Sektor NVO vesti

Kulturna raznolikost kao potencijal za razvoj

Ознаке: , , ,

Objavio Zoran Markovic

Učesnici Foruma „Interkulturalni i međuetnički dijalog, izazovi i mogućnosti – demokratski potencijali kulturne raznolikosti“, postigli su konsenzus da će raditi na unapređenju međunacionalnih odnosa, podizanju uzajamnog poverenja i razummevanja i izgadnji opšte stabilnosti u zajednicama.

Ovo je bio prvi od četiri javna foruma koje realizuje Kulturni centar DamaD pod pokroviteljstvom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), u okviru projekta „Različitosti i raznolikosti su prednost – Promovisanje kulturnog pluralizma u Sandžaku“, uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije, Ambasade Kraljevine Norveške i Fondacije za otvoreno društvo.

„Znamo da je kulturna raznolikost naša stvarnost i naša zajednička baština od koje se ne trebamo bojati niti je trebamo potiskivati. Svesni smo izazova življenja u okruženju raznolikosti i znamo da komunikacija u različitostima nije uvek jednostavna. Uspostavljanje društvenog konsenzusa spram opštih pitanja važnih za najširu zajednicu je naša potreba, a demokratizacija svesti je proces.“ rekla je Zibija Dh-Šarenkapić, direktorica Kulturnog centra DamaD,

U radu Foruma učestvovao je NJ.E. Vilijam Infante, Stalni koordinator Ujedinjenih nacija u Srbiji, Pola Tidi, zamenica šefa Misije OEBS-a u Srbiji, Meho Mahmutović, gradonačelnik Novog Pazara, predsednici opština i predsednici skupština opština iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina, predstavnici političkih stranaka, javnih institucija, nevladinih organizacija, medija, međunarodnih organizacija i misija, kao i studenata i predstavnika asocijacija mladih političkih stranaka.

„Društvo mora staviti prioritet na multietničkom dijalogu“, naglasila je Paula Thiede, zamenica Šefa Misije OEBS-a u Srbiji

William Infante, rezidentni Koordinator UNDP u Srbiji, je podsetio da se već duže vreme sa ovih prostora šalju slike sukoba i podela. „Međutim, ja na ovom Forumu slušam o dijalogu i saradnji i toleranciji i stvaram potpuno drugačiju sliku u Sandzaku.“

Forum je realizovan kroz tri tematske sesije: „Demokratski potencijal kulturne različitosti lokalnih zajednica – stavovi i percepcije mladih“, „Važnost demokratizacije i vladavine prava za stabilnost u multietničkim zajednicama“, „Srbija kakvu želim – Omladinski doprinosi u postizanju socijalnog koncenzusa u odnosu na zajedničku budućnost“.

Kulturni centar DamaD će u narednom periodu raditi na usaglašavanju institucionalnog pristupa kulturnoj raznolikosti i definisanju minimuma standarda za donošenje i implementiranje kulturno inkluzivnih javnih politika koje uzimaju u obzir kulturne raznolikosti kao ključni faktor održivog razvoja lokalne zajednice.

(Zibija Dh-Šarenkapić, Kulturni centar DamaD)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.