak u vraćanju poverenja građana u političke partije i državne institucije.

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) će inicirati da obveznice planova integriteta postanu organizacije civilnog društva koje dobijaju sredstava iz javnih izvora, kao I preduzeća koja dobiju poslove po osnovu Zakona o javnim nabavkama.

(BIRODI)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.