Sektor NVO vesti

Vodič za transparentno finansiranje civilnog društva

Ознаке:

Objavio Zoran Markovic

Transparentnost finansiranja rada organizacija civilnog društva bila je tema skupa koji je u organizaciji somborske Ženske alternative održan 29. maja u Somboru.Tom priliko je predstavljen Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija iz lokalnih budžeta koji je rezltat zajedničkog istraživanja Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade republike Srbije i TACSO Kancelarije u Srbiji i predstavlja pregled zakonskih rešenja procedura i konkretne primere dobre prakse u finansiranju organizacija iz lokalnih budžeta.

Vodič je okvir koji može biti veoma koristan kako organizacijama civilnog društva tako i lokalnim samoupravama za bolje planiranje budžetskih sredstava i bolji monitoring njihovim upravljanjem.

Mada preporuke koje daje Vodič nisu obavezujuće on je dobra osnova za izgradnju partnerskih odnosa između civilnog i javnog sektora zatim zajedničkih kriterijuma za raspodelu budžetskih sredstava i efikasnu kontrolu. Ono što je posebno istaknuto na skupu u Somboru jeste potreba snažnijeg uključivanja civilnog sektora u procese donošenja odluka važnih za sve građane ali i odluka koje se tiču održivosti rada civilnog sektora.

Na skupu kojem su prisustvovali predstavnici organizacija civlnog društva iz Sombora i Zrenjanina kao i predstavnici lokalne uprave i Komisije za raspodelu budžetskih sredstva za rad OCD opštine Sombor prezentovani su primeri dobre prakse iz lokalnih samouprava Niša, Bačke Topole, Paraćina, Sremske Mitrovice i Beograda.

Vodič u elektronskoj formi može se naći na sajtu www.tacso.rs i Kancelarije za odnose sa civilnim društvom www.civilsocietz.gov.rs a promocija vodiča biće održane u nekoliko gradova i sredina Srbije.

(Jelena Perkovic, Saradnica TACSO za medijsku podršku OCD)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.