monitoring budžeta

Budžetske vesti

Debata o finansiranju medija iz javnih izvora

Objavio Zoran Markovic / 19-12-2017

Ознаке: , , , ,

U četvrtak, 21. decembra 2017. godine, u Medija centru u Beogradu, Terazije 3/I, u Velikoj sali na drugom spratu, od 12:30 – 13:30 sati, biće održana javna debata na kojoj će biti predstavljena analiza Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava o finansiranju medija iz javnih izvora i predstavljen novi broj časopisa „Dosije korupcija”.

Analiza, koja je rezultat istraživanja o državnoj pomoći medijima i drugim načinima finansiranja medija iz javnih izvora, urađena je od strane Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i saradnika iz Koalicije za nadzor javnih finansija.

Agenda

(Toplički centar za demokratiju i ljudska prava)

Kako će biti potrošen novac od poreza na imovinu koji je prikupljen u selima

Objavio Zoran Markovic / 05-12-2017

Ознаке: ,

U nedelju 3. decembra u 24 šabačka sela biće održano glasanje na kojem će građani odlučivati kako će biti potrošen novac od poreza na imovinu koji je prikupljen u selima. Po prvi put u istoriji Srbije građani na glasanju ne biraju političke stranke, nego odlučuju šta će biti građeno u njihovom mestu.

Na glasačkim listićima su projekti meštana i saveta mesnih zajednica i iznos sredstava kojim raspolažu. Pred građanima je zadatak da zaokruživanjem odrede koji predlozi su prioriteti za njihovo selo.

Crkva, balon sala, ambulanta, bunar, vaga, škole, putevi samo su neki od predloga koje su meštani kandidovali za izbore u svom selu. Ono što izaberu u nedelju, na proleće će biti izgrađeno.

Još 2015. godine, Skupština grada Šapca donela je odluku da sav novac koji se prikupi od poreza na imovinu u seoskim i prigradskim mesnim zajednicama vrati nazad u selo, na račune mesnih zajednica.

Od tada su se utrostručili prihodi od poreza na imovinu u budžetu grada Šapca.

Ta odluka je podrazumevala da saveti mesnih zajednica, kao legitimni predstavnici građana, imaju mogućnost da investiraju novac onako kako sami procene da treba.

Ove godine Šabac je otišao korak dalje. Novom odlukom Skupštine omogućeno je svim građanima seoskih i prigradskih mesnih zajednica, ne samo članovim saveta mesnih zajednica, da se glasanjem izjasne na koji način će biti potrošen novac.

Pravo da glasaju imaju svi građani, bez obzira na to da li su platili porez ili ne. Da predlažu projekte mogli su samo oni koji su uplatili porez na imovinu.

U Šapcu veruju da će ovakva politika uključivanja građana u procese odlučivanja pokazati pravu narodnu volju i da građani koji slobodno odlučuju donose dobre odluke.

Biračka mesta u 24 šabačka sela otvorena su od 8 do 16 časova.

(Medija centar)

Civilno društvo i država zajedno do otvorene uprave

Objavio Zoran Markovic / 23-08-2016

Ознаке: , ,

nis1

Drugi po redu konsultativni sastanak povodom predloga Akcionog plana za 2016-17 sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, održan je  Nišu, 19. avgusta 2016. godine . Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici OCD i organa uprava iz gradova opština iz okoline Niša.
Miloš Banđur, zamenik gradonačelnika Niša, izjavio je da grad Niš podržava ovu inicijativu, smatrajući je veoma korisnom za razvoj uprave. Predložene mere koje se odnose na uvođenje i unapređenje informacionih tehnologija će u velikoj meri olakšati rad uprave i doprineti njenoj transparentnosti. On je naglasio da će gradska uprava nastaviti da razvija saradnju sa OCD, uključujući ih u procese donošenja odluka i izradu budžeta grada.

Bojana Selaković, u ime TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa, izjavila je da je rad na izradi ovog AP dobar primer saradnje države i OCD od samog pocetka, tj. od formiranja radne grupe sa predstavnicima civilnog sektora, načina rada u grupi, do organizovanja javne rasprave u kojoj su, uz podršku TACSO RC Građanskih inicijativa, učestvovale i OCD i javnost van Beograda. Ona je, takodje, istakla značaj ovog AP za civilno društvo, u smislu predloženih mera i aktivnosti, jer ce one olakšati rad OCD koje inače prate oblast transparentost i otvorenost vlasti i finansiranje iz državnog budžeta.

Dragana Brajović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave predstavila je razvojni proces izrade ovog Akcionog plana kao i dosadašnje rezultate u okviru učešća Republike Srbije u Partnerstvu za otvorenu upravu.

Predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), kao članovi radne grupe za izradu Akcionog plana, prestaviili su 13 predloženih mera u okviru 6 oblasti: učešće javnosti, pristup informacijama, otvoreni podaci, integritet vlasti, fiskalna transparentbost i javne usluge.

nis2

Tamara Puhovski, konsultantkinja za otvorenu upravu iz Hrvatske, dala pregled međunarodnog okvira i primera dobre prakse iz regiona, uz fokus na lokalnu samoupravu.
Učesnici sastanka složili su se da je process izrade ovog Akcionog plana bio mnogo participativniji, nego kada se pripremao Prvi akcioni plan izrazili zainteresovanost za izradu sličnih akcionih planova koji bi se primenjivali na lokalnom nivou.

Ovaj sastanak organizovale su Građanske inicijative, kao TACSO Resursni centar za sve organizacije civilnog društva u Srbiji u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom.

(TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa)

Država dodelila sredstva sama sebi

Objavio Zoran Markovic / 07-07-2016

Ознаке: , , ,

Povodom zaključivanja ugovora između Ministarstva pravde sa izabranim institucijama i organizacijama na Konkursu za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, Građanske inicijative očekuju da Ministarstvo pravde u novom sazivu Vlade inicira izmene Pravilnika o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, donetog u februaru ove godine.

U okviru ovog konkursa, Komisija Ministarstva pravde dodelila je sredstva u iznosu od 351.509.000 dinara pretežno državnim institucijama i lokalnim samoupravama i to za projekte koji se odnose uglavnom na njihove redovne aktivnosti i za koje bi novac trebalo da se opredeljuje iz postojećih budžetskih linija (nabavka sanitetskih vozila, opremanje domova zdravlja, građevinski radovi itd.)

Elementi Konkursa su na osnovu napred navedenog Pravilnika postavljeni neprecizno, dokazi o ispunjenosti uslova konkursa su se sveli na dostavljanje potpisanih izjava, a oblasti podrške navedene uopšteno (ostvarivanje javnog interesa), kao i kriterijumi za vrednovanje. Zbog toga je na konkurs pristigao veliki broj prijava, kako državnih organa, lokalnih samouprava, tako i organizacija civilnog društva. Građanske inicijative su se obratile Ministarstvu pravde sa zahtevom za pristup informacijama o načinu na koji je od svih pristiglih projekata izabrano 67. Nakon duže od mesec dana čekanja, Ministarstvo je tek juče (5. jula) dostavilo dokumenta sa delom traženih informacija. Iz zapisinika o radu Komisije nije moguće utvrditi kako su projekti bodovani i izabrani oni koji će biti finansijski podržani. Među podržanim projektima, broj nosilaca koji nisu iz javnog sektora je zanemarljiv (manje od 5% ukupnih sredstava). Sa druge strane, Ministarstvo zdravlja je za nabavku sanitetske opreme dobilo skoro 102 miliona dinara, pri čemu je jedan od članova Komisije V.D. pomoćnica Ministra zdravlja Mirjana Ćirić.

Organizacije civilnog društva u Srbiji ulažu ogromne napore da u cilju ostvarivanja javnog interesa, u jako teškim finansijskim uslovima realizuju aktivnosti koje donose benefit gradjanima, tamo gde država neće ili ne može da reaguje. Postojanje bilo kojih dodatnih finansijskih izdvajanja za ostvarivanje javnog interesa, važan je potencijalni izvor finansiranja njihovih aktivnosti, jer se svi ostali vidovi podrške svode na skromne mogućnosti lokalnih samouprava. Kako se prilikom raspisivanja ovog konkursa nije moglo utvrditi koje oblasti za podršku su definisane kao prioritetne niti kako će se precizno procenjivati kvalitet pristiglih projekata, među odobrenim projektima, na primer, nema nijednog iz oblasti borbe protiv nasilja nad ženama, iako je Vlada Srbije ovu temu označila kao prioritetnu u 2016. godini.

Imajući sve ovo u vidu, Građanske inicijative smatraju da je potrebno izmeniti Pravilnik u smislu uvođenja jasnijih kriterijuma, definisanja prioritetnih oblasti za podršku, transparentnijeg odlučivanja Komisije i obaveznog definisanja procenta sredstava koja će biti dodeljena organizacijama civilnog društva. U tom smislu, Građanske inicijative će se sa ovim zahtevom obratiti Ministarstvu pravde nakon formiranja nove Vlade. Za ovaj zahtev tražićemo i podršku ostalih organizacija civilnog društva, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao i drugih relevantnih aktera.

