Sektor NVO vesti

Pravni i institucionalni okvir u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava rata

Ознаке: , ,

Objavio Zoran Markovic

Fond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće izveštaj „Pravni i institucionalni okvir u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava rata” u utorak 22. avgusta 2017. godine . Prezentacija će biti održana u Velikoj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11 časova.

Srbija nije preduzela gotovo nikakve mere da adekvatno adresira prava i potrebe civilnih žrtava rata iz proteklih ratova i njihovih porodica. Zbog manjkavosti definicije civilne žrtve, najveći broj žrtava nije prepoznat u okviru postojećeg zakona. Prava rezervisana za civilne žrtve isključivo imaju oblik materijalne podrške, nedovoljne za današnje uslove života. Istovremeno ne postoje nikakve druge usluge socijalne zaštite – rehabilitativne, psihološke, integrativne ili inkluzivne prirode, koje bi bile specifično namenjene ovoj kategoriji ugroženih građana.

Diskriminisanost i položaj žrtava rata sporedno je pitanje i u procesu pravne i institucionalne reforme u sklopu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, izuzev u uskoj oblasti krivičnih suđenja za ratne zločine. I pored toga, Srbiji predstoji usklađivanje sa propisima EU o kompenzaciji, podršci i zaštiti žrtava težih krivičnih dela. Radi se o uspostavljanju efikasnog mehanizma usluga koje moraju biti dostupne žrtvi, a takvim mehanizmom bi svakako morale biti obuhvaćene i žrtve zločina počinjenih tokom rata.

Izveštaj FHP-a daje kratak pregled postojećeg sistema u Srbiji u pogledu prava i potreba civilnih žrtava, nastoji da konstatuje njegove ključne nedostatke i identifikuje preporuke za njegovu izmenu i poboljšanje.

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

(FHP)

Komentari

Nema komentara

Ostavite komentar

Morate biti prijavljeni da bi ste komentarisali.