Sektor NVO vesti

Podrška sektorskim organizacijama civilnog društva

Ознаке: , , ,

Objavio Zoran Markovic

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, uz podršku TACSO, organizovala je u Novom Sadu (17. i 18. septembra) dvodnevnu radionicu za predstavnike sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO), na kojem su utvrđivani planovi razvoja ove grupacije koja ima izuzetnu važnost u planiranju, programiranju i praćenju sprovođenja međunarodne razvojne pomoći namenjenoj Srbiji. Naime, prema indikativnom strateškom dokumentu Evropske komisije, Srbija će iz pretpristupnih fondova EU u periodu od 2014. do 2020 godine koristiti oko 1,5 milijardi eura bespovratne pomoći, a konkretno u 2016. biće isprogramirano oko 200 miliona eura bespovratne razvojne pomoći. Uloga SEKO mreže je da aktivno učestvuje u procesu programiranja i praćenju sprovođenja pomenutih sredstva zastupajući interese grupacija koje predstavlja. Ovakvim načinom planiranja civilni sektor se promoviše kao veoma važan koordinator interesa građana i lokalnih zajednica u sektorima koje konkretno zastupa.

SEKO mreža trenutno čini oko 400 organizacija civilnog društva koje deluju u 8 sektora. Ovaj konzorcijum organizacija civilnog društva je u suštini mehanizam koji omogućava konsultativnu ulogu ali i aktivno učešće civilnog sektora u planiranju i programiranju prioritetnih programa/projekata koji će biti podržani iz sredstava razvojne pomoći Srbiji. Na radionici u Novom Sadu učestvovali su predstavnici organizacija civilnog društva iz Subotice, Zrenjanina, Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Prijepolja, Lazarevca.

Predstavnica Kancelarije za evropske integracije (KEI), Nevena Marčeta, ističe da je ideja uspostavljanja mreže SEKO organizacija povećanje transparentnosti i efikasnosti programiranja i korišćenja razvojnih sredstava. Osnovni cilj organizovanja radionice u Novom Sadu je da se utvrdi koje su to zajedničke potrebe za daljim organizacionim razvojem SEKO organizacija. Kancelariji je to veoma bitno kako bi mogla da planira buduću podršku organizacijama u SEKO mreži, ali i da se unapredi učešće OCD u procesima koje Kancelarija vodi.

(Jelena Perković, Media communications expert, TACSO)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.