(Građanske inicijative)

Participativno budžetiranje

Objavio Zoran Markovic / 06-06-2016

Ознаке: , ,

Predstavljanje rezultata projekta Participativno budžetiranje koji je, u cilju uključivanja građana u budžetski proces, realizovala GO Vračar u saradnji sa organizacijama BIRN Srbija i NALED. Ovaj događaj će takođe biti prilika za razmenu mišljenja o mehanizmima uključivanja predstavnika beogradskih organizacija civilnog društva i drugih građana u buduće procese donošenja odluka u beogradskoj opštini Vračar. Stoga pozivamo sve OCD zainteresovane za realizaciju ovog projeta u procesu donošenja budžeta 2017. godine da se odazovu kako bismo dogovorili dalje korake saradnje.

Konferencija i radionica biće održane 7. juna 2016. godine u zgradi GO Vračar (Svečana sala) sa početkom u 11.00 časova.

11.00 – 11.15 – Obraćanje predsednice GO Vračar Tijane Blagojević, člana veća GO Vračar Bogdana Tatića i načelnika Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti Marka Trninića

11.15 – 11.45 – Predstavljanje rezultata Participativnog budžetiranja, BIRN Srbija

11.45 – 12.30 – Uključivanje OCD u procese donošenja odluka lokalnih samouprava, BIRN i OCD

12.30 – 13.00 – Koktel.

(Balkanska istraživačka mreža, BIRN Srbija)

Lokalni budžetski forum

Objavio Zoran Markovic / 21-12-2015

Ознаке: , ,

Lokalni budžetski forum – javna rasprava o budžetu za 2016. godine, biće održan, 21. decembra 2015. godine u 18h u prostorijama zgrade beogradske opštine Vračar (Njegoševa 77).

Pozivamo vas da prisustvujete raspravi i svojim pitanjima, komentarima i sugestijama doprinesete kvalitetu diskusije. Zaključci sa ovog događaja pomoći će odbornicima prilikom donošenja konačne odluke o budžetu za 2016. godinu.

Prisutnima će se obratiti dr Tijana Blagojević – predsednica opštine Vračar, Dušan Dinčić – predsednik opštine Savski venac, Edip Šerifov – predsednik opštine Zvezdara i Dejan Kovačević – predsednik opštine Stari grad. Javna rasprava je namenjena svim zainteresovanim građanima, predstavnicima biznis zajednice, medija i udruženja građana, koje pozivamo da kritički prate realizaciju budžeta u narednoj godini.

Po uzoru na mnoge razvijene lokalne zajednice, ove jeseni stanovnici opštine Vračar imaju priliku da utiču na trošenje novca iz budžeta svoje opštine za 2016. godinu! Vračarke i Vračarci su putem glasanja imali priliku da odlučuju za onaj projekat koji je prema njihovom mišljenju od najveće važnosti za život u opštini. Predloženi projekti bili su raspoređeni u tri grupe: komunalno uređenje, bolji uslovi obrazovanja i socijalna politika. Glasanje u opštini Vračar organizovano je u periodu od 24. do 27. novembra u Gradskom uslužnom centru, a najviše glasova dobili su sledeći predlozi:

  • Pomoć u kući za vračarske seniore (socijalna politika) – 108 glasova;
  • Vračunari (bolji uslovi obrazovanja) – 66 glasova;
  • Urbani džepovi Vračara (komunalno uređenje) – 50 glasova.

Glasanju se odazvalo više od 500 Vračarki i Vračaraca.

(Balkanska istraživačka mreža, BIRN Srbija)

Istraživanje o primeni izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Objavio Zoran Markovic / 15-12-2015

Ознаке: , ,

Poslovno udruženje „Ponuđači Srbije“ na uzorku od 248 ponuđača, sprovelo je istraživanje o primeni izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama.

(Udruženje „Ponuđači Srbije“)

Budžetska linija 481 u Kući ljudskih prava

Objavio Zoran Markovic / 27-11-2015

Ознаке: , ,

Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika vas pozivaju da učestvujete na konferenciji za javnost „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžetska linija 481“, koji će se održati u Beogradu u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša br. 4, u ponedeljak, 30 . novembra 2015. od 12 časova.

Uvodno izlaganje:

• Tanja Jakobi, Centar za istraživanje javnih politika i

• Aleksandar Bratković, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Moderator: Zoran M. Marković, Centar za razvoj neprofitnog sektora.

Konferenciju realizuju Centar za razvoj neprofitnog sektora i Centar za istraživanje javnih politika, kroz partnerski projekat „Ka efikasnijim budžetskim politikama na lokalnom nivou – budžestaka linija 481“. Cilj projekta je povećanje transparentnosti prilikom korišćenja javnih sredstava, ukazivanjem na slabe tačke sistema i predlaganjem rešenja zalaganjem kroz javne politike. Projekat finansira Balkanska mreža za razvoj civilnog društva.

Više informacija na linku.

Finalni izveštaj i preporuke.

(Aleksandar Bratković, direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora)