sektor Direktorijum NVO

Unos nove organizacije


Adresni podaci organizacije

Naziv organizacije: *
Naziv organizacije na engleskom:

Adresa
Ulica i broj:
Poštanski broj:
Mesto:
Opština:

Kontakt
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
E-mail:
Web adresa:

Ostali podaci

Zemlja porekla (registracije):
Godina osnivanja/registracije: /
PIB:
Matični broj:
Broj članova:

Broj zaposlenih
U radnom odnosu:
Angažovani ugovorom:
Broj volontera:
Teritorija delovanja:
Članstvo u mrežama:
Glavno područje rada, delatnost:
Drugo područje rada, delatnost:
Publikacije:
Ciljevi:
Aktivnosti
(realizovani projekti i akcije):
Glavni izvor finansiranja:
Drugi najvažniji izvor finansiranja:
Napomena:

Podatke uneo:

Telefon: *
E-mail: *

Polja označena sa * moraju biti popunjena.