Sektor NVO vesti

Usluge socijalne zaštite i organizacije civilnog društva kao pružaoci — EU standardi i domaće prakse

Ознаке: ,

Objavio Zoran Markovic

Subotica će 25. i 26. juna 2015. godine biti domaćin konferenciji “Usluge socijalne zaštite i organizacije civilnog društva kao pružaoci – EU standardi i domaće prakse” koju u okviru programa Ljudi ljudima (People to People) organizuje TACSO kancelarija u Srbiji. Konferencija se održava u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja a okupiće osamdesetak predstavnika organizacija civilnog društva iz Srbije koje pružaju usluge ili se bave socijalnom zaštitom, korisnike socijalnih usluga, predstavnike lokalnih samouprava i institucija koje se bave socijalnom zaštitom i medije koji kontinuirano izveštavaju iz ove oblasti.

Tokom dvodnevnog rada učesnici Konferencije razmatraće prakse i izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva koje pružaju socijalne usluge na lokalnom i nacionalnom nivou u okruženju relevantnog nacionalnog zakonodavstva Srbije i EU standarda. U tom smislu rad učesnika koferencije vodiće u smeru uspostvljanja dijaloga između organizacija civilnog društva (OCD) i predstavnika državne uprave o položaju OCD u pružanju socijalnih usluga u sklopu tekućih izmena zakonodavstva i prepoznavanju ključnih elemenata za dalje akcije potrebne kako bi se unapredila praksa i zakonska regulativa. Takođe pažnja učesnika konferencije u Subotici biće usmerena na modalitete praktične primene Smernica Vlade RS za uključivanje organizacija civilnog drustva u procese donosenja propisa, sa naglaskom na OCD pružaoce usluga socijalne zaštite.

(TACSO)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.